Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №185 від 21.07.2017. Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. № 185 
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2017 р. № 185

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на придбання ангіографічного обладнання.

4. Використання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

5. Закупівля обладнання за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку на умовах співфінансування (з державного бюджету - не більше 50 відсотків, з місцевих бюджетів - не менше 50 відсотків).

6. МОЗ з урахуванням попередньо наданого обласними (Київською міською) держадміністраціями погодження щодо закупівлі ангіографічного обладнання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів здійснює вибір адміністративно-територіальних одиниць за такими ознаками:

1) відсутність в області ангіографічного обладнання;

2) визначення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня в межах створеного госпітального округу, яка відповідає таким критеріям:

обов’язкові критерії:

- наявність апаратури для проведення стандартної трансторакальної ехокардіографії з цілодобовим доступом для проведення стандартних неінвазивних досліджень серця з метою диференціальної діагностики та визначення показань до реперфузійної терапії у пацієнтів, у яких захворювання виявлено на пізній стадії;

- наявність на базі лікарні кардіологічного відділення (не менш як 15-20 ліжок кардіологічних) з палатами реанімації та інтенсивної терапії (не менш як 5-7 ліжок інтенсивної терапії) із відповідним оснащенням (приліжкові електрокардіографічні монітори для спостереження за пацієнтами, дефібрилятори, тимчасові кардіостимулятори, пристрої для програмованої інфузії лікарських засобів тощо);

- досвід діагностики та лікування пацієнтів із симптомами гострих коронарних синдромів з елевацією і без елевації сегмента ST і пацієнтів з гострим інфарктом міокарда;

- достатня кількість медичного персоналу для забезпечення цілодобового прийому і лікування пацієнтів в умовах іонізуючого опромінення;

- наявність лабораторії з можливістю екстреного визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференціальної діагностики та динамічного спостереження за пацієнтами;

- можливість переводити (транспортувати) пацієнтів для реабілітації та відновлювального лікування в найближчі лікарні з кардіологічними ліжками з метою надання допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом;

додаткові критерії:

- наявність відділення реабілітації для проведення відновлювального лікування пацієнтів після перкутанної реперфузії і перенесеного гострого інфаркту міокарда;

- наявність кардіохірургічного відділення в одній лікарні з реперфузійним центром.

7. За результатами здійсненого вибору МОЗ подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо перерозподілу субвенції між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць.

Перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

8. Казначейство:

1) перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджених наказами Мінфіну;

2) інформує щомісяця до 15 числа Мінфін про перераховані обсяги субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 10 числа МОЗ звіт про використання субвенції.

11. МОЗ інформує щомісяця до 20 числа Мінфін про використання субвенції.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (30.03.2017)
Просмотров: 907
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar