Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №261 від 12.04.2017. Про затвердження Порядку відшкодування  особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у  вищих навчальних закладах


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2017 р. № 261

Київ

Про затвердження Порядку відшкодування 
особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у 
вищих навчальних закладах із специфічними 
умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських, та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини четвертої статті 74 Закону України “Про Національну поліцію” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
 
Прем’єр-міністр України
 
 
В. ГРОЙСМАН
 
 
Інд. 29
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 261

ПОРЯДОК 
відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням
у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування особами, які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням (далі — особи) у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі — вищі навчальні заклади), витрат, пов’язаних з їх утриманням у таких закладах (далі — витрати), у разі:
дострокового розірвання контракту про здобуття освіти (далі — контракт) з будь-яких підстав, крім звільнення із служби в Національній поліції (далі — поліція) через хворобу (за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції) чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
звільнення із служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу з будь-яких підстав, крім звільнення із служби в поліції через хворобу (за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції) чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.
2. Витрати відшкодовуються згідно з контрактом, укладеним між вищим навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчалася. У разі коли особа є неповнолітньою, установлення правових відносин здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
Типову форму контракту затверджує МВС.
3. Відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов’язаних з:
грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням;
оплатою комунальних послуг та спожитих енергоносіїв (тепло-, водопостачання, водовідведення, електроенергія).
Розрахунок витрат на утримання осіб (грошове, продовольче, речове та медичне забезпечення) у вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до встановлених норм за їх фактичною вартістю.
Розрахунок комунальних послуг та спожитих енергоносіїв здійснюється виходячи із середнього обсягу споживання у відповідному вищому навчальному закладі на одну особу за добу за період її фактичного перебування в такому закладі.
Під час проведення розрахунків застосовуються тарифи, що встановлені для населення і діють у місцевості, в якій розташований вищий навчальний заклад, у відповідному навчальному році.
На підставі розрахунків вищого навчального закладу складається довідка про фактичні витрати на кожну особу за весь строк навчання, яка долучається до її особової справи.
4. Витрати відшкодовуються особою в повному розмірі за весь період її фактичного навчання.
5. Після видання наказу про звільнення (відрахування з вищого навчального закладу) особи керівник органу поліції (вищого навчального закладу) або за його дорученням інша посадова особа видає зазначеній особі під підпис повідомлення із зобов’язанням протягом 30 діб з моменту отримання повідомлення відшкодувати МВС витрати із зазначенням їх розміру та реквізитів розрахункового рахунка для перерахування коштів.
Таке повідомлення може бути надіслано особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення за останнім місцем реєстрації, зазначеним у матеріалах її особової справи.
У разі звільнення особи до відпрацювання нею трьох років після закінчення вищого навчального закладу орган поліції, в якому особа проходила службу, невідкладно повідомляє про це вищому навчальному закладу, в якому особа навчалася.
6. Особа має право здійснити відшкодування витрат з розстроченням платежу до одного року. У такому випадку особа укладає з вищим навчальним закладом, у якому вона навчалася, договір у письмовій формі, де зазначаються строки та розміри платежів.
Примірна форма договору затверджується МВС.
7. Сума відшкодованих витрат зараховується до спеціального фонду державного бюджету і використовується відповідно до кошторису МВС.
8. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат, а також у разі порушення особою умов договору, укладеного відповідно до пункту 6 цього Порядку, таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.
Претензійно-позовну діяльність провадить вищий навчальний заклад, у якому навчалася особа.
9. Стягнення суми витрат припиняється в разі:
поновлення на навчанні особи, що була відрахована з вищого навчального закладу;
повторного прийняття особи на службу в поліцію.
Якщо таке поновлення здійснено після відкриття виконавчого провадження щодо відшкодування витрат, стягнення їх суми припиняється на підставі вимоги стягувача.
10. У разі поновлення на навчанні та (або) на службі в поліції особи, що була відрахована з навчання чи звільнена із служби в поліції незаконно, відшкодовані особою витрати підлягають поверненню їй в повному обсязі на підставі судового рішення чи наказу.
_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 261

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 313 “Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 599).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 66 “Про внесення змін до Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 407).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 276 “Про внесення змін до Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1196).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (13.04.2017)
Просмотров: 1013
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar