Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №184 від 10.03.2017. Про внесення змін у додатки до Порядку  здійснення державного контролю за міжнародними  передачами товарів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. № 184

Київ

Про внесення змін у додатки до Порядку 
здійснення державного контролю за міжнародними 
передачами товарів подвійного використання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додатки до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 167; 2009 р., № 55, ст. 1898; 2010 р., № 76, ст. 2691; 2012 р., № 26, ст. 991, № 58, ст. 2335; 2013 р., № 85, ст. 3149), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 184

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів подвійного
використання

1. У додатку 1:

1) у другому реченні пункту 2 “Загальні примітки” слово “Основною” замінити словом “Єдиною”;

2) у розділі 1:

позиції “1.А.1.b”, “1.А.1.с”, “1.С.6.а”, “1.С.8.b” та “1.С.9.а” виключити;

у позиції “1.C.10.d.1.b” цифри і букви “1.C.8.b” замінити цифрами і буквами “1.C.8.d”;

у позиції “1.E.1.*” цифри і букви “1.A.1.b, 1.А.1.с,” виключити;

позицію “1.Е.2.d” виключити;

3) у додатку до позиції “1.А.8” розділу 1 “Список вибухових речовин” підпункт “g” пункту 32 та пункт 34 виключити;

4) у розділі 2 позицію “2.А.1.b” та примітку до неї виключити;

5) у розділі 3:

позицію “3.А.1.а.4” виключити;

позиції “3.А.2.а.1” — “3.А.2.а.3” та примітки до них виключити;

позиції “3.А.2.а.4”, “3.A.2.b” та примітку до неї виключити;

позиції “3.A.2.d.3.a”, “3.В.1.с”, “3.В.1.d” та “3.С.2.с” виключити;

у пункті 2 примітки до позиції “3.E.1” цифри і букви “3.A.1.a.3 — 3.A.1.a.12” замінити цифрами і буквами “3.A.1.a.3, 3.А.1.а.5 — 3.A.1.a.12”;

6) у розділі 4:

позицію “4.А.1.b**”, виноску “**” та примітку до неї виключити;

позицію “4.А.3.а” та примітку до неї виключити;

позиції “4.D.2”, “4.D.3” та примітку до неї виключити;

примітку до позиції “4.Е.1.а” виключити;

7) у розділі 5:

у частині першій “Зв’язок”:

 

 

 

 

позицію “5.А.1.f” викласти в такій редакції:

Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД

 

“f) обладнання для перехоплення мобільного зв’язку або створення йому перешкод, моніторингове обладнання до нього, як наведено нижче, а також спеціально призначені компоненти до нього:

1) обладнання для перехоплення, призначене для зняття голосової інформації або даних, що передаються по радіоефіру;

2) обладнання для перехоплення, яке не зазначене у позиції 5.A.1.f.1, призначене для одержання ідентифікаційних даних пристрою клієнта або абонента (наприклад, міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку (IMSI), тимчасовий міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку (TIMSI) або міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), оповіщувальних або інших метаданих, що передаються по радіоефіру;

3) обладнання для створення перешкод, спеціально призначене або модифіковане для умисного та вибіркового перешкоджання, недопущення використання, придушення, погіршення якості або блокування послуг мобільного зв’язку та виконання будь-чого з наведеного нижче:

а) імітація функцій обладнання для мереж радіодоступу (RAN);

b) визначення та використання спеціальних характеристик протоколу мобільного зв’язку, що застосовується (наприклад, GSM); або

с) використання спеціальних характеристик протоколу мобільного зв’язку, що застосовується (наприклад, GSM);

4) обладнання моніторингу радіочастот, призначене або модифіковане для визначення роботи виробів, зазначених у позиціях 5.A.1.f.1, 5.A.1.f.2 або 5.A.1.f.3.

 

 

 

 

Примітка.

 

Згідно з позиціями 5.A.1.f.1 та 5.A.1.f.2 контролю не підлягає будь-що з наведеного нижче:

а) обладнання, спеціально призначене для перехоплення аналогових приватних мобільних радіостанцій (PMR) стандартів IEEE 802.11 WLAN;

b) обладнання, призначене для операторів мереж мобільного зв’язку; або

c) обладнання, призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання або систем мобільного зв’язку.

Особлива примітка 1.

 

Також дивись список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (постанова Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. № 1807).”;

позицію “5.А.1” доповнити такою позицією:

Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД

 

“i) cистеми або обладнання радіотехнічної розвідки в IP-мережі та спеціально призначені компоненти для них, що мають усі наведені нижче характеристики:

1) виконують усе з наведеного нижче в
IP-мережі операторського класу (наприклад, IP-магістраль національного класу):

а) аналіз на прикладному рівні (наприклад, “Рівень 7. Моделі взаємодії відкритих систем (ISO/IEC 7498-1)”);

b) зняття відібраних метаданих та змісту додатка (наприклад, голосу, відео, повідомлень, вкладених файлів); та

с) індексація знятих даних; та

2) є спеціально призначеними виконувати усе з наведеного нижче:

а) здійснювати пошук на основі заданих критеріїв; та

b) відображати мережі зв’язків особи або групи осіб.

 

Примітка.

 

Згідно з позицією 5.A.1.i контролю не підлягають системи або обладнання, спеціально призначені для будь-чого з наведеного нижче:

а) маркетингових цілей;

b) якості послуг мережі; або

с) якості сприйняття.

Технічна примітка.

Критерії — дані або блок даних, пов’язаних з особою (наприклад, прізвище, ім’я, електронна пошта, адреса, номер телефону або приналежність до групи).”.

позицію “5.В.1.b.1” та технічну примітку до неї виключити;

позиції “5.B.1.b.2.b”, “5.В.1.b.3”, “5.В.1.b.5”, “5.D.1.b”, “5.D.1.d.1” та технічну примітку до неї виключити;

позиції “5.D.1.d.3”, “5.Е.1.с.2.b” та “5.Е.1.с.5” виключити;

у частині 3 “Спеціальні технічні засоби”:

позиції “5.А.3.а”, “5.А.3.b”, “5.А.3.d.1” — “5.А.3.d.4”, “5.А.3.d.6” та технічну примітку до неї виключити;

позиції “5.А.3.f” та “5.А.3.g” виключити;

у виносках “**” слова “та СЗРУ” виключити;

8) у розділі 6:

позиції “6.А.4.d.4”, “6.A.8.l.2”, “6.A.8.l.3”, “6.С.5.b” та “6.D.3.h.1.a” виключити;

позицію “6.А.5” доповнити такою позицією:

Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД

 

“g) лазерне акустичне обладнання для виявлення, що має усі з наведених нижче характеристик:

1)      вихідна потужність “лазера”, що працює у безперервному режимі, яка дорівнює або більше 20 мВт;

2)      стабільність частоти “лазера”, що дорівнює або краще (менше) ніж 10 МГц;

3)      довжина хвилі “лазера”, що дорівнює або більше 1000 нм, але не більше ніж 2000 нм;

4)      роздільна здатність оптичної системи краще (менше) ніж 1 нм; та

5)      відношення оптичного сигналу до шуму, що дорівнює або більше 103.

 

Технічна примітка.

Лазерне акустичне обладнання для виявлення інколи називають “лазерний” мікрофон або мікрофон виявлення потоку частинок.”;

9) у розділі 7 позиції “7.D.3.c”, “7.D.3.d.5”, “7.Е.4.а.1”, “7.Е.4.а.4”, “7.Е.4.b.2”, “7.Е.4.b.6” та особливу примітку до неї виключити;

10) у розділі 8:

позиції “8.A.1.f” — “8.A.1.h”, “8.A.1.i” та технічну примітку до неї виключити;

позицію “8.А.2.е” виключити;

позицію “8.A.2.f” викласти в такій редакції:

Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД

 

 

“f) не використовується:

 

 

1) не використовується;

 

Особлива примітка.

Стосовно електронних систем спостереження, спеціально призначених або модифікованих для підводного використання, що містять електронно-оптичні підсилювачі яскравості, які підлягають контролю згідно з позиціями 6.A.2.a.2.а або 6.A.2.a.2.b, дивись позицію 6.А.3.b.3.

 

2) не використовується;

 

Особлива примітка.

Стосовно електронних систем спостереження, спеціально призначених або модифікованих для підводного використання, що містять “ґратки фокальної площини”, які підлягають контролю згідно з позицією 6.A.2.a.3.g, дивись позицію 6.А.3.b.4.c.”;

позиції “8.A.2.k” — “8.A.2.n” та “8.А.2.о.1” виключити;

11) у розділі 9 позиції “9.А.12.b.1”, “9.А.12.b.2”, “9.D.4.d” та примітку до неї виключити;

12) у додатку 1. “Чутливі” товари:

у частині першій розділу 5 позицію “5.D.1.b” виключити;

у розділі 6 позицію “6.A.8.l.3” виключити;

у розділі 7 позицію “7.D.3.c” виключити;

13) у додатку 1.2. “Дуже чутливі” товари позицію “6.A.8.l.3” виключити.

2. У другому реченні пункту 2 розділу I “Загальні примітки” додатка 2 слово “Основною” замінити словом “Єдиною”.

3. У другому реченні пункту 2 позиції “Загальні примітки” додатка 3 слово “Основною” замінити словом “Єдиною”.

4. У другому реченні абзацу п’ятого пункту 1 “Загальні примітки” додатка 5 слово “Основною” замінити словом “Єдиною”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (30.03.2017)
Просмотров: 1019
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar