Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №248 від 12.04.2017. Про внесення змін до постанов  КМУ від 4 березня 2004 р. № 257 і  від 14 квітня 2004 р. № 494


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2017 р. № 248

Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2004 р. № 257 і 
від 14 квітня 2004 р. № 494

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257 “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 590, № 30, ст. 2014; 2005 р., № 46, ст. 2894; 2007 р., № 8, ст. 301, № 44, ст. 1794, № 67, ст. 2578; 2009 р., № 41, ст. 1374; 2010 р., № 92, ст. 3273; 2014 р., № 66, ст. 1831) і від 14 квітня 2004 р. № 494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1111) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2017 р. № 248

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2004 р. № 257 і від 14 квітня 2004 р. № 494

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257:

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, 
вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу 
на пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і 
науково-технічну діяльність”;

“1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (далі — перелік), що додається.”;

2) у пункті 2:

слово і цифри “статті 24” виключити;

цифри і слова “III—IV рівнів акредитації” замінити словами “(університетах, академіях, інститутах)”, а слова “Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством промислової політики” — словами “Міністерством соціальної політики”.

3) перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 257
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 248)

ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, 
організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування 
на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової 
допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України 
“Про наукову і науково-технічну діяльність”

Установи, організації, підприємства

Найменування посади

1. Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук

 

президент; перший віце-президент; віце-президент; академік-секретар відділення (його заступники);

головний учений секретар, учений секретар та їх заступники; член Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

керівник (завідувач, начальник), заступник керівника (завідувача, начальника) наукового підрозділу (управління, відділення, відділу, секції, сектору, бюро, групи), радник Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

2. Вищі навчальні заклади (університет, академія, інститут), наукові підрозділи в їх складі, Національна школа суддів

керівник (ректор, президент, начальник тощо);

заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент) з науково-педагогічної, наукової роботи;

декан;

завідувач кафедрою;

професор; доцент;

директор бібліотеки; науковий працівник бібліотеки;

старший викладач; викладач, асистент; керівник (завідувач, начальник, директор), заступник керівника (завідувача, начальника, директора) наукового підрозділу (інституту, частини, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник, учений секретар;

3. Наукові установи та організації (їх філіали, відділення тощо)

керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник);

заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника), радник при дирекції наукової установи, організації їх філіалів) з наукової, науково-технічної роботи; головний учений секретар, учений секретар та їх заступники;

головний конструктор (інженер, технолог тощо) та їх заступники з основного напряму діяльності наукової установи, організації;

провідний конструктор (інженер, технолог тощо) з основного напряму діяльності наукової установи, організації;

керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, відділу, комплексу, центру, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту;

головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

4. Установи, організації, підприємства, не зазначені в пунктах 1—3 цього переліку

заступник головного конструктора (інженера, технолога) з наукового, науково-технічного напряму діяльності установи, організації, підприємства;

керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, комплексу, центру, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);

головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник

5. Наукові видавництва та періодичні наукові видання

керівник (завідувач, відповідальний секретар, головний редактор) та заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального головного редактора);

провідний редактор”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494:

1) у пункті 2 цифри і слова “III—IV рівнів акредитації” замінити словами “(університетів, академій, інститутів)”;

2) в абзаці третьому пункту 3 цифри і слова “III—IV рівнів акредитації” замінити словами “(університетам, академіям, інститутам)”;

 

3) у Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

“науковим працівникам державних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів), які працюють на посадах, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 590), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 248;”;

в абзаці третьому слова і цифри “Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. № 257” замінити словами і цифрами “Національного класифікатора України ДК 003: 2010 “Класифікатор професій”, а цифри і слова “III—IV рівнів акредитації” — словами “(університетів, академій, інститутів)”;

в абзаці третьому пункту 2 слова і цифри “Класифікатора професій ДК 003-95” замінити словами і цифрами “Національного класифікатора України ДК 003: 2010 “Класифікатор професій”, а цифри і слова “III—IV рівнів акредитації” — словами “(університетів, академій, інститутів)”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (13.04.2017)
Просмотров: 1175
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar