Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ № 320 від 02.04.2009 р. Порядок переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 2 квітня 2009 р. N 320 

Київ 

Про затвердження Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні 

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 лютого 2012 року N 156,
від 7 липня 2015 року N 491

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні, що додається. 

 

Прем'єр-міністр України 
Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 320 


ПОРЯДОК
переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні 

1. Цей Порядок визначає загальну технологію і послідовність здійснення у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, прикордонного, митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються через державний кордон у контейнерах у прямому змішаному сполученні (далі - товари). 

2. Капітан судна (представник судновласника, морський агент) завчасно звертається з використанням наявних засобів комунікації до служби санітарно-епідеміологічного контролю та адміністрації порту і подає відповідну інформацію. 

Інформація доводиться до відома підрозділів охорони державного кордону, митних органів та інших контролюючих органів. За рішенням зазначених органів до судна застосовується вільна практика. Проведення попереднього аналізу інформації та документів, необхідних для застосування до судна вільної практики, їх передача та обмін між контролюючими органами, адміністрацією порту, агентською організацією (морським агентом) можуть здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг. У такому разі паперовий документообіг не здійснюється. Перелік документів на товари і транспортні засоби, що подаються контролюючим органам в електронній формі, визначається відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року та інших актів законодавства. 

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 156)

У разі наявності зауважень контролюючих органів щодо застосування вільної практики контроль судна здійснюється відповідною комісією у загальному порядку. 

Зазначена інформація подається агентською організацією (морським агентом) не пізніше ніж за одну добу (або в момент виходу з найближчого порту, якщо морський перехід становить менше однієї доби) до прибуття судна в порт призначення на митній території України митному органу та іншим контролюючим органам в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг. 

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 156)

3. Навантаження та розвантаження суден закордонного плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) допускається без участі комісії у разі застосування для судна вільної практики. 

3 1. Навантаження та розвантаження судна з товарами, що переміщуються у контейнерах, які зберігаються у межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю на території морського торговельного порту до моменту їх вивезення іншим судном, а також вибуття судна з порту здійснюються без подання контролюючим органам документів, необхідних для проведення відповідних видів контролю таких товарів.

У разі заборони контролюючим органом ввезення товару на митну територію України адміністрація порту разом з перевізником (або його представником) забезпечує негайне навантаження такого товару на судно перевізника, який здійснив доставку товару до порту. Витрати, пов'язані з таким навантаженням, відшкодовуються перевізником (або його представником - морським агентом, експедитором тощо). 

(Порядок доповнено пунктом 3 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 156)

4. Посадові особи контролюючих органів під час здійснення контролю роблять в товаросупровідних документах відмітку про час початку та час закінчення контролю. 

Тривалість митного контролю товару, що переміщується транзитом через митну територію України в контейнері, у разі проведення попереднього документального контролю не повинна перевищувати чотирьох годин з моменту подання передбачених законодавством документів.

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 156)

У разі коли не використовується єдина інформаційна система порту, пред'явлення документів на товари і транспортні засоби для оформлення контролюючими органами та їх видача після оформлення здійснюються через представника адміністрації порту або вантажного митного комплексу. За погодженням з адміністрацією порту окремі етапи оформлення товару та транспортного засобу можуть здійснюватися без участі зазначеної адміністрації. 

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 156,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

Особа, яка через тривалу перевірку документів за відсутності правових підстав порушила строки оформлення товарів, несе відповідальність згідно із законом. 

5. Митне оформлення товарів у морському торговельному порту розпочинається до подання транспортного засобу для вивезення таких товарів та без подання митному органу відомостей про зазначений засіб. 

Контейнер завантажується на транспортний засіб для вивезення з порту на етапі завершення митного оформлення товарів. 

6. Оформлення товарів здійснюється за принципом "єдиного офісу". 

7. У пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських торговельних портів, установлюється цілодобовий режим роботи контролюючих органів, що беруть участь в оформленні товарів і транспортних засобів. Відповідальність за створення належних санітарно-гігієнічних, технічних умов для виконання контролюючими органами своїх функцій покладається на морський торговельний порт, на території якого відкрито пункт пропуску для міжнародного сполучення. 

8. Підставою для вивезення товарів з території порту є документ, визначений технологічною схемою здійснення контролю в порту, розробленою відповідно до Митного кодексу України. 

9. Види контролю визначаються митними органами відповідно до законодавства. 

10. У разі коли товар переміщується транзитом через територію України, у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських торговельних портів, здійснюється мінімальна кількість митних процедур, необхідних для забезпечення належного контролю за доставкою транзитних товарів, передбаченого законодавством. 

11. У разі транзиту товарів (крім підакцизних), що прибувають і відвантажуються морським і річковим транспортом та зберігаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю на території морського торговельного порту, вантажна митна декларація не оформлюється. У такому разі до товарів, що перебувають під митним контролем, заходи гарантування доставки не застосовуються. 

12. Проведення процедур контролю щодо товарів (огляд, зважування тощо) здійснюється одноразово за ініціативою контролюючого органу на підставі інформації, що міститься в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками, під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації. 

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.02.2012 р. N 156)

13. У разі коли в результаті здійснення контролю товару або контейнеру завдано пошкодження, винні особи несуть відповідальність згідно із законом. 

Якщо в результаті огляду товару не виявлено фактів порушення законодавства, витрати на проведення операцій з огляду відшкодовуються органом, з ініціативи якого проводився такий огляд. 

14. Огляд товарів може бути проведено за ініціативою декларанта або уповноваженої ним особи за погодженням з митним органом або за ініціативою митного органу у випадках, визначених статтею 338 Митного кодексу України.

Огляд, зважування, сканування товарів здійснюється у спеціально обладнаному місці на території портового оператора.

(абзац другий пункту 14 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 р. N 491, набирає чинності з 01.01.2016 р.)

Переміщення товарів до місць проведення митного огляду, сканування, зважування здійснюється виключно з використанням технологічного транспорту портового оператора.

(абзац третій пункту 14 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 р. N 491, набирає чинності з 01.01.2016 р.)

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства заявки на проведення огляду, зважування, сканування в електронному вигляді подаються декларантом або уповноваженою ним особою через зазначену систему. 

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 156,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.07.2015 р. N 491)

15. Взяття проб та огляд товару можуть здійснюватися на спеціалізованих вантажних митних комплексах або на території контейнерних терміналів. 

16. У разі відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, відповідні контролюючі органи невідкладно подають письмове повідомлення заінтересованим особам з обов'язковим зазначенням причини такої відмови. 

17. Охорона порту (портового оператора, митного ліцензійного складу) дає дозвіл на вивезення з території порту (термінала, складу) контейнерів за умови наявності в документах відповідних відміток підрозділу митного органу. Інформація про вивезення контейнерів з території порту (термінала, складу) надається підрозділу охорони державного кордону. У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства інформація про вивезення контейнерів з території порту (термінала, складу) надається через таку систему. 

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.07.2015 р. N 491)

18. Товари, що перебувають на території морського порту понад установлений строк та вважаються залежалими, підлягають вилученню та реалізації відповідно до законодавства. 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (08.09.2015)
Просмотров: 926 | Теги: контейнрні перевезення, кибмін, морський порт, порядок переміщення, постанова КМУ, державний кордон, пункт пропуску
Всего комментариев: 0
avatar