Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №228 від 14.02.2007. Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіл


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 14 лютого 2007 р. N 228 

Київ 

Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2009 року N 458,
 від 25 січня 2012 року N 35,
 від 7 серпня 2013 року N 536,
від 11 лютого 2015 року N 47,
 від 14 грудня 2016 року N 945

Відповідно до статті 28 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, що додається. 

2. Установити, що грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачуються інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів, що мають автомобілі та мотоколяски, - у розмірі відповідно 22 відсотки та 16 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць, на транспортне обслуговування - у розмірі 29 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 536)

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 296 "Про затвердження Положення про виплату інвалідам компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 399); 

постанову Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 680 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1171). 

  

Прем'єр-міністр України 
В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 228 


ПОРЯДОК
виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 

(Текст Порядку після слів "законним представникам" в усіх відмінках і формах числа доповнено словами "недієздатних інвалідів" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року N 458)
(У тексті Порядку слова "головне управління соціального захисту" та "районне управління соціального захисту" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "структурний підрозділ соціального захисту населення" та "районний структурний підрозділ соціального захисту населення" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 47)


Загальна частина 

1. Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (далі - компенсації) виплачуються інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями. 

На інвалідів, дітей-інвалідів, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на забезпечення автомобілями, оформлюється без призначення та виплати компенсації особова справа за їх фактичним місцем проживання/перебування згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на підставі документів, передбачених пунктами 9 та 15 цього Порядку. Для призначення та виплати компенсації оформлені особові справи інвалідів, дітей-інвалідів, які переселилися з тимчасово окупованої території, надсилаються до структурного підрозділу соціального захисту населення Херсонської області, а особові справи інвалідів, дітей-інвалідів, які переселилися з територій проведення антитерористичної операції, - до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 945) 

2. Компенсації призначаються: 

особам, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - інваліди внаслідок трудового каліцтва), - за розпорядженнями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції); 

інвалідам будь-якої іншої категорії - згідно з розпорядженнями Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення). 

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.02.2015 р. N 47)

Розпорядження управління виконавчої дирекції оформляється у двох примірниках, перший - залишається в управлінні виконавчої дирекції, а другий - зберігається в особовій справі інваліда внаслідок трудового каліцтва. 

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 458)

Розпорядження структурного підрозділу соціального захисту населення оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі інваліда, що перебуває на обліку для забезпечення автомобілем, а другий надсилається структурному підрозділу соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі - районний структурний підрозділ соціального захисту населення). 

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. N 47)

3. Компенсації виплачуються: 

інвалідам внаслідок трудового каліцтва - управліннями або відділеннями виконавчої дирекції; 

інвалідам будь-якої іншої категорії - районними структурними підрозділами соціального захисту населення незалежно від органу, де інвалід перебуває на обліку як одержувач пенсії (довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії). 

4. Інвалідам та дітям-інвалідам, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі, компенсації не виплачуються. 

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 458)

5. Компенсації виплачуються рівними частинами двічі на рік - у березні за перше та у вересні за друге півріччя поточного року з дня їх призначення. 

6. Переплачена з вини інваліда сума компенсацій повертається ним добровільно або стягується у судовому порядку. 

7. У разі смерті інваліда та дитини-інваліда компенсації, не виплачені своєчасно з незалежних від інваліда причин, виплачуються одному із членів його сім'ї (за згодою інших). 

7 1. Інформація щодо призначення та виплати компенсацій вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності. 

(Порядок доповнено пунктом 7 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 458)

Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 

8. Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів призначаються: 

1) інвалідам та дітям-інвалідам, які в установленому порядку забезпечені автомобілем; 

2) інвалідам та дітям-інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів; 

(підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 458)

3) інвалідам та дітям-інвалідам, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками. 

(підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 458)

9. Для одержання компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів подаються: 

1) заява; 

2) технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда; 

(підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

3) копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку; 

4) висновок медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем (для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку), крім інвалідів I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), інвалідів війни I групи по зору або без обох рук, інвалідів із куксами обох ніг і рук - копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності; 

(підпункт 4 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 945)

5) копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи - для осіб, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

(пункт 9 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 945)

10. У разі повернення інвалідом з будь-яких причин автомобіля структурному підрозділу соціального захисту населення (управлінню виконавчої дирекції) виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля припиняється з наступного місяця після повернення. Компенсації, що вже виплачені, інвалідом не повертаються, а враховуються у подальшому під час виплати компенсації на транспортне обслуговування. 

11. Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, одержаного безоплатно чи на пільгових умовах на десятирічний строк його експлуатації, призначаються на підставі заяви та усіх необхідних документів, що додаються до неї. 

Підставою для виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), інвалідам війни I групи по зору або без обох рук, інвалідам із куксами обох ніг і рук є заява та інші документи, передбачені пунктом 9 цього Порядку.

(пункт 11 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 945,
 у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами третім і четвертим)

Датою призначення компенсації у разі, коли автомобіль зареєстровано в органі Державтоінспекції, є дата подання заяви. 

Автомобіль, незареєстрований в органі Державтоінспекції, підлягає обов'язковій реєстрації у зазначеному органі і право на призначення компенсації настає з дати такої реєстрації. 

(абзац перший пункту 11 замінено абзацами згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 458,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

Абзац четвертий пункту 11 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

12. Виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким структурні підрозділи соціального захисту населення видали автомобілі, що надійшли як гуманітарна допомога, провадиться на загальних підставах у межах коштів, що виділяються на цю мету. 

13. У разі позбавлення інваліда або особи, якій передано право керування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда права керувати автомобілем на певний час за порушення Правил дорожнього руху або у разі перебування його у місцях позбавлення волі виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля за відповідний період не провадиться. 

Компенсація на транспортне обслуговування 

14. Компенсація на транспортне обслуговування призначається інвалідам та дітям-інвалідам, які: 

1) перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями; 

2) перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями. 

Якщо інваліди та діти-інваліди, які перебувають на обліку для безоплатного або пільгового забезпечення автомобілями, отримали їх, виплата компенсації на транспортне обслуговування припиняється і виплачуються компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. У період, за який виплачена компенсація на транспортне обслуговування, переплачена сума враховується в подальшому під час виплати компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів; 

3) мають право на забезпечення автомобілем, але за власним бажанням відмовилися від нього і бажають одержувати компенсацію. У цьому разі компенсація на транспортне обслуговування за бажанням зазначених осіб призначається на весь період інвалідності, установлений МСЕК (для дітей-інвалідів - лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів); 

4) мають право на безоплатне забезпечення автомобілем, але не одержали його у зв'язку з протипоказаннями до керування ним, або мають право на пільгове забезпечення автомобілем (за 7 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з відсутністю можливості передати члену сім'ї право на керування автомобілем; 

5) мають право на забезпечення автомобілем (за 30 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з протипоказаннями до керування ним. 

15. Підставою для призначення інвалідам та дітям-інвалідам компенсації на транспортне обслуговування (крім осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту) є висновок Кримської - в Автономній Республіці Крим, обласної, центральної міської (у мм. Києві та Севастополі) МСЕК про наявність у інвалідів медичних показань для забезпечення їх автомобілем і заява інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда. 

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 458)

Підставою для виплати компенсації на транспортне обслуговування інвалідам I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); інвалідам війни I групи по зору або без обох рук; інвалідам, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності. 

15 1. Компенсації призначаються та виплачуються окремо кожному членові сім'ї, яка взята на облік для забезпечення автомобілем як сім'я, що складається з двох і більше інвалідів, або забезпечена ним.

(Порядок доповнено пунктом 15 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 945)

16. Компенсація на транспортне обслуговування виплачується починаючи від дня подання інвалідом внаслідок трудового каліцтва заяви з усіма необхідними документами до відділення виконавчої дирекції, інвалідом будь-якої іншої категорії - до структурного підрозділу соціального захисту населення. 

17. Районні структурні підрозділи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа відповідно структурним підрозділам соціального захисту населення звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Структурні підрозділи соціального захисту населення подають двічі на рік (до 20 липня та 20 січня) Мінсоцполітики узагальнений звіт. 

(абзац другий пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. N 47)

Форма звітів затверджується Мінсоцполітики. 

(Порядок доповнено пунктом 17 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35) 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 1518 | Теги: Порядок, грошові компенсації, виплата, транспорт, постанова кабміну, розмір, технічне обслуговування
Всего комментариев: 0
avatar