Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №198 від 29.03.2017. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами від 12 січня 2011 р. № 18 і від 22 липня 2015 р. № 571


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 198

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України 
від 12 січня 2011 р. № 18 і від 22 липня 2015 р. № 571

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 12 січня 2011 р. № 18 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2 , ст. 114; 2012 р., № 22, ст. 837), і Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України,  2015 р., № 64, ст. 2116; 2016 р., № 28, ст. 1114, № 100, ст. 3260), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 198

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 18
і від 22 липня 2015 р. № 571

1. У Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 18:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “та дев’ятою” замінити словами “, дев’ятою та п’ятнадцятою”;

2) пункт 2 після слів “місцевої ради)” доповнити словами “, а для передачі бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів — відповідне рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів”;

3) абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 після слова “передається” доповнити словами “, або назва державного інвестиційного проекту, для реалізації якого передаються бюджетні призначення”.

2. У Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571:

1) пункт 5 доповнити реченням такого змісту: “Загальна вартість реалізації проекту визначається з урахуванням очікуваного рівня інфляції на весь період реалізації проекту.”;

2) абзац другий пункту 25 виключити;

3) доповнити Порядок пунктом 251 такого змісту:

“251. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають Мінекономрозвиткууточнений розділ III відібраного проекту (з обґрунтуваннями та додатками)  згідно з додатком 1 з урахуванням обсягу державних капітальних вкладень, передбачених для його розроблення та реалізації, у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік (змін до нього) або відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Копію зазначеного уточненого розділу III в електронному вигляді Мінекономрозвиткунадсилає у десятиденний строк до Мінфіну.

У разі коли проект містить декілька компонентів (складових частин чи пускових комплексів, черг будівництва), відповідальний виконавець складає та з урахуванням показників уточненого розділу III державного інвестиційного проекту в межах передбачених бюджетних призначень за погодженням з головним розпорядником коштів державного бюджету затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту на поточний рік. Після затвердження копія плану заходів надається Мінфіну та Мінекономрозвитку.”;

4) друге речення пункту 27 після слова “перерозподіл” доповнити словом “(передачу)”;

5) у додатку 2 до Порядку графу “Критерії, за якими проводиться державна експертиза” доповнити абзацом такого змісту:

“Оцінка наявних джерел покриття витрат на експлуатацію (утримання)”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (03.04.2017)
Просмотров: 824
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar