Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №213 від 29.03.2017. Про внесення змін до Положення  про Державний комітет телебачення і  радіомовлення України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 213

Київ

Про внесення змін до Положення 
про Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України 

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1842), зміни, що додаються.
 
 
Прем’єр-міністр України
 
 
В. ГРОЙСМАН
 
 
Інд. 73
 
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 213

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України

1. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.
2. У пункті 10:
1) підпункт 6 виключити;
2) доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
“61) призначає та звільняє керівника апарату Держкомтелерадіо відповідно до Закону України “Про державну службу”;”;
3) підпункти 7—9 виключити;
4) підпункт 13 після слова “підписує” доповнити словами “в межах своїх повноважень”.
3. Доповнити Положення пунктами 101 і 102 такого змісту:
“101. Керівник апарату Держкомтелерадіо:
1) організовує планування роботи з персоналом Держкомтелерадіо, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”;
2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України “Про державну службу”;
5) присвоює ранги державним службовцям Держкомтелерадіо, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;
6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Держкомтелерадіо;
7) здійснює планування навчання персоналу Держкомтелерадіо з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”;
8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо;
9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;
10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;
11) виконує функції роботодавця стосовно працівників Держкомтелерадіо, які не є державними службовцями;
12) створює належні для роботи умови та здійснює матеріально-технічне забезпечення державних службовців та інших працівників Держкомтелерадіо;
13) видає у межах повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Держкомтелерадіо накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення, контролює їх виконання;
14) здійснює інші повноваження, визначені законом.
102. На час відсутності керівника апарату Держкомтелерадіо чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо відповідно до наказу керівника апарату Держкомтелерадіо.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (03.04.2017)
Просмотров: 697
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar