Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №187 від 22.03.2017. Про затвердження Положення про покладення  спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного  газу


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 березня 2017 р. № 187

Київ

Про затвердження Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного 
газу для забезпечення загальносуспільних інтересів 
у процесі функціонування ринку природного газу

Відповідно до статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості забезпечити до 1 липня 2017 р. вчинення передбачених пунктом 13 Положення, затвердженого цією постановою, дій щодо розрахунку ціни природного газу на рівні імпортного паритету та розміщення на власному офіційному веб-сайті інформації про таку ціну і про деякі умови виконання спеціальних обов’язків, які покладаються на суб’єктів ринку природного газу.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2017 р. та діє до 1 квітня 2018 року.

Прем’єр-міністр України                                                        В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 187

ПОЛОЖЕННЯ
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі — спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам, не створюючи загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації.

Це Положення:

застосовується у прозорий і недискримінаційний спосіб та не повинне обмежувати права суб’єктів господарювання, що створені відповідно до законодавства інших держав — сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема право на здійснення постачання природного газу споживачам за умови дотримання вимог законодавства;

не позбавляє побутових споживачів та виробників теплової енергії права обирати постачальника природного газу і права придбавати природний газ за цінами, що вільно встановлюються сторонами договору постачання природного газу, як це передбачено Законом України Про ринок природного газу;

не позбавляє постачальників природного газу, зокрема із спеціальними обов’язками, права вільно обирати оптового продавця природного газу для потреб їх господарської діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ринок природного газу”.

3. Цим Положенням покладаються такі обов’язки:

1) обов’язок господарських товариств, 100 відсотків акцій (паїв, часток) яких належать державі або іншому господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава (ПАТ ”Укргазвидобування”, ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз”), продавати природний газ господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава (ПАТ Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — НАК “Нафтогаз України”), та обов’язок НАК ”Нафтогаз України” придбавати такий природний газ для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням;

2) обов’язок НАК “Нафтогаз України” продавати природний газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням;

3) обов’язок постачальників природного газу, які придбали природний газ у НАК “Нафтогаз України” відповідно до цього Положення, постачати такий природний газ побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням;

4) обов’язок НАК “Нафтогаз України” постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками, на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

4. Для проведення розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами та релігійними організаціями постачальники природного газу, а також оптові продавці, що здійснюють продаж природного газу таким постачальникам для виконання спеціальних обов’язків, покладених на зазначених продавців, відкривають в установах уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ від споживачів.

Визначити уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, а також оптових продавців, що здійснюють продаж природного газу таким постачальникам для виконання спеціальних обов’язків, покладених
на зазначених продавців, ВАТ “Державний ощадний банк України”, ПАТ акціонерний банк “Укргазбанк” та ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”.

5. Обов’язок, передбачений:

1) підпунктом 2 пункту 3 цього Положення:

не застосовується до побутових споживачів та релігійних організацій, що проживають/розташовані на тимчасово окупованій території України;

виконується НАК “Нафтогаз України” за умови відкриття постачальниками природного газу поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ від споживачів із зазначенням у договорах, укладених із споживачами, номера відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, виключно на такий рахунок;

2) підпунктом 3 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям, що проживають/розташовані на тимчасово окупованій території України;

3) підпунктом 4 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу на об’єкти газоспоживання виробників теплової енергії, що розташовані на тимчасово окупованій території України.

6. ПАТ “Укргазвидобування” та ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” зобов’язані до 1 квітня 2018 р. щомісяця здійснювати продаж природного газу власного видобутку (крім обсягів виробничо-технологічних
витрат, обсягів, які використовуються для власних потреб ПАТ “Укргазвидобування” та ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз”, пов’язаних
з видобутком, підготовкою до транспортування і транспортуванням природного газу, а також для виробництва скрапленого природного газу та стабільного бензину), а НАК “Нафтогаз України” — придбавати такий природний газ для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

Інші суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з видобутку природного газу, в тому числі учасники угод про спільну діяльність, що були укладені до набрання чинності цим Положенням, можуть добровільно взяти на себе зобов’язання, передбачене абзацом першим цього пункту, стосовно будь-якого обсягу видобутого газу. У такому разі до зазначених суб’єктів господарювання застосовуються відповідні норми цього Положення.

Природний газ, придбаний відповідно до абзаців першого і другого цього пункту, використовується НАК “Нафтогаз України” виключно для потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям.

НАК “Нафтогаз України” має право проводити операції, пов’язані із заміщенням між імпортованим природним газом та природним газом, придбаним відповідно до абзаців першого і другого цього пункту, з метою врахування сезонних розривів між споживанням та видобутком природного газу.

7. НАК “Нафтогаз України” придбаває з 1 квітня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. природний газ відповідно до абзаців першого і другого пункту 6 цього Положення за ціною, визначеною на рівні 4 849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість).

Одночасно із прийняттям рішення про зміну ціни, передбаченої пунктом 13 цього Положення, переглядається ціна придбання природного газу, визначена в абзаці першому цього пункту, з урахуванням торговельної надбавки (націнки) НАК “Нафтогаз України” на рівні 1,917 відсотка.

8. НАК “Нафтогаз України” до 1 травня 2017 р. (на опалювальний сезон 2017/18 року) складає прогноз обсягу природного газу, необхідного для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії, відповідно до цього Положення.

Такий прогноз доводиться до відома Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, Міненерговугілля.

9. У разі коли обсяг природного газу, необхідний НАК “Нафтогаз України” для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії, перевищує обсяг продажу природного газу суб’єктами господарювання, що визначені абзацами першим і другим пункту 6 цього Положення, НАК “Нафтогаз України” придбаває необхідні обсяги природного газу в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном.

10. Постачальник природного газу, який в установленому порядку отримав ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу, уклав договір постачання природного газу з побутовим споживачем або релігійною організацією (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності) та є постачальником такого споживача у відповідному періоді до 1 квітня 2018 р., має право подати НАК “Нафтогаз України” заявку на купівлю природного газу в обсязі, необхідному йому для здійснення постачання такому споживачеві (далі — заявка постачальника). У разі відсутності вузла обліку природного газу в такого споживача вважається, що необхідним є обсяг природного газу, визначений відповідно до норм споживання, встановлених законодавством.

НАК “Нафтогаз України” не має права до 1 квітня 2018 р. відмовити у задоволенні заявки постачальника за умови виконання таким постачальником вимог статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” та/або пункту 4 цього Положення щодо відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ.

11. Купівля-продаж природного газу між НАК “Нафтогаз України” та постачальником природного газу із спеціальними обов’язками здійснюється за ціною, визначеною згідно з пунктом 13 цього Положення, відповідно до договору, який укладається на підставі примірного договору купівлі-продажу природного газу між НАК “Нафтогаз України” та постачальником природного газу із спеціальними обов’язками, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а у випадках, передбачених Законом України “Про ринок природного газу”, — на підставі типового договору з дотриманням принципу недискримінації.

НАК “Нафтогаз України” зобов’язаний до 7 квітня 2017 р. надіслати письмову пропозицію щодо укладення відповідного договору, передбаченого абзацом першим цього пункту, постачальнику природного газу із спеціальними обов’язками.

12. Виробник теплової енергії має право до 1 квітня 2018 р. придбавати природний газ для всіх категорій використання природного газу у НАК “Нафтогаз України” за умови, що такий виробник, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 191 Закону України “Про теплопостачання”, виконав обов’язок щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання, а виробник теплової енергії, що також придбаває природний газ для виробництва електричної енергії, додатково виконав установлені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 670 “Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які використовують природний газ для її виробництва” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1722) вимоги щодо проведення розрахунків з використанням механізму розподілу коштів, що надходять в розрахунок за відпущену електричну енергію на рахунки із спеціальним режимом використання.

Постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” виробникам теплової енергії здійснюється за цінами, визначеними відповідно до пункту 13 цього Положення, на підставі договору, що враховує положення примірного договору про постачання природного газу виробникам теплової енергії, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а у випадках, передбачених Законом України “Про ринок природного газу”, — на підставі типового договору з дотриманням принципу недискримінації.

Обов’язок, передбачений підпунктом 4 пункту 3 цього Положення, покладається на НАК “Нафтогаз України” на період до 1 квітня 2018 р. за таких умов:

укладення виробником теплової енергії з НАК “Нафтогаз України” договору постачання природного газу відповідно до законодавства;

відсутність у виробника теплової енергії заборгованості перед НАК “Нафтогаз України” за використаний природний газ; або

відсутність у виробника теплової енергії заборгованості (без урахування штрафних санкцій) перед НАК “Нафтогаз України” за спожитий до 1 січня 2017 р. природний газ з урахуванням сум оформлених відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88; 2009 р., № 5, ст. 123; 2011 р., № 5, ст. 249), підписаних усіма учасниками розрахунків і переданих до органів Казначейства, але не профінансованих спільних протокольних рішень за усіма укладеними з НАК “Нафтогаз України” договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо), а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ; або

станом на 23 число місяця, що передує місяцю постачання природного газу, рівень розрахунків виробника теплової енергії (без урахування штрафних санкцій) з додаванням суми оформлених відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій”, підписаних усіма учасниками розрахунків і переданих до органів Казначейства, але не профінансованих спільних протокольних рішень за усіма укладеними з НАК “Нафтогаз України” договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) становить не нижче 90 відсотків; або

наявність укладеного договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором в рамках реалізації Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”; або

надання НАК “Нафтогаз України” та виконання виробником теплової енергії погодженого виконавчим органом ради графіка погашення заборгованості (рівними частинами до 1 січня 2021 р. з розбивкою за всіма договорами з НАК “Нафтогаз України”), складеного на підставі довідки щодо заборгованості, наданої НАК “Нафтогаз України”, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ. Наявність графіка погашення заборгованості не змінює порядок розрахунків, установлений між постачальником та виробником теплової енергії у договорах постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо).

При цьому графіки погашення заборгованості, надані виробниками теплової енергії та прийняті НАК “Нафтогаз України” відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2651), використовуються для цілей цього Положення та не підлягають зміні або корегуванню, крім випадків участі теплопостачальних та теплогенеруючих організацій у процедурі врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, визначеній Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”, в частині реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ.

З метою реалізації положень абзацу сьомого цього пункту Казначейство щомісяця в строк до 23 числа надає НАК Нафтогаз України реєстр оформлених відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій”, підписаних усіма учасниками розрахунків і переданих до органів Казначейства, але не профінансованих спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу в розрізі суб’єктів господарювання.

13. НАК “Нафтогаз України” з 1 квітня 2017 р. здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 1012 цього Положення для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються релігійними організаціями для провадження їх виробничої діяльності) за ціною, що становить 4942 гривні за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів розподілу природного газу та величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 цього Положення).

Розрахунок значення ціни газу на рівні імпортного паритету на період з 1 жовтня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. за розрахунковий період, який становить 12 календарних місяців до місяця проведення розрахунку (червень 2016 р. — травень 2017 р.), здійснюється до 1 липня 2017 р. за такою формулою:

Ц іп = {(ЦNCG х КGCV х К євро/дол. США) + (Сф х КGCV х К євро/дол. США) +
+ (ТВімп ´ КGCV ´ К євро/дол. США) + ТвхГТС} ´ К дол. США
(гривень за 1000 куб. метрів),

де Ціп — ціна газу на рівні імпортного паритету (без урахування податку на додану вартість);

ЦNCG — середнє значення ціни природного газу за розрахунковий період на німецькому газовому хабі (NCG), визначене згідно з даними компанії Platts, видання “Platts European Gas Daily”, розділ “Platts European assessments, NetConnect Germany”, євро/МВт·год;

КGCV — коефіцієнт, який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт·год) та об’єму (1000 куб. метрів) і визначається відповідно до інформації, наведеної на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини компанії ”Eustream, a. s.”, середнє значення за розрахунковий період;

Кєвро/дол.США — курс євро до долара США, за даними агентства ”Bloomberg”, середнє значення за розрахунковий період, доларів США за 1 євро;

Сф — середнє значення за розрахунковий період вартості транспортування природного газу від німецького газового хабу (NCG) до віртуальної торгової точки на території Словаччини, що визначається як найменша з двох величин: діючих тарифів європейських операторів газотранспортних систем або різниці в цінах на природний газ на віртуальній торговій точці на території Словаччини та на німецькому газовому хабі (NCG), яка визначена за результатами аналізу фактичних даних за рік, що передував року, в якому здійснюється розрахунок, євро/МВт·год;

ТВімп — середнє значення за розрахунковий період вартості транспортування природного газу в розрахунковому періоді від віртуальної торгової точки на території Словаччини до західного кордону України (вартість “виходу” з газотранспортної системи Словаччини), євро/МВт·год;

ТвхГТС — тариф на послуги з транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу в газотранспортну систему України, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість) та діючий у розрахунковому періоді, доларів США/1000 куб. метрів;

Кдол. США — середнє значення курсу гривні до долара США, виходячи із показників середньомісячних офіційних курсів Національного банку за квітень та травень 2017 р., гривень за 1 долар США.

Якщо розрахована ціна газу на рівні імпортного паритету перевищує більше ніж на 10 відсотків ціну природного газу, за якою НАК ”Нафтогаз України” продає природний газ з 1 квітня 2017 р. відповідно до абзацу першого цього пункту, то у період з 1 жовтня 2017 р. до 1 квітня 2018 р. ціна продажу (постачання) природного газу НАК “Нафтогаз України” для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для населення та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) дорівнюватиме розрахованій ціні газу на рівні імпортного паритету.

Одночасно із прийняттям рішення про зміну ціни в порядку, визначеному цим пунктом, переглядається ціна придбання природного газу, визначена в абзаці першому пункту 7 цього Положення, з урахуванням торговельної надбавки (націнки) НАК “Нафтогаз України” на рівні 1,917 відсотка.

Під час продажу природного газу постачальникам природного газу для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) відповідно до цього Положення до ціни застосовується коефіцієнт 0,5.

Під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії, крім визначених в абзаці першому цього пункту, а також для виробництва електричної енергії такими виробниками згідно з цим Положенням до ціни застосовується коефіцієнт 1,6.

14. Постачальники природного газу, що закуповують природний газ у НАК “Нафтогаз України” відповідно до пунктів 10 і 11 цього Положення, зобов’язані до 1 квітня 2018 р. постачати такий природний газ виключно побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за ціною, в якій торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК ”Нафтогаз України” відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість).

Постачальники природного газу, визначені у додатку, не мають права відмовити побутовому споживачеві та релігійній організації (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності), об’єкти газоспоживання якого (якої) розташовуються у межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в укладенні договору про постачання природного газу, якщо такий споживач звернувся з відповідною заявою до постачальника.

15. Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, затвердженого відповідно до статті 12 Закону України “Про ринок природного газу”.

16. Міненерговугілля повідомляє Секретаріатові Енергетичного Співтовариства про хід здійснення заходів, передбачених цим Положенням.

 

 

Додаток
до Положення

ПЕРЕЛІК
постачальників природного газу, на яких покладено
спеціальні обовязки щодо постачання природного газу
побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів,
що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної
діяльності) до зміни постачальника природного газу

Територія ліцензованої діяльності з розподілу природного газу

Найменування постачальника природного газу на території ліцензованої діяльності
з розподілу природного газу

ПАТ “Вінницягаз”

ТОВ “Вінницягаз збут”

ПАТ “Волиньгаз”

ТОВ “Волиньгаз збут”

ПАТ “Гадячгаз”

ТОВ “Кременчукгаз-постачання”

ПАТ “Дніпрогаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Дніпропетровськгаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Донецькміськгаз”

ПАТ “Донецькміськгаз”

ПАТ “Донецькоблгаз”

ПАТ “Донецькоблгаз”

ПАТ “Житомиргаз”

ТОВ “Житомиргаз збут”

ПАТ “Закарпатгаз”

ТОВ “Закарпатгаз збут”

ПАТ “Запоріжгаз”

ТОВ “Запоріжгаз збут”

ПАТ “Івано-Франківськгаз”

ТОВ “Івано-Франківськгаз збут”

ПАТ “Київгаз”

Дочірнє підприємство “КиївгазЕнерджи” ПАТ “Київгаз”

ПАТ “Київоблгаз”

ТОВ “Київоблгаз збут”

ВАТ “Кіровоградгаз”

Дочірнє підприємство “Центргаз”
ВАТ “Кіровоградгаз”

ПАТ “Коростишівгаз”

ТОВ “Поліссягаз”

ПАТ “Кременчукгаз”

ТОВ “Кременчукгаз-постачання”

ПАТ “Криворіжгаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Лубнигаз”

ТОВ “Торговий дім “Лубнигаз”

ПАТ “Луганськгаз”

ПАТ “Луганськгаз”

ПАТ “Львівгаз”

ТОВ “Львівгаз збут”

ПрАТ “Макіївкагаз”

ПАТ “Макіївкагаз”

ПАТ “Маріупольгаз”

ТОВ “Азовгаз”

ПАТ “Мелітопольгаз”

Дочірнє підприємство “Газ Мелітополя” ПАТ “Мелітопольгаз”

ПАТ “Миколаївгаз”

ТОВ “Миколаївгаз збут”

ПАТ “Одесагаз”

ТОВ “Одесагаз-постачання”

ПАТ “Полтавагаз”

ТОВ “Полтавагаз збут”

ПАТ “Рівнегаз”

ТОВ “Рівнегаз збут”

ПАТ “Сумигаз”

ТОВ “Сумигаз збут”

ПАТ “Тернопільгаз”

ТОВ “Тернопільоблгаз”

ПАТ “Тернопільміськгаз”

Дочірнє підприємство “Газпостач”
ПАТ “Тернопільміськгаз”

ПАТ “Тисменицягаз”

ТОВ “Івано-Франківськгаз збут”

ПАТ “Уманьгаз”

ТОВ “Уманьгаз збут”

ПАТ “Харківгаз”

ТОВ “Харківгаз збут”

ПАТ “Харківміськгаз”

ТОВ “Харківгаз збут”

ПАТ “Херсонгаз”

ТОВ “Херсонрегіонгаз”

ПАТ “Хмельницькгаз”

ТОВ “Хмельницькгаз збут”

ПАТ “Черкасигаз”

ТОВ “Черкасигаз збут”

ПАТ “Чернівцігаз”

ТОВ “Чернівцігаз збут”

ПАТ “Чернігівгаз”

ТОВ “Чернігівгаз збут”

ПАТ “Шепетівкагаз”

Дочірнє підприємство “Шепетівкагаз”
ПАТ “Шепетівкагаз”

Дочірнє підприємство “Монтажник” ТОВ “Кристал”

Дочірнє підприємство “Монтажник” ТОВ “Кристал”

ТОВ “Газовик”

ТОВ “Газовик”

ТОВ “Газпостачсервіс”

ТОВ “Газпостачсервіс”

Державне підприємство “Кременецьке управління постачання та реалізації газу”

Державне підприємство “Кременецьке управління постачання та реалізації газу”


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (30.03.2017)
Просмотров: 2603
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar