Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №227 від 05.04.2017. Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 227

Київ

Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 227

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 249; Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2439; 2005 р., № 31, ст. 1864; 2011 р., № 28, ст. 1195, № 99, ст. 3627; 2012 р., № 15, ст. 537):

1) пункт 1 після слова “військовослужбовців” доповнити словами “, наукових (науково-педагогічних) працівників, докторантів, ад’юнктів”, а після слів “або стажування” — словами “(наукове стажування)”;

2) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Строк навчання студентів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів, наукових (науково-педагогічних) працівників не може перевищувати двох років.”;

3) у пункті 3:

у першому реченні абзацу третього слова “студенти і аспіранти” замінити словами “студенти, аспіранти, ад’юнкти”;

в абзаці четвертому слова “студентам і аспірантам” замінити словами “студентам, аспірантам, ад’юнктам”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2012 р., № 15, ст. 537; 2014 р., № 69, ст. 1928; 2015 р., № 67, ст. 2212, № 74, ст. 2427; 2016 р., № 81, ст. 2685):

1) в абзаці восьмому пункту 6 слова “не повинен перевищувати двох років, аспірантів — одного року, а строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників — шести місяців” замінити словами “та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів, докторантів, наукових (науково-педагогічних) працівників не може перевищувати двох років”;

2) пункт 131 після слів “не поширюється на студентів, аспірантів” доповнити словами “, ад’юнктів, докторантів”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 “Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково- педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1195; 2012 р., № 15, ст. 537; 2013 р., № 63, ст. 2283):

1) у постанові:

у назві постанови слова “та аспірантів, стажування” замінити словами “та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів,”;

у пункті 1 слова “та аспірантів, стажування” замінити словами “та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів,”;

2) у Положенні про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Положення слова “та аспірантів, стажування” замінити словами “та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів,”;

у пункті 1 слова “та аспірантів, стажування” замінити словами “та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів,”;

пункт 2 після слова “аспірантів,” доповнити словами “ад’юнктів, докторантів,”;

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Направлення на наукове стажування може здійснюватися за ініціативою наукового (науково-педагогічного) працівника.”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Строк навчання та стажування не може перевищувати двох років.”;

у пункті 7 слова “та аспірантів, стажування” замінити словами “та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів, докторантів,”;

пункт 11 після слова “Аспірант” доповнити словом “, ад’юнкт”;

в абзаці першому пункту 12 слово “Науковий” замінити словами “Докторант, науковий”;

пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, може здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (вищого навчального закладу), що направляє особу на навчання та стажування, коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною програмою, грантів, коштів сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених законодавством.”;

у пункті 19:

перше речення абзацу першого після слова “аспіранти” доповнити словами “, ад’юнкти, докторанти”;

перше речення абзацу другого після слова “аспіранта” доповнити словами “, ад’юнкта, докторанта”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (07.04.2017)
Просмотров: 1153
Всего комментариев: 0
avatar