Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №217 від 18.06.2014. Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2014 р. N 217

Київ

Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 р. N 1086)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 2014 року N 444,
від 8 жовтня 2014 року N 568,
від 29 грудня 2014 року N 725,
від 18 березня 2015 року N 116,
від 18 грудня 2015 року N 1086,
від 2 березня 2016 року N 138,
від 11 жовтня 2016 року N 706,
 від 26 жовтня 2016 року N 892,
від 25 січня 2017 року N 70

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 79, 10 жовтня 2014 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 26 листопада 2014 року,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 6, 30 січня 2015 р.,
"Офіційний вісник України", N 9, 10 лютого 2015 р.),
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 12 лютого 2015 року,
оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 13, 24 лютого 2015 р.),
постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 16 березня 2015 року,
 від 10 квітня 2015 року

Відповідно до статті 19 1 Закону України "Про теплопостачання" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 р. N 1086)

2. Визначити уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно до цієї постанови, публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2014 р. N 217
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2015 р. N 1086)

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки.

Дія цього Порядку не поширюється на розрахунки, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20 "Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 2, ст. 88; 2009 р., N 5, ст. 123; 2010 р., N 37, ст. 1257) та інших нормативно-правових актів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

постачальник природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки (далі - постачальник із спеціальними обов'язками) - постачальник природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальний обов'язок щодо постачання природного газу визначеним категоріям споживачів згідно з статтею 11 Закону України "Про ринок природного газу";

розрахунковий місяць - місяць, в якому застосовуватимуться нормативи перерахування коштів;

структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи за категоріями споживачів на теплову енергію та/або комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу із спеціальними обов'язками.

Для цілей цього Порядку під постачальником природного газу із спеціальними обов'язками також розуміється постачальник природного газу, який до 1 жовтня 2015 р. був визначений гарантованим постачальником відповідно до законодавства.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про ринок природного газу" та "Про теплопостачання".

3. Теплопостачальні організації, що здійснюють продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу із спеціальними обов'язками такими теплопостачальними організаціями або теплогенеруючими організаціями, в яких теплопостачальні організації купують теплову енергію, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів "населення", "релігійні організації", "бюджетні установи", "інші споживачі" (далі - спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями).

4. Теплогенеруючі організації, які купують природний газ у постачальника природного газу із спеціальними обов'язками для виробництва теплової енергії та здійснюють її продаж тільки теплопостачальним організаціям для подальшої реалізації споживачам теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за вироблену теплову енергію за категоріями споживачів "населення", "релігійні організації", "бюджетні установи", "інші споживачі" (далі - спеціальні рахунки, відкриті теплогенеруючими організаціями), та укладають відповідні договори з теплопостачальними організаціями.

5. Уповноважений банк протягом п'яти робочих днів після закінчення строку відкриття спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій подає Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Комісія), за встановленими Комісією формами перелік спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, відкритих в установлений строк такими організаціями та їх структурними підрозділами, які за відповідними договорами купують у постачальника природного газу із спеціальними обов'язками природний газ для виробництва теплової енергії або купують теплову енергію, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, закуплений у постачальника природного газу із спеціальними обов'язками, для розміщення його на веб-сайті Комісії та використання в роботі. Після закінчення строку відкриття спеціальних рахунків зазначених організацій уповноважений банк також інформує Комісію про зміну (відкриття, закриття) будь-якого спеціального рахунка, відкритого чи закритого теплопостачальною або теплогенеруючою організацією чи її структурним підрозділом, протягом двох робочих днів після зміни (відкриття, закриття) такого спеціального рахунка.

6. Відкриття та закриття спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку.

7. Теплопостачальні і теплогенеруючі організації та їх структурні підрозділи інформують споживачів про відкриті в уповноваженому банку спеціальні рахунки для оплати спожитої теплової енергії та наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

8. Усі категорії споживачів, яким здійснюється продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, сплачують їх вартість шляхом перерахування коштів виключно на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів.

У разі коли у платіжному дорученні (касовому документі) споживача теплової енергії або комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води реквізити рахунка одержувача коштів за теплову енергію та/або комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води не відповідають реквізитам спеціального рахунка, відкритого теплопостачальною або теплогенеруючою організацією, банк (підприємство поштового зв'язку або орган Казначейства), що приймає платіжний документ, повертає його без виконання з надісланням відповідного повідомлення споживачеві.

9. Уповноважений банк здійснює перерахування коштів, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями, згідно з реєстром нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію (далі - реєстр нормативів), що затверджується Комісією.

У разі помилкового перерахування коштів на спеціальний рахунок, відкритий теплопостачальною або теплогенеруючою організацією, вони повертаються їх власникові за його зверненням шляхом виконання платіжного доручення теплопостачальної або теплогенеруючої організації, що відкрила такий рахунок.

До отримання уповноваженим банком від Комісії першого реєстру нормативів кошти, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами, перераховуються уповноваженим банком у повному обсязі на їх звичайні поточні рахунки.

Відповідальність за своєчасне укладення з уповноваженим банком договорів банківського рахунка, відкриття та обслуговування спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій покладається на керівників теплопостачальних і теплогенеруючих організацій.

10. Теплопостачальні та теплогенеруючі організації, що не є ліцензіатами Комісії, подають до 25 грудня 2015 р. до Комісії за встановленими нею формами структуру тарифів на теплову енергію та/або надання послуг з централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, засвідчену органом, що їх затвердив.

У разі зміни тарифів на теплову енергію та/або надання послуг з централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, теплопостачальні і теплогенеруючі організації, що не є ліцензіатами Комісії, у триденний строк з дати зміни тарифів подають до Комісії нову структуру тарифів, засвідчену органом, що їх затвердив.

Для розрахунку нормативів перерахування коштів теплопостачальні і теплогенеруючі організації подають щомісяця до 17 числа місяця, що передує розрахунковому, до Комісії за встановленими нею формами інформацію щодо укладених договорів з оператором газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного газу чи оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу природного газу.

Відповідальність за достовірність зазначеної у цьому пункті інформації покладається на керівника теплопостачальної і теплогенеруючої організації та орган, що засвідчив інформацію.

11. Постачальник природного газу із спеціальними обов'язками подає до 25 грудня 2015 р. до Комісії за встановленою нею формою перелік теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, яким він постачає природний газ для виробництва теплової енергії, із зазначеннями наявності у постачальника природного газу із спеціальними обов'язками укладених договорів з оператором газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного газу теплопостачальній або теплогенеруючій організації чи оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу природного газу теплопостачальній або теплогенеруючій організації.

У разі зміни інформації, зазначеної у переліку теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, постачальник природного газу із спеціальними обов'язками у триденний строк з дати зміни інформації подає до Комісії новий перелік теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, яким він постачає природний газ для виробництва теплової енергії.

Для розрахунку нормативів перерахування коштів постачальник природного газу із спеціальними обов'язками подає щомісяця до 17 числа місяця, що передує розрахунковому, до Комісії за встановленими нею формами інформацію про:

заборгованість за використаний теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями з 1 вересня 2015 р. природний газ для виробництва теплової енергії за кожною категорією споживачів;

вартість природного газу, використаного теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями для виробництва теплової енергії для потреб населення, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води населенню за місяць, що передував місяцю, що передував розрахунковому;

(пункт 11 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. N 70,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

обсяг непрофінансованої компенсації різниці в тарифах на теплову енергію за укладеними договорами про організацію взаєморозрахунків, якими передбачено погашення постачальнику природного газу із спеціальними обов'язками заборгованості за природний газ для виробництва теплової енергії за кожною категорією споживачів, використаний теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями з 1 січня 2015 р. та у наступних періодах;

суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці відповідного опалювального сезону, відповідно до довідок, наданих теплопостачальною та теплогенеруючою організацією за формою згідно з додатком 5 до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1811) (в розрізі теплопостачальних та теплогенеруючих організацій).

(пункт 11 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 892,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Відповідальність за достовірність зазначеної у цьому пункті інформації покладається на керівника постачальника природного газу із спеціальними обов'язками.

12. Комісія на підставі даних, визначених у пунктах 10 і 11 цього Порядку, щомісяця:

1) розраховує для кожної категорії споживачів теплопостачальної і теплогенеруючої організації нормативи перерахування коштів:

на поточний рахунок теплопостачальної і теплогенеруючої організації;

на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками, зазначений у договорі купівлі-продажу (постачання) природного газу (далі - рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками);

на рахунок оператора газотранспортної системи, зазначений у договорі на транспортування природного газу (якщо теплопостачальна або теплогенеруюча організація має чинний договір на транспортування природного газу з оператором газотранспортної системи) (далі - рахунок оператора газотранспортної системи);

на рахунок оператора газорозподільної системи, зазначений у договорі на розподіл природного газу (якщо теплопостачальна або теплогенеруюча організація має чинний договір на розподіл природного газу з оператором газорозподільної системи) (далі - рахунок оператора газорозподільної системи);

на спеціальні рахунки, відкриті теплогенеруючими організаціями;

2) затверджує реєстр нормативів;

3) доводить реєстр нормативів до відома уповноваженого банку для виконання не пізніше ніж за один робочий день до початку місяця, в якому застосовуватимуться нормативи;

4) розміщує реєстр нормативів на своєму офіційному веб-сайті.

13. Уповноважений банк згідно з умовами договору банківського рахунка здійснює перерахування коштів за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води із спеціальних рахунків, відкритих структурними підрозділами теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, на спеціальні рахунки теплопостачальних і теплогенеруючих організацій двічі на день, а саме:

до 10-ї години - залишок коштів на початок операційного дня;

до 17-ї години - кошти, що надійшли протягом операційного дня на спеціальні рахунки, відкриті структурними підрозділами теплопостачальних і теплогенеруючих організацій.

Уповноважений банк до 12-ї години операційного дня здійснює відповідно до реєстру нормативів розподіл коштів, що надійшли за попередній день від структурних підрозділів теплопостачальних і теплогенеруючих організацій та споживачів, і перерахування коштів на рахунки з урахуванням вимог пунктів 14 - 26 цього Порядку.

14. У разі коли теплопостачальна або теплогенеруюча організація:

1) здійснює продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води та самостійно виробляє всю необхідну для цього теплову енергію, кошти, що надійшли на спеціальний рахунок, відкритий теплопостачальною або теплогенеруючою організацією, як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від споживачів, розподіляються згідно з нормативами, розрахованими відповідно до пунктів 15 - 26 цього Порядку, і перераховуються в частині вартості:

природного газу - на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками;

послуг з транспортування природного газу (якщо теплопостачальна або теплогенеруюча організація має чинний договір на транспортування природного газу з оператором газотранспортної системи) - на рахунок оператора газотранспортної системи;

послуг з розподілу природного газу (якщо теплопостачальна або теплогенеруюча організація має чинний договір на розподіл природного газу з оператором газорозподільної системи) - на рахунок оператора газорозподільної системи;

виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води без урахування вартості природного газу - на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації;

2) здійснює продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води та виробляє самостійно і частково закуповує необхідну для цього теплову енергію у теплогенеруючих організацій, кошти, що надійшли на спеціальний рахунок, відкритий теплопостачальною або теплогенеруючою організацією, як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, розподіляються згідно з нормативами, розрахованими відповідно до пунктів 15 - 26 цього Порядку, і перераховуються в частині вартості:

частково купленої теплової енергії - на спеціальні рахунки теплогенеруючих організацій для подальшого розподілу між теплогенеруючими організаціями і постачальником природного газу із спеціальними обов'язками;

природного газу, послуг з транспортування та розподілу природного газу, а також виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води (без урахування вартості природного газу та купленої теплової енергії) - відповідно до абзаців другого - п'ятого підпункту 1 цього пункту;

3) здійснює продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води без власного виробництва теплової енергії з використанням виключно купленої у теплогенеруючих організацій теплової енергії, кошти, що надійшли на спеціальний рахунок, відкритий теплопостачальною організацією, як плата за теплову енергію та/або комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, розподіляються згідно з нормативами, розрахованими відповідно до пунктів 15 - 26 цього Порядку, і перераховуються в частині вартості:

купленої теплової енергії - на спеціальні рахунки, відкриті теплогенеруючими організаціями, для подальшого розподілу між теплогенеруючими організаціями і постачальником природного газу із спеціальними обов'язками;

транспортування, постачання теплової енергії та надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води (без урахування вартості купованої теплової енергії) - на поточний рахунок теплопостачальної організації.

15. Норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Нт) (у відсотках) визначається за такою формулою:

  

,

 

де Нтг і - норматив перерахування коштів за куповану теплову енергію на спеціальний рахунок і-тої теплогенеруючої організації, відсотків;

Нг - загальний норматив перерахування коштів за природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу), відсотків.

У разі коли теплопостачальна або теплогенеруюча організація не закуповує теплову енергію в інших теплогенеруючих організацій, норматив перерахування коштів за куплену теплову енергію на спеціальний рахунок і-ої теплогенеруючої організації (Нтг і) приймається за 0 відсотків.

У разі коли теплопостачальна організація самостійно не виробляє теплову енергію та повністю закуповує її у теплогенеруючих організацій, загальний норматив перерахування коштів за природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) (Нг) приймається за 0 відсотків.

16. Норматив перерахування коштів за куплену теплову енергію на спеціальний рахунок кожної теплогенеруючої організації, яка для виробництва теплової енергії використовує природний газ, що постачається постачальником природного газу із спеціальними обов'язками (Нтг) (у відсотках), розраховується за такою формулою:

Нтг =

В кт
________
В те

х 100,

 

 

де В кт - витрати на куплену теплову енергію у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість);

В те - вартість теплової енергії та/або комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води відповідно до структури діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).

17. Загальний норматив перерахування коштів за природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) (Нг) (у відсотках) розраховується за такою формулою:

Нг = Нг псо + Нг тр + Нг р

,

 

 

де Нг псо - норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками, відсотків;

Нг тр - норматив перерахування коштів на рахунок оператора газотранспортної системи, відсотків;

Нг р - норматив перерахування коштів на рахунок оператора газорозподільної системи, відсотків.

18. Норматив перерахування коштів на рахунок оператора газотранспортної системи (Нг тр) розраховується у разі, коли теплопостачальною або теплогенеруючою організацією укладено окремий договір з оператором газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного газу, а постачальником природного газу із спеціальними обов'язками подано інформацію про відсутність чинного договору з оператором газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного газу такій теплопостачальній або теплогенеруючій організації.

В іншому випадку норматив перерахування коштів на рахунок оператора газотранспортної системи (Нг тр) приймається за 0 відсотків.

Норматив перерахування коштів на рахунок оператора газотранспортної системи (Нг тр) розраховується за такою формулою:

Нг тр =

Вг тр
________
В те

х 100,

 

 

де Вг тр - витрати на послуги з транспортування природного газу у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).

19. Норматив перерахування коштів на рахунок оператора газорозподільної системи (Нг р) розраховується у разі, коли теплопостачальною або теплогенеруючою організацією укладено окремий договір з оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу природного газу, а постачальником природного газу із спеціальними обов'язками подано інформацію про відсутність чинного договору з оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу природного газу такій теплопостачальній або теплогенеруючій організації.

В іншому випадку норматив перерахування коштів на рахунок оператора газорозподільної системи (Нг р) приймається за 0 відсотків.

Норматив перерахування коштів на рахунок оператора газорозподільної системи (Нг р) розраховується за такою формулою:

Нг р =

Вг р
________
В те

х 100,

 

 

де Вг р - витрати на послуги з розподілу природного газу у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).

20. Норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками (Нг псо) (у відсотках) розраховується за такою формулою:

Нг псо = Нг б х К р

,

 

 

де Нг б - базовий норматив перерахування коштів постачальнику природного газу із спеціальними обов'язками, відсотків;

К р - коефіцієнт рівня розрахунків за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками.

Базовий норматив перерахування коштів постачальнику природного газу із спеціальними обов'язками (Нг б) розраховується за такою формулою:

Нг б =

В гт
_______
В те

х 100 - Нг тр - Нг р,

 

 

де В гт - витрати на природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).

Коефіцієнт рівня розрахунків за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками (К р) розраховується за такою формулою:

К р = 1 +

З К - Р Т - З Р - В Гнас

________________________

В ГФ

 

 

(формула пункту 20 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 892,
від 25.01.2017 р. N 70)

де З к - заборгованість за природний газ для виробництва теплової енергії за відповідною категорією споживачів, використаний з 1 вересня 2015 р. до останнього числа (включно) місяця, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, гривень (з урахуванням податку на додану вартість);

Р т - обсяг не профінансованої компенсації різниці в тарифах на теплову енергію за укладеними договорами про організацію взаєморозрахунків, якими передбачено погашення постачальнику природного газу із спеціальними обов'язками заборгованості за природний газ для виробництва теплової енергії по відповідній категорії споживачів, використаний з 1 січня 2015 р. до останнього числа (включно) місяця, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, гривень;

В гф - вартість використаного природного газу по відповідній категорії споживачів з 1 вересня 2015 р. до останнього числа (включно) місяця, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, гривень (з урахуванням податку на додану вартість);

З Р - заборгованість теплопостачальної або теплогенеруючої організації, що підлягає обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий у відповідному опалювальному сезоні, станом на останнє число (включно) місяця, що передував місяцю, що передував розрахунковому, за вирахуванням частини такої заборгованості за природний газ, використаний теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями для виробництва теплової енергії для потреб населення, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води населенню за місяць, що передував місяцю, що передував розрахунковому, гривень (з урахуванням податку на додану вартість);

(пункт 20 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 892,
у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим,
абзац десятий пункту 20 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. N 70)

В Гнас - вартість природного газу, використаного для виробництва теплової енергії для потреб населення, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води населенню за місяць, що передував місяцю, що передував розрахунковому, гривень (з урахуванням податку на додану вартість).

(пункт 20 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. N 70)

Під час обчислення значення коефіцієнта рівня розрахунків за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками (К р) за категоріями споживачів "бюджетні організації", "релігійні організації" та "інші споживачі" показник В Гнас дорівнює нулю.

(пункт 20 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. N 70,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим)

Якщо значення показника З к менше суми показників Р Т, В Гнас та З р, в такому разі значення коефіцієнта рівня розрахунків за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками (К р) приймається за 1 (одиницю).

(абзац тринадцятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 892,
від 25.01.2017 р. N 70)

У розрахунковому місяці для теплопостачальної або теплогенеруючої організації для декількох категорій споживачів ("населення", "релігійні організації", "бюджетні установи", "інші споживачі") теплової енергії купівля-продаж (постачання) природного газу здійснюється за одним договором з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками. У такому разі розраховується єдиний коефіцієнт рівня розрахунків за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками (К р).

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. N 706)

У такому випадку для розрахунку єдиного коефіцієнта рівня розрахунків за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками (К р) показники З к, Р т, В гф визначаються як сума таких показників за відповідними категоріями споживачів теплової енергії.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. N 706)

21. Якщо загальний норматив перерахування коштів за природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) (Нг) перевищує 100 відсотків, такий норматив приймається за 100 відсотків.

Норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками (Нг псо) (у відсотках) у даному випадку розраховується за такою формулою:

Нг псо = 100 - Нг тр - Нг р

.

 

 

22. Якщо результат розрахунку нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної/теплогенеруючої організації (Нт) становить менше 0 відсотків, то загальний норматив перерахування коштів за природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) (Нг') визначається за такою формулою:

  

.

 

 

У даному випадку норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками (Нг псо) розраховується за такою формулою:

Нг псо = Нг' - Нг тр - Нг р

.

 

 

23. Нормативи перерахування коштів розраховуються виходячи з граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Н гран) (у відсотках) за такою формулою:

  

,

 

де В зп - витрати на оплату праці у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість);

В відр - витрати на внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість);

В под - витрати на сплату податків та зборів у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень;

В кр - витрати на обслуговування та повернення кредитів міжнародних фінансових організацій, залучення яких узгоджено Комісією, у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).

У разі коли значення нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеручої організації (Н т) за розрахунком становить менше граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Н гран), Н т приймається на рівні Н гран.

У даному випадку загальний норматив перерахування коштів за природний газ (ураховуючи послуги з його транспортування та розподілу) () визначається за такою формулою:

  

У даному випадку норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками () (у відсотках) розраховується за такою формулою:

  

.

 

Під час здійснення розрахунків нормативів відповідно до цього пункту норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками () не може бути меншим, ніж базовий норматив перерахування коштів постачальнику природного газу із спеціальними обов'язками (Нг б).

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 138,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.10.2016 р. N 706)

24. У разі коли в поточному місяці проведено розрахунки з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20, за природний газ, використаний з 1 вересня 2015 р., обсяг перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками, розрахований відповідно до цього Порядку за нормативами поточного місяця, підлягає зменшенню.

Для розрахунку суми зменшення обсягу перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками у поточному місяці теплопостачальні і теплогенеруючі організації надають уповноваженому банку копії платіжних доручень з відміткою Казначейства про проведені розрахунки з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками за природний газ, використаний з 1 вересня 2015 р., копії спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання.

Уповноважений банк перевіряє відповідність наданих платіжних документів умовам абзацу першого цього пункту та розраховує суму зменшення обсягу перерахування коштів на рахунок постачальнику природного газу із спеціальними обов'язками у поточному місяці за такою формулою:

С к =

С д х (100 - Нг псо)
____________________,
100

 

 

 

де С к - сума зменшення обсягу перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками у поточному місяці, гривень;

С д - сума коштів, перерахована у поточному місяці відповідно до спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання постачальнику природного газу із спеціальними обов'язками за природний газ, використаний з 1 вересня 2015 р., гривень.

Уповноважений банк щодня здійснює перерахування коштів відповідно до пункту 13 цього Порядку з урахуванням забезпечення наростаючим підсумком суми зменшення обсягу перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками у поточному місяці, розрахованої відповідно до цього пункту.

25. У разі неподання теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями інформації, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, або подання її з порушенням вимог цього Порядку нормативи таких організацій не включаються до реєстру нормативів.

У разі невключення нормативів до реєстру нормативів у строк, визначений у пункті 12 цього Порядку, кошти, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті відповідними теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями, перераховуються уповноваженим банком на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками.

У разі невключення нормативів до реєстру нормативів у строк, визначений у пункті 12 цього Порядку, для теплопостачальної організації, яка не купує природний газ у постачальника природного газу із спеціальними обов'язками, а купує теплову енергію у теплогенеруючої організації, кошти, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті такою теплопостачальною організацією, перераховуються уповноваженим банком на спеціальні рахунки теплогенеруючої організації.

У разі неприйняття Комісією рішення про затвердження реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних і теплогенеруючих організацій як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію за відповідний розрахунковий місяць, або неподання такого реєстру до уповноваженого банку в строки, встановлені цією постановою, усі кошти, що надходять на такі поточні рахунки, перераховуються уповноваженим банком згідно з реєстром нормативів, затвердженим Комісією на попередній розрахунковий місяць, до встановлення таких нормативів на поточний місяць.

(пункт 25 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. N 706)

26. Комісія після подання їй документів, що підтверджують відсутність заборгованості, включає до реєстру нормативів нормативи на рівні 0 відсотків на:

рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов'язками - у разі відсутності заборгованості наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої організації за природний газ перед постачальником природного газу із спеціальними обов'язками;

рахунок оператора газотранспортної системи - у разі відсутності заборгованості наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої організації за послуги з транспортування природного газу перед оператором газотранспортної системи;

рахунок оператора газорозподільної системи - у разі відсутності заборгованості наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої організації за послуги з розподілу природного газу перед оператором газорозподільної системи;

спеціальний рахунок теплогенеруючої організації - у разі відсутності заборгованості наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої організації за куплену теплову енергію перед відповідною теплогенеруючою організацією.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 444,
від 08.10.2014 р. N 568,
від 29.12.2014 р. N 725,
від 18.03.2015 р. N 116,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2015 р. N 1086)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2014 р. N 217

 

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082 "Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 97, ст. 3198).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 193 "Питання реалізації статті 53 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 18, ст. 577).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2009 р. N 616 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 47, ст. 1569).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 921 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 69, ст. 2377).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 247 і від 3 грудня 2008 р. N 1082, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1127 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 82, ст. 2775).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1077 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79, ст. 2672).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1241 "Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету та розрахунків за природний газ" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 91, ст. 3071).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 148 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 571).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1093 "Про внесення змін до Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3063).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (16.02.2017)
Просмотров: 984
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar