Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №30 від 25.01.2017. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки ПАТ НСТУ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 30

Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки публічного акціонерного товариства 
“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2017 р. № 30

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного 
товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо.

Одержувачами бюджетних коштів є ПАТ “НСТУ” та його відокремлені структурні підрозділи.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі для фінансової підтримки ПАТ “НСТУ”, зокрема на оплату праці та нарахування на заробітну плату, на трансляцію теле- та радіопрограм, на придбання предметів, матеріалів і послуг для виробництва теле- та радіопрограм, відрядження, придбання ліцензійних, авторських прав, зокрема роялті, провадження міжнародної діяльності, утримання приміщень, інженерних мереж і телевізійного обладнання, сплату податків та інших обов’язкових платежів, придбання, комплектування та модернізацію телевізійного обладнання, побудову та модернізацію IT-інфраструктури, на капітальні видатки тощо, а також на оплату праці та нарахування на заробітну плату штатним працівникам Національної телекомпанії, на надання послуг з безперервної трансляції теле- та радіопрограм, комунальні платежі, тощо за період з 1 січня 2017 р. до дати державної реєстрації ПАТ “НСТУ”.

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Держкомтелерадіо відповідно до поданих ПАТ “НСТУ” обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

ПАТ “НСТУ” використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з Держкомтелерадіо.

4. Бюджетні кошти використовуються Держкомтелерадіо у межах відповідних бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в органах Казначейства бюджетних зобов’язань минулих років та у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

6. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 20 числа наступного місяця до Держкомтелерадіо інформацію про їх використання для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

8. Складення та подання фінансової та бюджетної звітностей про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2017 р. № 30

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, 
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 539 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 45, ст. 1772).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 186 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу “EuroNews” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23,  ст. 785).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 91, ст. 3086).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2016 р. № 188 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 539” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 954).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (31.01.2017)
Просмотров: 988
Всего комментариев: 0
avatar