Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №161 від 22.03.2017. Про внесення змін до деяких постанов  Кабінету Міністрів України  з питань безпеки дорожнього руху


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 березня 2017 р. № 161

Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України 
з питань безпеки дорожнього руху

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань безпеки дорожнього руху зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 29

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 161

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
з питань безпеки дорожнього руху

1. Абзац другий пункту 22 Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 р. № 7, — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 р. № 1813 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 46, ст. 1694) і від 28 листопада 2012 р. № 1091 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3684), виключити.

2. У Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 182; 1995 р., № 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2341; 2002 р., № 16, ст. 865; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 41, ст. 2715; 2007 р., № 14, ст. 522):

1) в абзаці другому пункту 1 слова “органами Державтоінспекції МВС (далі — Державтоінспекція)” замінити словами “уповноваженими підрозділами Національної поліції”;

2) у пункті 6 слова “Головним управлінням Державтоінспекції МВС” замінити словами “Національною поліцією”;

3) в абзаці четвертому пункту 21 слова “та без погодження з Державтоінспекцією” виключити;

4) пункт 30 виключити;

5) у пункті 40 слова “Департаментом Державтоінспекції МВС” замінити словами “Національною поліцією”;

6) у тексті Єдиних правил слово “Державтоінспекція” в усіх відмінках замінити словами “уповноважений підрозділ Національної поліції” у відповідному відмінку.

3. У Положенні про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 227 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 195; Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 19,ст. 646; 2014 р., № 47, ст. 1238):

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова “Державтоінспекції МВС” замінити словами “Національної поліції”;

абзац третій після слів “Головного управління Національної гвардії” доповнити словами “, Національної поліції”;

2) у пункті 5:

в абзаці чотирнадцятому підпункту “б” слова “територіальних органах Державтоінспекції” замінити словами “підрозділах Національної поліції”;

в абзаці п’ятнадцятому підпункту “в” слова “місцевих органах Державтоінспекції” замінити словами “відповідних підрозділах Національної поліції”.

4. У пункті 15 Правил охорони ліній електрозв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. № 135, — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2904), від 22 квітня 2009 р. № 377 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 30, ст. 1008) і від 19 серпня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870):

1) в абзаці першому слова “органами державтоінспекції” замінити словами “уповноваженими підрозділами Національної поліції”;

2) у другому реченні абзацу другого слова “представника державтоінспекції або” замінити словами “поліцейського або представника”.

5. У Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791; 2009 р., № 72, ст. 2479; 2011 р., № 51,ст. 2040; 2012 р., № 11, ст. 403, № 45, ст. 1761; 2016 р., № 16, ст. 636):

1) у пункті 10 слова “органи Державтоінспекції та Держспоживінспекції” замінити словами “Національну поліцію та органи Держпродспоживслужби”;

2) у пункті 66 слова “відповідними територіальними підрозділами Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженими підрозділами Національної поліції”;

3) в абзаці другому пункту 69 слова “територіальному підрозділу Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженому підрозділу Національної поліції”;

4) у пункті 88 слова “відповідними територіальними підрозділами Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженими підрозділами Національної поліції”;

5) у підпункті 8 пункту 158 слово “міліції” замінити словами “Національної поліції”.

6. У пункті 12 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28):

1) в абзаці шостому слово “Державтоінспекцією” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

2) в абзаці п’ятнадцятому слово “Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженого підрозділу Національної поліції”.

7. У Положенні про військово-транспортний обов’язок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1921 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 50, ст. 1665; 2015 р., № 51, ст. 1654):

1) у пункті 11 слова “в органах Державтоінспекції” замінити словами “у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС”;

2) у першому реченні пункту 13 слова “органи Державтоінспекції,” замінити словами “територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, органи”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 “Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3, ст. 75; 2002 р., № 16, ст. 865, № 40, ст. 1860; 2009 р., № 11, ст. 321, № 39, ст. 1316; 2013 р., № 66, ст. 2390; 2016 р., № 4, ст. 239, № 16, ст. 636):

1) у пункті 2 постанови слова і цифри “Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. № 1094 (ЗП України, 1994 р., № 5, ст. 119)” замінити словами і цифрами “Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852)”;

2) у Правилах проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2 слова і цифри “Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. № 1094” замінити словами і цифрами “Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306”;

у пункті 4:

в абзаці першому слово “Державтоінспекцією” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

абзац другий після слів “Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” доповнити словами “через центри надання адміністративних послуг”;

в абзаці третьому слова “підрозділами Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

у пункті 5:

в абзаці першому слова “департаментом Державтоінспекції МВС” замінити словами “Національною поліцією”;

в абзаці другому слово “МВС” замінити словами “Національною поліцією”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Дозвіл видається:

уповноваженим підрозділом Національної поліції — у разі виїзду за межі України або в’їзду на територію України виключно великогабаритними транспортними засобами;

уповноваженими підрозділами Національної поліції в областях, м. Києві, а також Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, — якщо маршрут пролягає в межах Автономної Республіки Крим, області, між областями або між Автономною Республікою Крим, мм. Києвом і Севастополем та іншими адміністративно-територіальними одиницями.”;

в абзаці дев’ятому пункту 17 слова “, використання якого узгоджується з підрозділом Державтоінспекції” виключити;

в абзаці другому пункту 18 слово “Державтоінспекцією” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

у пункті 20 слова “підрозділом Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Необхідність супроводу великогабаритного та великовагового транспортного засобу спеціального призначення патрульним автомобілем Національної поліції чи автомобілем прикриття визначається уповноваженим підрозділом Національної поліції під час видачі дозволу з урахуванням необхідності забезпечення безпечних умов дорожнього руху.”;

абзац перший пункту 27 після слів “транспортного засобу” доповнити словами “спеціального призначення”;

у пункті 28:

в абзаці першому слово “Державтоінспекції” замінити словами “Національної поліції”, а слова “транспортного засобу” — словами “транспортного засобу спеціального призначення”;

в абзаці другому слово “Державтоінспекції” замінити словами “Національної поліції”;

у пункті 34 слова “підрозділами Державтоінспекції в десятиденний” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції у триденний”.

9. В абзаці сьомому пункту 4 Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1091 “Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1590; 2004 р., № 34, ст. 2265; 2005 р., № 17, ст. 902; 2014 р., № 93, ст. 2683; 2016 р., № 93, ст. 3025), слово “Державтоінспекції” замінити словом “МВС”.

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 “Про Правила дорожнього руху” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2005 р., № 2, ст. 86; 2007 р., № 14, ст. 522, № 48, ст. 1978; 2008 р., № 52, ст. 1740, № 75, ст. 2526; 2009 р., № 11, ст. 321, № 14, ст. 420, № 31, ст. 1053; 2011 р., № 78, ст. 2881; 2012 р., № 56, ст. 2247; 2013 р., № 14, ст. 505, № 19, ст. 646; 2014 р., № 47, ст. 1238, № 80, ст. 2267; 2015 р., № 88, ст. 2929; 2016 р., № 75, ст. 2521, № 91, ст. 2962):

1) в абзаці другому пункту 2 слова “Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС” замінити словами “Головним сервісним центром МВС”;

2) у Правилах дорожнього руху, затверджених зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 1.5 слова “підрозділ міліції” замінити словами “уповноважений підрозділ Національної поліції”;

підпункт “в” пункту 2.1 викласти в такій редакції:

“в) у разі встановлення на транспортних засобах проблискових маячків та (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв — дозвіл, виданий уповноваженим органом МВС, а у разі встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах — дозвіл, виданий уповноваженим підрозділомНаціональної поліції;”;

у підпункті “е” пункту 2.3 слово “Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженим підрозділам Національної поліції”;

в абзаці першому пункту 2.41 слова “працівника МВС” замінити словом “поліцейського”;

пункти 2.5 і 2.6 викласти в такій редакції:

“2.5. Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

2.6. За рішенням поліцейського за наявності відповідних підстав водій зобов’язаний пройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом.”;

у пункті 2.7:

підпункт “а” викласти в такій редакції:

“а) поліцейським та працівникам охорони здоров’я для доставки до найближчого закладу охорони здоров’я осіб, які потребують екстреної (швидкої) медичної допомоги;”;

у підпункті “б” слова “у міліцію” замінити словами “до органів Національної поліції”;

у пункті 2.9:

підпункт “а” викласти в такій редакції:

“а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;”;

у підпункті “в” слова “у Державтоінспекції” замінити словами “в уповноваженому органі МВС”;

підпункт “г” викласти в такій редакції:

“г) передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у хворобливому стані;”;

у пункті 2.10:

підпункт “г” викласти в такій редакції:

“г) вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів звернутися по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров’я;”;

у підпункті “д” слова “підрозділ міліції” замінити словами “уповноважений підрозділ Національної поліції”;

в абзаці першому пункту 2.11 слова “Державтоінспекції або в орган чи підрозділ міліції” замінити словами “або до органу Національної поліції”;

у підпункті “б” пункту 2.12 слова “працівникам міліції та” замінити словами “поліцейським та працівникам”;

у пунктах 4.15 і 5.4 слова “підрозділ міліції” замінити словами “уповноважений підрозділ Національної поліції”;

абзац одинадцятий пункту 8.8 викласти в такій редакції:

“Жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділів військової інспекції безпеки дорожнього руху тільки для регулювання дорожнього руху.”;

пункт 8.9 викласти в такій редакції:

“8.9. Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою:

а) сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки;

б) увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу;

в) гучномовного пристрою;

г) спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу.

Водій повинен зупинити транспортний засіб у вказаному місці з дотриманням правил зупинки.”;

у пункті 12.8 слово “Державтоінспекцією” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

у підпункті “в” пункту 12.102 слово “Державтоінспекції” замінити словами “Національної поліції”;

в абзацах першому і третьому пункту 22.5 слово “Державтоінспекцією” замінити словами “Національною поліцією”;

у підпункті “ґ” пункту 23.10 і другому реченні пункту 24.9 слово “Державтоінспекцією” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

у пунктах 29.2 і 30.1 слова “у Державтоінспекції” замінити словами “в уповноваженому органі МВС”;

у підпункті “и” пункту 30.3 слово “Державтоінспекцією” замінити словами “органами Національної поліції”;

підпункт “г” пункту 31.3 викласти в такій редакції:

“г) у разі порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв.”;

у пункті 31.7 слово “Державтоінспекції” замінити словами “Національної поліції”;

розділ 32 викласти в такій редакції:

“32. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ УЗГОДЖЕННЯ

32.1. З уповноваженими підрозділами Національної поліції узгоджуються:

а) розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їх штучних спорудах кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торговельних пунктів, а також на прилеглих територіях, будинках, спорудах — адміністративних приміщень підприємств, установ та організацій;

б) умови та порядок руху колон у складі більш як п’яти механічних транспортних засобів;

в) порядок буксирування двох і більше транспортних засобів;

г) маршрути та перелік доріг, на яких може проводитися навчання водіння транспортними засобами.

З органами Національної поліції узгоджуються також інші питання забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені законодавчими актами.

32.2. З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються:

а) технічні вимоги, конструкція та встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв (крім встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах), світлових покажчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби, а також нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бокових поверхнях транспортних засобів;

б) переобладнання транспортних засобів.

З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються також інші питання, передбачені законодавчими актами.

32.3. Забороняється, у тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які здійснюють ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, внесення змін в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі (рами), двигуна транспортного засобу, а також їх знищення (перенесення, закріплення, відновлення тощо) без попереднього узгодження з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.”;

в абзаці першому пункту 3.41 розділу 33 слово “міліції” замінити словами “Національної поліції”;

у тексті Правил слова “працівник міліції” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “поліцейський” у відповідному відмінку і числі.

11. У пункті 21 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 861; 2004 р., № 32, ст. 2149; 2011 р., № 12, ст. 505), слова “ДАІ МВС” замінити словами “територіальних органах з надання сервісних послуг МВС”.

12. Абзац другий пункту 17 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 23, ст. 1106), виключити.

13. У Правилах охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1747 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2135; 2015 р., № 82, ст. 2710):

1) в абзаці другому пункту 5 слова “органами внутрішніх справ” замінити словами “відповідними органами Національної поліції”;

2) у пункті 17 слова “внутрішніх справ” замінити словами “Національної поліції”;

3) у пункті 21:

в абзаці третьому слова “Головним управлінням Державтоінспекції МВС” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

в абзаці четвертому слова “управлінням Державтоінспекції Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінням Державтоінспекції управлінь МВС України в областях і м. Севастополі” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

4) у пункті 22 слова “внутрішніх справ” замінити словами “Національної поліції”.

14. У Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 52, ст. 2817; 2009 р., № 70, ст. 2430; 2012 р., № 43, ст. 1659; 2016 р., № 4, ст. 239):

1) в абзаці шостому пункту 34 слово “Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженого підрозділу Національної поліції”;

2) у пункті 43 слово “Державтоінспекцією” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”.

15. В абзаці другому пункту 17 Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3444; 2012 р., № 11, ст. 403, № 87, ст. 3543), слова “органами Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженими підрозділами Національної поліції”.

16. У Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3011; 2009 р., № 19, ст. 602, № 78, ст. 2641; 2012 р., № 45, ст. 1761; 2013 р., № 48, ст. 1711):

1) в абзаці третьому пункту 4 слова “органів внутрішніх справ” замінити словами “уповноважених підрозділів Національної поліції, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС”;

2) в абзаці восьмому пункту 8 слова “затвердженої Державтоінспекцією” замінити словами “погодженої з уповноваженими підрозділами Національної поліції”.

17. У пункті 11 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 446; 2009 р., № 35, ст. 1207; 2012 р., № 7, ст. 249; 2015 р., № 14, ст. 362; 2016 р., № 101, ст. 3300):

1) в абзаці третьому слова “органі Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженому органі МВС”;

2) в абзаці четвертому слова “Автомобіль, незареєстрований в органі Державтоінспекції,” замінити словами “Незареєстрований автомобіль”, а слова “зазначеному органі” — словами “встановленому порядку”.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978; 2009 р., № 39, ст. 1316; 2010 р., № 68, ст. 2452; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 42, ст. 1499, № 76, ст. 2824; 2016 р., № 16, ст. 636):

1) у Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 20 слова “відповідного підрозділу МВС, що забезпечує безпеку дорожнього руху” замінити словом “поліцейських”;

друге речення абзацу першого пункту 32 викласти в такій редакції: “Дозвіл на рух великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу після отримання погодження маршруту видається уповноваженим підрозділом Національної поліції через центри надання адміністративних послуг.”;

у тексті Порядку слова “відповідний підрозділ МВС, що забезпечує безпеку дорожнього руху” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “уповноважений підрозділ Національної поліції” у відповідному відмінку і числі;

2) у Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “підрозділів МВС” замінити словами “уповноважених підрозділів Національної поліції”;

у пункті 3 слова “Про міліцію” замінити словами “Про Національну поліцію”;

назву розділу “Дії підрозділів МВС і дорожніх підприємств у разі виникнення небезпечних умов на ділянках автомобільних доріг” викласти в такій редакції:

“Дії уповноважених підрозділів Національної поліції 
і дорожніх підприємств у разі виникнення небезпечних 
умов на ділянках автомобільних доріг”;

у пункті 4 слова “відповідні підрозділи МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху, в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі” замінити словами “уповноважені підрозділи Національної поліції”;

у пункті 6:

у першому реченні слово “МВС” замінити словами “Національної поліції”;

у другому реченні слова “працівники відповідних підрозділів МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху” замінити словом “поліцейські”;

у пункті 7:

в абзаці першому слова “, а відповідні підрозділи МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху, в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі — Державтоінспекції МВС” виключити;

в абзаці другому слово “МВС” замінити словами “Національну поліцію”;

в абзаці першому пункту 8 слова “відповідними підрозділами МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху, в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі” замінити словами “відповідним уповноваженим підрозділом Національної поліції”, а слово “МВС” — словами “Національна поліція”;

в абзаці першому пункту 11 слова “працівниками відповідних підрозділів МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху, шляхом патрулювання” замінити словами “поліцейськими патрульної поліції”;

у тексті Порядку слова “відповідні підрозділи МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху” в усіх відмінках замінити словами “уповноважені підрозділи Національної поліції” у відповідному відмінку.

19. У Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 96, ст. 3173; 2009 р., № 40, ст. 1349, № 57, ст. 1982, № 94, ст. 3219; 2010 р., № 55, ст. 1857; 2011 р., № 70, ст. 2647; 2016 р., № 16, ст. 636):

1) у пункті 14:

в абзаці другому слово “Державтоінспекції” замінити словами “Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС”;

в абзаці третьому слово “Державтоінспекції” замінити словами “уповноваженого підрозділу Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС”;

в абзаці четвертому слово “Державтоінспекцією” виключити;

2) у першому реченні абзацу першого пункту 23 слово “Державтоінспекції” замінити словами “Національної поліції, територіального органу з надання сервісних послуг МВС”.

20. У Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1086 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3224; 2011 р., № 89, ст. 3231; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2015 р., № 55, ст. 1804, № 90, ст. 3023):

1) абзац четвертий пункту 6 викласти в такій редакції:

“у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права керування транспортним засобом після закінчення визначеного строку позбавлення права керування транспортним засобом, проходження в установленому порядку позачергового медичного огляду щодо придатності до керування транспортним засобом та успішного складення в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.”;

2) пункти 14 і 16 виключити.

21. Абзаци шостий і сьомий пункту 3 Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 19, ст. 603), викласти в такій редакції:

“узгодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, видане уповноваженим підрозділом Національної поліції;

- вантажів з перевищенням вагових або габаритних параметрів — дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, виданий уповноваженим підрозділом Національної поліції.”.

22. В абзаці п’ятому пункту 2 і пункті 13 Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1258, № 101, ст. 3521; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2016 р., № 3, ст. 171, № 16, ст. 648), слова “надання першої медичної допомоги” замінити словами “надання домедичної допомоги”.

23. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1032 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2568; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 89, ст. 3604):

1) в абзаці сьомому пункту 7 слово “Державтоінспекцією” замінити словами “територіальним органом з надання сервісних послуг МВС”;

2) в абзаці шостому пункту 8 слова “підрозділі Державтоінспекції” замінити словами “територіальному органі з надання сервісних послуг МВС”;

3) в абзаці другому пункту 14 слово “Державтоінспекції” замінити словами “територіальному органу з надання сервісних послуг МВС”.

24. У Правилах паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 96, ст. 3314; 2011 р., № 4, ст. 211; 2012 р., № 3, ст. 85, № 13, ст. 469; 2013 р., № 66, ст. 2391; 2014 р., № 53, ст. 1407):

1) в абзаці першому пункту 6 слова “Державтоінспекція МВС” замінити словами “уповноважений підрозділ Національної поліції”;

2) у пункті 8 слова “Державтоінспекцією МВС” замінити словами “уповноваженим підрозділом Національної поліції”;

3) в абзаці п’ятому пункту 24 слова “органи Державтоінспекції МВС” замінити словами “уповноважені підрозділи Національної поліції”.

25. У пункті 5 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26; 2016 р., № 16, ст. 644), слова “внутрішніх справ” замінити словом “МВС”, а слова “підрозділів Державтоінспекції МВС” — словами “Національної поліції”.

26. У додатку 3 до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 229 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 749), розділ “Тема 3” викласти в такій редакції:

 

“Зміст навчального матеріалу

Кількість навчальних годин

Тема 3. Медичне забезпечення

Механізм травми у потерпілих внаслідок виникнення дорожньо-транспортної пригоди

Поняття про механізм травм. Особливості травм у водіїв, пасажирів, пішоходів. Мотоциклетна та велосипедна травма

Огляд місця події. Первинний та вторинний огляд потерпілого

Правила огляду місця події. Алгоритм дій

Первинний та вторинний огляд потерпілих

Серцево-легенева реанімація

Універсальний алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у потерпілих

Допомога потерпілим при травмах

Види травм. Принципи надання домедичної допомоги

Зупинка кровотечі

Переломи, вивихи

Травми інших анатомічних ділянок

Вплив алкоголю та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на організм людини

Особливості впливу алкоголю та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на організм людини та їх вплив на процес управління транспортними засобами”.

4

27. У Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 607 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 55, ст. 1855; 2012 р., № 42, ст. 1604):

1) у пункті 4:

в абзаці першому слова “реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції МВС” замінити словами “територіальним органом з надання сервісних послуг МВС”;

в абзаці другому слова “підрозділом Державтоінспекції МВС” виключити;

2) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

“Головний сервісний центр МВС.”;

3) у пункті 11 слово “Державтоінспекції” замінити словом “МВС”;

4) в абзаці п’ятому пункту 15 слова “реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС” замінити словами “територіальних органів з надання сервісних послуг МВС”;

5) у пункті 18 слова “реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції МВС” замінити словами “територіальним органом з надання сервісних послуг МВС”.

28. В абзаці першому пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166 “Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 98, ст. 3483) слово “Державтоінспекцією” замінити словами “уповноваженими органами МВС”.

29. У підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 738 “Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2180; 2016 р., № 18, ст. 718) слова “Державній автомобільній інспекції” замінити словами “територіальному органі з надання сервісних послуг МВС”.

30. У підпункті 8 пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 886, № 97, ст. 3923; 2013 р., № 90, ст. 3314; 2015 р., № 46, ст. 1491, № 89, ст. 2970; 2016 р., № 65, ст. 2195), слово “Державтоінспекції” замінити словами “Національної поліції”.

31. У підпункті 11 пункту 16 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1114 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3737), слова “співробітниками міліції, зокрема працівниками Державної автомобільної інспекції” замінити словом “поліцейськими”.

32. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 164 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 765; 2014 р., № 47, ст. 1238):

1) у пункті 8:

в абзаці першому слова “відповідним органам” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Інформація про результати перевірки перебування в розшуку транспортних засобів, ідентифікаційні номери яких наведені в запитах, надається в десятиденний строк.”;

2) в абзаці шостому пункту 10 слова “підрозділу Державтоінспекції” замінити словами “територіального органу з надання сервісних послуг МВС”, а слова “підрозділі Державтоінспекції” — словами “уповноваженому органі МВС”;

3) в абзаці другому пункту 14 слова “до Державтоінспекції” замінити словами “до територіального органу з надання сервісних послуг МВС”, а слова “Єдиного державного реєстру Державтоінспекції” — словами “Єдиного державного реєстру МВС”;

4) у другому реченні абзацу другого пункту 18 слова “підрозділах Державтоінспекції” замінити словами “територіальних органах з надання сервісних послуг МВС”.

33. У Технічному регламенті з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 643 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 70, ст. 2569):

1) у підпункті 15 пункту 2 слова “Державтоінспекцією МВС” замінити словами “уповноваженим органом МВС”;

2) абзац четвертий пункту 4 після слова “МВС” доповнити словами “, Національної поліції”.

34. У зразку додатка до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 “Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2400), слова “реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції МВС” замінити словами “територіального органу з надання сервісних послуг МВС”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (23.03.2017)
Просмотров: 1033
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar