Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №301 від 27.04.1993. Про трудові книжки працівників


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА 

від 27 квітня 1993 р. N 301 

Київ 

Про трудові книжки працівників 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 1994 року N 131,
 від 16 травня 2001 року N 514,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити зразки бланків трудової книжки і вкладиша до неї, що додаються. 

Трудові книжки раніше встановленого зразка обмінові не підлягають. 

2. При влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. 

Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються вперше. 

3. Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку. 

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

4. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. 

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність. 

5. Міністерству праці, Міністерству юстиції, Міністерству соціального захисту населення разом із заінтересованими міністерствами та іншими підвідомчими Кабінетові Міністрів України органами державної виконавчої влади за участю профспілкових об'єднань у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. 

6. Установити, що виготовлення за єдиним зразком бланків трудової книжки і вкладиша до неї забезпечується Міністерством фінансів за замовленням Державної акціонерної компанії "Укрресурси", погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 

Виконання заявок на виготовлення бланків трудової книжки і вкладиша до неї та забезпечення ними підприємств, установ і організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, покласти на Державну акціонерну компанію "Укрресурси". 

Державній акціонерній компанії "Укрресурси" разом з Міністерством фінансів, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва і Антимонопольним комітетом установити порядок розрахунків за бланки трудової книжки і вкладиша до неї та їх розсилання. 

(пункт 6 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 514)

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 16 листопада 1973 р.N 529 "Про трудові книжки робітників і службовців" (ЗП УРСР, 1973 р., N 11, ст. 88). 

 
 
Прем'єр-міністр України
Л. КУЧМА 
Міністр 
Кабінету Міністрів України
 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

 

 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 1993 р. N 301 
 
 
 

(На зміну зразка трудової книжки установлено, що колонцифри проставляються на всіх сторінках трудової книжки, а серія і номер - на сторінках 1, 4, 5, 8, 57, 60, 61, 64, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2 березня 1994 року N 131)

Зразок 

ГЕРБ УКРАЇНИ 

ТРУДОВА 

КНИЖКА 
 

 
 
                                                 Сторінка 1
 
     Герб
     України              ТРУДОВА  КНИЖКА
 
                          СЕРІЯ ......... N
 
     Прізвище_____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
     Ім'я    _____________________________________________________
     По батькові__________________________________________________
     Дата народження______________________________________________
                             (число, місяць, рік)
 
 
     Дата заповнення "     "__________________19____р.
 
     Підпис власника книжки ________________________
 
 
     М. П.                            Підпис особи, відповідальної
                                      за видачу трудових книжок
 
                                      __________________________
                                             (розбірливо)
 
                                                 Сторінка 2-17
                                                 (8 розворотів)
 
                      ВІДОМОСТІ  ПРО  РОБОТУ
 
     Серія і номер *
******************************************************************
      *     Дата      *Відомості про прийом на робо-*На підставі
   N  *****************ту, переведення на іншу робо-*чого внесено
запису*чис-*мі- * рік *ту і звільнення (із зазначен-*запис (доку-
      *ло  *сяць*     *ням  причин  і  посиланням на*мент, його
      *    *    *     *статтю, пункт закону)        *дата і номер)
******************************************************************
   1  *       2       *              3              *      4
******************************************************************
 
 
                                                 Сторінка 18 - 21
                                                 (2 розвороти)
 
                   ВІДОМОСТІ  ПРО  НАГОРОДЖЕННЯ
 
******************************************************************
      *     Дата      *Відомості про нагородження   *На підставі
   N  *****************орденами і медалями, прис-   *чого внесено
запису*чис-*мі- * рік *воєння почесних звань        *запис (доку-
      *ло  *сяць*     *                             *мент, його
      *    *    *     *                             *дата і номер)
******************************************************************
   1  *       2       *              3              *      4
******************************************************************
 
---------------------
     * Серія і номер зазначаються на  одній  з  чотирьох  сторінок
       кожного розгорнутого листа трудової книжки.
 
 
                                                 Сторінка 22 - 29
                                                 (4 розвороти)
 
                    ВІДОМОСТІ  ПРО  ЗАОХОЧЕННЯ
 
******************************************************************
      *     Дата      *Відомості про заохочення,    *На підставі
   N  *****************пов'язані з роботою на       *чого внесено
запису*чис-*мі- * рік *підприємстві, в установі     *запис (доку-
      *ло  *сяць*     *або організації              *мент, його
      *    *    *     *                             *дата і номер)
******************************************************************
   1  *       2       *              3              *      4
******************************************************************
 
 
                                                 Сторінка 30 - 31
                                                 (1 розворот)
 
                ВІДОМОСТІ  ПРО  ПРИЗНАЧЕННЯ  ПЕНСІЇ
 
******************************************************************
 
 
     Герб Украины                                Сторінка 33
 
                         ТРУДОВАЯ  КНИЖКА
 
                          СЕРИЯ ......... N
 
     Фамилия _____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
     Имя     _____________________________________________________
     Отчество_____________________________________________________
     Дата рождения________________________________________________
                             (число, месяц, год)
 
 
     Дата заполнения "     "  ________________19____г.
 
     Подпись владельца книжки ________________________
 
 
     М. П.                            Подпись лица, ответственного
                                      за выдачу трудовых книжек
 
                                      __________________________
                                             (разборчиво)
 
                                                 Сторінка 34 - 49
                                                 (8 розворотів)
 
                        СВЕДЕНИЯ  О  РАБОТЕ
 
     Серия и номер
******************************************************************
      *     Дата      *Сведения о приеме на работу, *На основании
   N  *****************переводах на другую работу и *чего внесена
записи*чис-*ме- * год *об увольнении (с указанием   *запись (доку-
      *ло  *сяц *     *причин и со ссылкой на ста-  *мент, его
      *    *    *     *тью, пункт закона)           *дата и номер)
******************************************************************
   1  *       2       *              3              *      4
******************************************************************
 
 
                                                 Сторінка 50 - 53
                                                 (2 розвороти)
 
                   СВЕДЕНИЯ  О  НАГРАЖДЕНИИ
 
******************************************************************
      *     Дата      *Сведения о награждении       *На основании
   N  *****************орденами и медалями, прис-   *чего внесена
записи*чис-*ме- * год *воении почетних званий       *запись (доку-
      *ло  *сяц *     *                             *мент, его
      *    *    *     *                             *дата и номер)
******************************************************************
   1  *       2       *              3              *      4
******************************************************************
 
 
 
                                                 Сторінка 54 - 61
                                                 (4 розвороти)
 
                    СВЕДЕНИЯ  О  ПООЩРЕНИЯХ
 
******************************************************************
      *     Дата      *Сведения о поощрениях,       *На основании
   N  *****************связанных с роботой на       *чего внесена
записи*чис-*ме- * год *предприятии, в учреждении    *запись (доку-
      *ло  *сяц *     *или организации              *мент, его
      *    *    *     *                             *дата и номер)
******************************************************************
   1  *       2       *              3              *      4
******************************************************************
 
 
                                                 Сторінка 62 - 63
                                                 (1 розворот)
 
                СВЕДЕНИЯ  О  НАЗНАЧЕНИИ  ПЕНСИИ
 
******************************************************************
 
                        ------------------
                        Примітка. В трудовій книжці  на  сторінках
                                  32  і  64  друкується  витяг   з
                                  тексту    постанови     Кабінету
                                  Міністрів України від 27  квітня
                                  1993  р.  N  301  "Про   трудові
                                  книжки  працівників"  відповідно
                                  українською і російською мовами.
 
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 27 квітня 1993 р. N 301
 
                    Вкладиш до трудової книжки
              (вкладиш без трудової книжки недійсний)
 
 
     Герб
     України
 
 
     Прізвище_____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
     Ім'я    _____________________________________________________
     По батькові__________________________________________________
 
 
     Дата заповнення "     "__________________19____р.
 
     Підпис власника книжки ________________________
 
 
     М. П.                            Підпис особи, відповідальної
                                      за видачу трудових книжок
 
                                      __________________________
                                             (розбірливо)
 
 
                     Вкладыш к трудовой книжке
           (вкладыш без трудовой книжки недействителен)
 
 
     Герб Украины
     Фамилия _____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
             _____________________________________________________
     Имя     _____________________________________________________
     Отчество_____________________________________________________
 
 
 
     Дата заполнения "     "  ________________19____г.
 
     Подпись владельца книжки ________________________
 
 
     М. П.                            Подпись лица, ответственного
                                      за выдачу трудовых книжек
 
                                      __________________________
                                             (разборчиво)
 
     Вкладиш до трудової  книжки  виготовляється  за  затвердженим
зразком трудової книжки. Обсяг вкладиша "Відомості про роботу" - 9
розворотів; "Відомості про нагородження" - 2 розвороти; "Відомості
про заохочення" - 4 розвороти.
 

____________ 
 
 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 2359
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar