Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №305 від 26.04.2017. Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію  об’єкта Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту


Постановление КМУ №305 от 26.04.2017. Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию объекта Пусковой комплекс 1 нового безопасного конфайнмента

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2017 р. № 305

Київ

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію 
об’єкта “Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію об’єкта “Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту”, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 305

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію об’єкта “Пусковий комплекс 1
нового безпечного конфайнменту”

1. Цей Порядок визначає особливості процедури прийняття в експлуатацію об’єкта “Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту” (далі — об’єкт) з урахуванням всіх окремих проектів будівництва, що входять до складу цілісного майнового комплексу об’єкта.

2. Прийняття в експлуатацію об’єкта здійснюється шляхом отримання відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), сертифіката на весь об’єкт будівництва — об’єкт, до складу якого входять такі об’єкти будівництва:

“Підготовка майданчика під будівництво НБК. Очищення, планування території та земляні роботи під будівництво фундаментів НБК. Фаза 1”;

“Підготовка майданчика під будівництво НБК. Очищення, планування території та земляні роботи під будівництво фундаментів НБК. Фаза 2, 1 етап”;

“Підготовка майданчика під будівництво НБК. Очищення, планування території та земляні роботи під будівництво фундаментів НБК. Фаза 2, 2 етап”;

“Підготовчі роботи. Котловани під фундаменти Арки у зоні монтажу”;

“Підготовчі роботи. Котловани під фундаменти підіймальних башт в зоні монтажу Арки”;

“Підготовчі роботи. Фундаменти підіймальних башт в зоні монтажу Арки”;

“Підготовчі роботи. Організація робочої платформи для збирання конструкції Арки НБК на території проммайданчика”;

“План здійснення заходів. НБК. Фундаменти монтажної і транспортної зон Арки НБК, за винятком ділянки транспортної зони”;

“Фундаменти монтажної і транспортної зони Арки НБК в частині фундаментів транспортної зони”;

“Новий Безпечний Конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс
(ПК-1). Ліцензійний пакет-5 (ЛП-5). Проект “Основна споруда і система основних кранів”;

“Цементація ґрунтів основи Технологічної будівлі і допоміжних об’єктів НБК”;

“Новий Безпечний Конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс — 1 (ПК-1). Ліцензійний пакет-6 (ЛП-6). Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою”.

Датою прийняття в експлуатацію цілісного майнового комплексу обєкта є дата видачі сертифіката на нього.

3. Для отримання сертифіката замовник подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката за формою згідно з додатком 8 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, до якої додається акт готовності об’єкта до експлуатації згідно з додатком.

4. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об’єкта до експлуатації та проводить відповідно до законодавства перевірку щодо достовірності відомостей, зазначених у поданих документах, відповідності об’єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, за результатами якої складається довідка за формою згідно з додатком 10 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461.

5. Сертифікат, отриманий відповідно до цього Порядку, є підставою для вчинення дій, визначених статтею 39 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

 

Додаток
до Порядку

АКТ
готовності об’єкта до експлуатації

м. _______________

 

___ _____________ 20__ р.

________________________________________________________________

(найменування закінченого будівництвом об’єкта, характер будівництва,

_________________________________________________________________

категорія складності, місцезнаходження об’єкта)

_________________________________________________________________

(код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

1. Проектування і будівництво об’єкта “Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту” (далі — об’єкт) здійснено на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 443 “Про затвердження техніко-економічного обґрунтування (концептуального проекту) конфайнмента об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС”.

2. Будівництво об’єктів, що входять до складу об’єкта, здійснено згідно з дозволами на виконання будівельно-монтажних робіт:

1) від  ___ _________ 20__ р. № ____ _________________________________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який видав дозвіл)

_________________________________________________________________

(найменування закінченого будівництвом об’єкта згідно з проектом)

_________________________________________________________________

(найменування генерального підрядника)

_________________________________________________________________

(найменування генерального проектувальника)

_________________________________________________________________

(строк виконання будівельно-монтажних робіт)

 

2) інші дозволи (в порядку їх видачі).

3. Будівельно-монтажні роботи виконано у строк:

початок робіт _________________;

(місяць, рік)

закінчення робіт _______________.

(місяць, рік)

4. Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всі об’єкти із зазначенням одиниці виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об’єкта

Одиниця виміру

Згідно з проектом

загальні

у тому числі окремого об’єкта будівництва, що входить до складу цілісного майнового комплексу об’єкта

 

5. Згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами виконано всі роботи, передбачені проектною документацією
(з урахуванням всіх окремих проектів будівництва об’єктів, що входять до складу цілісного майнового комплексу  об’єкта). Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування в установленому порядку.

6. Заходи з охорони праці, створення безпечних умов для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені окремими проектами будівництва, проведено у повному обсязі.

7. Кошторисна вартість будівництва цілісного майнового комплексу об’єкта згідно із затвердженою проектною документацією на будівництво (з урахуванням всіх окремих проектів будівництва об’єктів, що входять до складу цілісного майнового комплексу  об’єкта) становить _______ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

8. Вартість основних фондів цілісного майнового комплексу об’єкта (з урахуванням всіх окремих проектів будівництва об’єктів, що входять до складу цілісного майнового комплексу об’єкта), які приймаються в експлуатацію, становить ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельно-монтажні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар ________ тис. гривень.

9. Документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою  ________________________________________________________

(дата, серія, номер документа,

_________________________________________________________________

дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_________________________________________________________________

та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Генеральний проектувальник

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Генеральний підрядник

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа проектувальника — головний інженер проекту

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Страховик (якщо об’єкт застрахований)

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Представник профспілкової організації (за рішенням замовника для об’єктів виробничого призначення)

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Представник Мінрегіону

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Представник Мінприроди

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Представник ДСНС

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Представник Держпраці

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Представник МОЗ

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Представник Держатомрегулювання

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

Представник ДАЗВ

 

_______________

(найменування посади)

_________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

_______

Примітка. Підписи засвідчуються печаткою (за наявності).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (05.05.2017)
Просмотров: 845
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar