Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №183 від 16.03.2017. Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для фінансової  підтримки розвитку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2017 р. № 183

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки розвитку туризму, створення умов 
безпеки туристів, розбудови туристичної 
інфраструктури міжнародних транспортних 
коридорів та магістралей в Україні

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 241 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 885);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 203 “Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1404).

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 183

ПОРЯДОК
 використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов 
безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури 
міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні” (далі — бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері туризму, раціонального використання туристичних ресурсів, розширення міжнародного співробітництва та утвердження України на світовому туристичному ринку.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту та умов безпеки туристів шляхом інформаційного облаштування туристичної інфраструктури та вдосконалення програм підвищення кваліфікації для фахівців сфери туризму;

здійснення обліку туристичних ресурсів шляхом розроблення і ведення реєстрів, кадастрів, баз даних;

проведення досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитування туристів та суб’єктів туристичної діяльності;

просування туристичного продукту шляхом проведення на міжнародному та внутрішньому ринку презентацій про туристичні можливості України, підготовки та виданнявідео- та друкованої поліграфічної продукції, створення та функціонування туристичного веб-порталу, в тому числі іноземними мовами, здійснення брендингу туристичних дестинацій, створення та поширення соціальної реклами у сфері туризму;

організацію та проведення за участю фахівців та експертів заходів у сфері туризму (семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, прес-заходів, засідань міжвідомчих двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних робочих груп з питань туризму).

5. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим Мінекономрозвитку планом заходів з розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні (далі — план заходів) з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

Мінекономрозвитку подає план заходів Мінфіну у двотижневий строк з дня його затвердження. У разі потреби до плану заходів у встановленому порядку вносяться зміни.

6. Мінекономрозвитку відповідно до затвердженого в установленому порядку плану заходів видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначаються найменування заходу, дата і місце проведення, його виконавець, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

До наказу додається кошторис витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням заходу, відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

7. Мінекономрозвитку подає щокварталу до 20 числа Мінфіну інформацію про виконання плану заходів.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

За результатами проведення процедури закупівлі Мінекономрозвитку укладає в установленому порядку з переможцем процедури закупівлі (далі — виконавець) договір про закупівлю товарів, робіт і послуг. До договору включаються вимоги, зокрема, щодо:

набуття замовником майнових та авторських прав у повному обсязі на об’єкти інтелектуальної власності;

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов’язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

відповідальності виконавця за порушення строків виконання умов договору;

можливості коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення обсягу бюджетних призначень;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов’язань.

Невід’ємною частиною договору про закупівлю товарів, робіт і послуг є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені до актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, не пов’язаних із здійсненням заходів, зазначених у пункті 4 цього Порядку;

здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;

оплату посередницьких послуг;

придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо), а також на утримання установ, підприємств, громадських об’єднань;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (30.03.2017)
Просмотров: 992
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar