Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №205 від 29.03.2017. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 205

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для розвитку 
та  поліпшення екологічного стану зрошуваних 
та осушених систем

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем, що додається.
 
 
Прем’єр-міністр України
 
 
В. ГРОЙСМАН
 
 
Інд. 75
 
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 205

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
 для розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних
 та осушених систем

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем” (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди.
Відповідальним виконавцем бюджетної програми і розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держводагентство.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на відновлення меліорованих земель для продовольчого та ресурсного забезпечення держави.
Бюджетні кошти використовуються відповідно до завдань, визначених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженою Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI, за напрямом “Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами”, та переліку робіт (згідно з додатком) з урахуванням вимоги щодо пріоритетного виконання робіт на пускових об’єктах та об’єктах з високим рівнем будівельної готовності.
У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства, її погашення передбачається у поточному бюджетному періоді.
4. Держводагентство на підставі узагальнених розрахунків і обґрунтувань підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, за погодженням з Мінприроди та Мінфіном затверджує план заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем (далі — план заходів).
Для розгляду пропозицій щодо формування плану заходів Держводагентство утворює комісію.
5. Обсяги та вартість робіт визначаються відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів, а також на підставі позитивного висновку експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України,   2011 р., № 41, ст. 1674).
 6. Видатки, пов’язані з фінансуванням реконструкції інженерної інфраструктури зрошувальних, осушувальних та дренажних систем за
рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
8. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).
9. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).
10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, отриманням (створенням) оборотних і необоротних активів), здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. Підприємства, установи та організації подають Держводагентству щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання плану заходів за формою, затвердженою Мінприроди.
Держводагентство подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зазначену інформацію Мінприроди і Мінфіну, а річну — до 10 лютого року, що настає за звітним.
12. Складення і подання звіту про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК 
робіт із розвитку та поліпшення екологічного стану 
зрошуваних та осушених систем

1. Роботи з реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд (відкриті канали в земляному та облицьованому руслі, закриті трубопроводи та дренажні мережі, лоткові мережі, водосховища, ставки-накопичувачі, водоприймачі осушувальних систем, земляні греблі і дамби обвалування, насосні станції, дренажні свердловини, підпірні та регулювальні споруди, водоскиди і водозабори), що забезпечують подачу води та її відведення із зрошувальних та осушувальних систем.
2. Заміна насосно-силового обладнання.
3. Впровадження заходів з енергозбереження на насосних станціях.
4. Відновлення та будівництво інспекторських доріг для обслуговування меліоративних систем.
5. Відновлення лісозахисних смуг, які захищають канали.
6. Проектно-розвідувальні роботи (розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інженерної інфраструктури зрошувальних та осушувальних систем).
7. Культуртехнічні роботи на меліоративних системах.
8. Реконструкція об’єктів виробничого призначення, що використовуються для експлуатації водогосподарських об’єктів.
9. Створення та розширення мережі водообліку на меліоративних системах.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (03.04.2017)
Просмотров: 879
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar