Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №188 від 29.03.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 95


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 188

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 95

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 p. № 95 “Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових” (Офіційний вісник України, 2017 p., № 20, ст. 559) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня2017 р. № 188

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 95

1. У пункті 4 постанови слова і цифри “заходів для укладення до 10 березня 2017 р. договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 1 квітня 2017 р., а також розірвання попередніх договорів, якими регулюються відносини використання зазначеного майна” замінити словами і цифрами “передбачених законодавством заходів, зокрема для укладення до 10 квітня 2017 р. договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 1 травня 2017 року”.

2. У Примірному договорі експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 11 слова “і до дати повернення в установленому законодавством порядку майна Міністерству” виключити;

2) у пункті 15:

абзац перший після слів “що належить державі” доповнити словами “та обліковується на балансі оператора”;

в абзаці другому цифри “10” замінити цифрами “25”;

3) у пункті 16 слова “, в тому числі після припинення дії договору, до моменту підписання сторонами акта приймання-передачі майна” виключити;

4) у пункті 17:

у підпункті 3 слова “, а у разі його неналежної експлуатації — розірвати договір в установленому законодавством порядку” виключити;

підпункт 4 після слів “інвестиційних програм” доповнити словами “на перший планований рік десятирічного плану розвитку газорозподільної системи (далі — інвестиційна програма)”;

5) підпункт 2 пункту 18 виключити;

6) підпункт 17 пункту 20 виключити;

7) пункт 24 виключити;

8) пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. Цей договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками сторін та скріплення печатками сторін (у разі наявності) і діє до його припинення з підстав, передбачених пунктом 32 цього договору.”;

9) абзаци другий і третій пункту 32 викласти в такій редакції:

“укладення іншого договору, предметом якого є використання відповідного державного майна;

анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу;”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (30.03.2017)
Просмотров: 796
Всего комментариев: 0
avatar