Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №178 від 02.03.2011 Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 2 березня 2011 р. N 178 

Київ 

Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2014 року N 31,
 від 13 серпня 2014 року N 335,
від 24 червня 2016 року N 385,
від 23 серпня 2016 року N 542,
від 18 січня 2017 року N 18

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1092 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2259); 

пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. N 13 "Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 2, ст. 72); 

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 72 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 15, ст. 379). 

3. Установити, що сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, зазначених у пункті 1 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого цією постановою, здійснюється починаючи з 1 січня 2011 року. 

 

Прем'єр-міністр України 
М. АЗАРОВ 

Інд. 26 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 178 


ПОРЯДОК
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб 

1. Цей Порядок визначає механізм сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) за: 

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. N 31)

1) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС та службу в органах і підрозділах цивільного захисту; 

2) осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або допомогу при народженні дитини;

(підпункт 2 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 335)

3) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства; 

(підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 385,
від 23.08.2016 р. N 542)

4) патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. 

(підпункт 4 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 18)

2. Єдиний внесок нараховується: 

1) за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, - на суми грошового забезпечення, нарахованого особі за базовий звітний період; 

2) за осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, - на суми допомоги при народженні дитини (крім суми, яка виплачується одноразово) та/або суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період;

(підпункт 2 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 335)

3) за осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 1 цього Порядку, - на суми допомоги або компенсацій, нарахованих за базовий звітний період; 

4) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку (у разі, коли вони не працюють), - на суму грошового забезпечення, нарахованого за базовий звітний період. 

Обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування допомоги, компенсації або грошового забезпечення, на які нараховується єдиний внесок. 

3. Єдиний внесок нараховується у розмірі 22 відсотки суми грошового забезпечення, допомоги або компенсації. 

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 385)

За осіб, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 1 цього Порядку, в тому числі у разі отримання декількох видів грошового забезпечення, допомоги або компенсації одночасно, єдиний внесок визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом. 

Сума нарахованого єдиного внеску за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, нараховується у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом, крім випадків, коли таким особам одночасно нараховується єдиний внесок як особам, зазначеним у підпунктах 1, 2 або 3 пункту 1 цього Порядку. 

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на кожну особу, що дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. 

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. N 31,
від 24.06.2016 р. N 385)

У разі коли період, за який нараховується єдиний внесок відповідно до цього Порядку, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному кількості календарних днів місяця, за який сплачуються такі внески. 

4. Обчислення єдиного внеску провадиться такими платниками єдиного внеску (далі - платники): 

1) військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, - за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку; 

2) районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення - за осіб, зазначених у підпунктах 2 - 4 пункту 1 цього Порядку. 

5. Обчислення єдиного внеску за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації. 

6. Сплата єдиного внеску здійснюється: 

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. N 31)

1) за осіб, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 1 цього Порядку, - в межах та за рахунок загального обсягу видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік для Пенсійного фонду України; 

2) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, - шляхом перерахування відповідних сум з рахунків платників на рахунки територіальних органів доходів і зборів за їх місцезнаходженням за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення. 

(підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. N 31)

7. Платники подають до територіальних органів доходів і зборів звіти про нарахування та сплату єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що встановлюється Мінфіном за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. N 31,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 385)

Базовим звітним періодом є календарний місяць. 

8. Щороку, під час формування бюджетних запитів, передбачаються кошти для сплати єдиного внеску: 

1) за осіб, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 1 цього Порядку, - Пенсійним фондом України; 

2) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, - Мінсоцполітики. 

(підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. N 31)

9. Сплата єдиного внеску припиняється: 

1) з дати припинення виплати грошового забезпечення, допомоги або компенсації; 

2) з дати працевлаштування або настання непрацездатності для осіб, зазначених у підпунктах 3 та 4 пункту 1 цього Порядку. 

У разі зміни обставин, передбачених підпунктом 2 цього пункту, сплата єдиного внеску поновлюється з дати такої зміни. 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (26.01.2017)
Просмотров: 708
Всего комментариев: 0
avatar