Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №165 від 22.03.2017. Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для фінансової  підтримки


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 березня 2017 р. № 165

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу 
України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з 
українцями, які проживають за межами України

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями,  які проживають за межами України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 165

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для фінансової підтримки забезпечення міжнародного 
позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки
 зв’язків з українцями, які проживають за межами України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МЗС у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (далі — бюджетні кошти).

2. Цілями використання бюджетних коштів є забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МЗС.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами, визначеними підпунктами 1 — 16 та 18 пункту 4 цього Порядку, є закордонні дипломатичні установи України.

Одержувачами бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 7—16 пункту 4 цього Порядку, є громади закордонних українців, зареєстровані відповідно до законодавства держави перебування (далі — громади закордонних українців), яким надається фінансова підтримка.

Підставою для залучення до виконання бюджетної програми одержувачів бюджетних коштів є подання ними переліку документів, що визначається МЗС.

Основними критеріями під час визначення одержувачів бюджетних коштів за напрямами, передбаченими підпунктами 7—16 пункту 4 цього Порядку, є:

наявність реєстрації громади закордонних українців відповідно до законодавства держави перебування, підтвердженої відповідними документами (свідоцтво про реєстрацію, статутні або інші документи);

активна робота громади закордонних українців із збереження української національної ідентичності, популяризації мови, літератури, культури, історії та традицій українського народу, активна проукраїнська діяльність з відстоювання національних інтересів України, а також ефективна співпраця із закордонною дипломатичною установою України;

обґрунтованість пропозицій громади закордонних українців щодо необхідності надання їй фінансової підтримки із зазначенням, зокрема, інформації про захід, цільову аудиторію, технічні параметри його проведення, фінансові розрахунки, строки його проведення та очікувані результати.

4. Бюджетні кошти спрямовуються МЗС на:

1) здійснення заходів, пов’язаних з розробленням іміджевих стратегій, проведенням інформаційно-роз’яснювальних кампаній та соціологічних досліджень громадської думки щодо іміджу України та її сприйняття громадянами іноземних держав;

2) забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, а також проведення інформаційно-іміджевих заходів (форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів), які мають політико-іміджеве спрямування (оплата витрат та послуг на організацію заходів, у тому числі протокольних, виготовлення супровідних інформаційних матеріалів, оренду приміщень, електронної апаратури, обладнання, меблів, оргтехніки, інвентарю, транспорту, на придбання витратних матеріалів, канцелярських, господарських товарів та інших пов’язаних з організацією заходів витрат);

3) організацію ознайомчих поїздок та прес-турів в Україну іноземних експертів, представників засобів масової інформації та інших діячів, які є фахівцями з питань, пов’язаних з Україною, та позитивно впливають на формування громадської думки в іноземних державах.

Участь у міжнародних заходах, що мають політичне спрямування, та у заходах з елементами культурної дипломатії, важливих для донесення позиції України до закордонних цільових аудиторій, відомих українських вчених, експертів, науковців, політологів, письменників, художників, музикантів, громадських діячів і представників Автономної Республіки Крим, у тому числі кримськотатарської громади. Організація зазначених поїздок здійснюється у визначеному МЗС порядку;

4) розміщення публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також у соціальних мережах (на платній основі з використанням механізмів поширення реклами);

5) забезпечення розроблення дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм та адаптації відповідної продукції для потреб цільової аудиторії з метою формування позитивного іміджу України, а також доставки такої продукції до закордонних дипломатичних установ;

6) створення, модернізацію та забезпечення функціонування тематичних веб-сайтів для популяризації України на міжнародному рівні та формування позитивного іміджу України, переклад і розміщення на  таких веб-сайтах інформації українською та іноземними мовами;

7) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців;

8) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення ремонту та облаштування приміщень, які використовуються для потреб громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл, класів (у тому числі суботніх і недільних) за кордоном;

9) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та трансляції теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, розміщення публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном;

10) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам’яті) видатних українців, забезпечення належного догляду за пам’ятниками, пам’ятними знаками, меморіальними дошками, що присвячені видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям, а також прилеглої до зазначених об’єктів території;

11) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу, в тому числі для викладання української мови, а також інших предметів українською мовою;

12) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовахспівфінансування для організації дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України;

13) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури друкованою, фото-,аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки;

14) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів;

15) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення та встановлення за кордоном меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям;

16) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів української літератури іноземними мовами;

17) виготовлення бланків посвідчень закордонного українця;

18) виготовлення, транспортування та встановлення пам’ятника Т. Г. Шевченку в м. Астані (Республіка Казахстан);

19) оплату витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти для цілей, зазначених у цьому пункті, і оплату банківських послуг.

5. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим МЗС планом заходів з урахуванням актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р.  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739). У разі потреби до зазначеного плану заходів у встановленому порядку вносяться зміни.

МЗС подає протягом трьох тижнів після закінчення кварталу Мінфіну інформацію про виконання плану заходів з результатами проведеного аналізу, поясненнями та висновками про виконання.

6. Закордонні дипломатичні установи України відповідно до затвердженого в установленому порядку плану заходів, передбачених підпунктами 1—6 пункту 4 цього Порядку, видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначаються найменування заходу, дата і місце проведення, сума витрат на його підготовку та проведення.

До такого наказу додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу.

7. Закордонні дипломатичні установи України відповідно до затвердженого в установленому порядку плану заходів, передбачених підпунктами 7—16 пункту 4 цього Порядку, укладає для проведення кожного заходу з одержувачами бюджетних коштів договір, в якому зазначаються найменування заходу, дата і місце проведення, відповідальний за виконання, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

До такого договору додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

9. Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Одержувачі бюджетних коштів у п’ятиденний строк після закінчення кварталу надсилають закордонним дипломатичним установам України інформацію про виконання плану заходів, передбачених підпунктами 7—16 пункту 4 цього Порядку, для її узагальнення.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня протягом тижня після закінчення кварталу надсилають МЗС інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 165

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 102 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 481).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 176 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 777).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 517 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 62, ст. 2221).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 854 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, ст. 2935).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (23.03.2017)
Просмотров: 1238
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar