Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №224 від 05.04.2017. Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті на фінансову  підтримку заходів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 224

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на фінансову 
підтримку заходів із залучення до роботи членів 
малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених 
осіб в умовах експерименту

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 224

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
на фінансову підтримку заходів із залучення до 
роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо 
переміщених осіб в умовах експерименту

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501500 “Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту” (далі — бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі (далі — фінансова допомога) членам малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщеним особам, які є учасниками пілотного проекту, що реалізується на території Львівської, Полтавської та Харківської областей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154 “Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 165).

3. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

4. Одержувачами бюджетних коштів є Львівський, Полтавський та Харківський обласні центри зайнятості, які виконують функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — обласні центри зайнятості).

5. Обласний центр зайнятості:

після укладення чотиристороннього договору між обласним, відповідним районним,міськрайонним, міським і районним у містах центром зайнятості та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради та учасником пілотного проекту, зареєстрованим як фізична особа — підприємець або як засновник юридичної особи (далі — чотиристоронній договір), визначає загальний обсяг бюджетних коштів, необхідних для надання фінансової допомоги;

до 5 числа поточного місяця подає Державній службі зайнятості (Центральному апарату) (далі — Служба) заявку про потребу в бюджетних коштах за формою, затвердженоюМінсоцполітики, з урахуванням залишку на окремому бюджетному рахунку, відкритому в органі Казначейства.

Служба подає Мінсоцполітики до 10 числа поточного місяця заявку про потребу в бюджетних коштах в розрізі областей для перерахування до 20 числа поточного місяця бюджетних коштів на окремий бюджетний рахунок обласного центру зайнятості, відкритий в органі Казначейства.

6. Обласний центр зайнятості надає фінансову допомогу учасникам пілотного проекту для організації ними підприємницької діяльності шляхом перерахування бюджетних коштів постачальникам (продавцям) обладнання та матеріалів на підставі документів, зазначених у пунктах 7 та 8 Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154.

7. Обласний центр зайнятості після перевірки документів, зокрема договору між учасником пілотного проекту та постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів стосовно наявності в ньому положень щодо відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, перераховує бюджетні кошти на рахунки постачальників (продавців) обладнання та матеріалів не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання документів у разі наявності відповідних бюджетних коштів на окремому бюджетному рахунку обласного центру зайнятості, відкритому в органі Казначейства, а в разі їх відсутності — на наступний робочий день після надходження зазначених коштів.

8. Обласний центр зайнятості на наступний день після списання бюджетних коштів з окремого бюджетного рахунка обласного центру зайнятості, відкритого в органі Казначейства, повідомляє про це відповідному районному, міськрайонному, міському і районному у містах центру зайнятості для подальшого інформування ним протягом одного робочого дня учасника пілотного проекту.

9. Повернення фінансової допомоги, крім випадків, передбачених пунктом 12 Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154, здійснюється учасником пілотного проекту одним платежем після закінчення трирічного строку з дати її отримання або частинами відповідно до графіка, який є додатком до чотиристороннього договору.

10. Фінансова допомога, що повертається (в тому числі у разі розірвання сторонами чотиристороннього договору), зараховується до надходжень державного бюджету.

Кошти перераховуються на рахунок, відкритий у відповідному органі Казначейства за кодом класифікації доходу бюджету 24060300 “Інші надходження”. У полі “Призначення платежу” платіжного документа зазначається: “Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154. Повернення фінансової допомоги за договором № ________ від “__” _________ 20__ р.”, а також прізвище, ім’я та по батькові учасника пілотного проекту.

Для відображення в обліку повернення фінансової допомоги платіжний документ з відміткою банку про оплату подається учасником пілотного проекту до обласного центру зайнятості не пізніше ніж у перший робочий день місяця, наступного за місяцем повернення фінансової допомоги.

11. Обласний центр зайнятості здійснює контроль за поверненням фінансової допомоги у строки, визначені в чотиристоронньому договорі.

12. Обласні центри зайнятості подають щокварталу до 5 числа наступного місяця Службі звіт про використання бюджетних коштів, у тому числі за окремими категоріями учасників пілотного проекту.

Служба подає до 10 числа зазначеного періоду узагальнений звіт за всіма категоріями учасників пілотного проекту до Мінсоцполітики та МТОТ щодо учасників пілотного проекту — внутрішньо переміщених осіб.

13. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (07.04.2017)
Просмотров: 984
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar