Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №26 від 25.01.2017. Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 26

Київ

Про затвердження Порядку ведення 
Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість

Відповідно до підпункту 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що додається.

2. Установити, що до набрання чинності пунктами 1 і 3 цієї постанови бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість за заявами, включеними до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, сформованого згідно з пунктом 52 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, здійснюється у порядку, що діяв до 1 січня 2017 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2016 р. № 68 “Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 656);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 р. № 39 “Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 250).

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 3 цієї постанови, які набирають чинності з 1 квітня 2017 року.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2017 р. № 26

ПОРЯДОК
ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного
відшкодування податку на додану вартість

1.    Цей Порядок визначає механізм ведення Мінфіном інформаційного ресурсу Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — Реєстр) за формою згідно з додатком.

2.    Мінфін адмініструє Реєстр як окремий інформаційний ресурс та забезпечує захист інформації відповідно до законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів.

3.    Формування Реєстру здійснюється автоматично на підставі баз даних ДФС та Казначейства.

4.    Орган ДФС вносить до Реєстру такі дані:

найменування платника податку на додану вартість (далі — платник податку) та його індивідуальний податковий номер;

дату подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — заява) на рахунок платника податку у банку, поданої у складі податкової декларації з податку на додану вартість (далі — податкова декларація) або уточнюючого розрахунку з податку на додану вартість (далі — уточнюючий розрахунок) (в разі їх подання);

дату надсилання платнику податку органом ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання);

суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зазначену в кожній заяві, поданій у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання), у тому числі окремо, яка підлягає перерахуванню на рахунок платника податку у банку та/або в рахунок сплати грошових зобов’язань, та/або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшену на суму податкового боргу;

реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування;

реквізити бюджетних рахунків для перерахування бюджетного відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування;

дату початку та закінчення проведення перевірки даних податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання), в складі яких подана заява, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);

суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, та дату поданої до органу ДФС заяви у разі виникнення у платника податку необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування;

дату складення та вручення платнику податку акта перевірки;

дату та номер податкового повідомлення-рішення та суму бюджетного відшкодування за кожною заявою з урахуванням уточнюючого розрахунку (у разі їх подання), не узгоджену органом ДФС;

дату початку оскарження податкового повідомлення-рішення та суму бюджетного відшкодування, що оскаржується;

дату закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення та суму бюджетного відшкодування, узгоджену за результатами оскарження;

суму узгодженого органом ДФС бюджетного відшкодування за кожною заявою та дату її узгодження.

Заяви виключаються з Реєстру згідно з пунктом 48.7 статті 48, пунктом 49.11 статті 49 і пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.

  1. Заяви автоматично вносяться до Реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру.

  1. Інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму відображається в Реєстрі органом ДФС на наступний робочий день після виникнення такого випадку.
  2. У разі коли за результатами перевірки даних податкової декларації або уточнюючого розрахунку платник податку розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, орган ДФС не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника податку або ухвали суду про порушення провадження у справі зобов’язаний внести відповідні дані до Реєстру.

Після закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання законної сили рішенням суду орган ДФС на наступний робочий день після отримання відповідного рішення зобов’язаний внести до Реєстру дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника податку.

  1. Казначейство вносить до Реєстру такі дані:

дату та суму повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника податку у банку;

дату та суму зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

  1. Дані щодо бюджетного відшкодування органами Казначейства у порядку безспірного списання податку на додану вартість за судовими рішеннями надаються Казначейством для формування Реєстру окремо на наступний робочий день після здійснення такого відшкодування.

ДФС відображає зазначену інформацію у Реєстрі.

  1. Внесення даних до Реєстру посадовими особами (уповноваженою особою) ДФС та Казначейства здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.
  2. Інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму відображається в Реєстрі в автоматичному режимі на наступний робочий день після виникнення випадку, коли органом ДФС не внесені до Реєстру відомості про:

дату початку та закінчення проведення перевірки даних податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання) з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);

дату складення акта перевірки.

  1. Узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступною органу Казначейства для виконання на наступний операційний день за днем її відображення в Реєстрі та перераховується органом Казначейства у строки, передбачені пунктом 200.13 статті 200 Податкового кодексу України, на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

При цьому органу Казначейства стають доступними для виконання узгоджені суми бюджетного відшкодування, зазначені в Реєстрі, які підлягають поверненню.

  1. Мінфін забезпечує:

автоматичну обробку інформації ДФС та Казначейства щодо даних Реєстру;

щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, крім інформації про реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування.

Оновлення даних Реєстру не здійснюється у вихідні, святкові та неробочі дні.

  1. Казначейство здійснює бюджетне відшкодування на підставі даних Реєстру, що містяться в інформаційному ресурсі Мінфіну, а також з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та пункту 55 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (31.01.2017)
Просмотров: 1051
Всего комментариев: 0
avatar