Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №349 від 18.05.2017. Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України


Постановление КМУ №349 от 18.05.2017. О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 травня 2017 р. № 349

Київ

Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України 


Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.
Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН
Інд. 21
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2017 р. № 349

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1.    В абзаці восьмому пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2007 р., № 41, ст. 1624; 2010 р., № 39, ст. 1307, № 86, ст. 3017, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 42, ст. 1723, № 99,  ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 89, ст. 3601, № 92, ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417, № 64, ст. 2324, № 66,  ст. 2387, № 76, ст. 2825, № 92, ст. 3388, № 99 ст. 3630; 2014 р., № 2, ст. 36; 2015 р., № 98, ст. 3353; 2016 р., № 98, ст. 3195, № 101, ст. 3297; 2017 р., № 1, ст. 4, № 29, ст. 857), слова “шість місяців” замінити словами “дев’ять місяців”.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151, № 90, ст. 2581; 2015 р., № 78, ст. 2615, № 96, ст. 3294; 2016 р., № 1, ст. 8, № 2, ст. 95, № 88, ст. 2885, № 100, ст. 3253; 2017 р., № 1, ст. 4, № 29, ст. 857):
1) абзац п’ятнадцятий підпункту 4 виключити;
2) підпункт 42 замінити підпунктами 42 і 43 такого змісту:
“42) на строк не більше дев’яти місяців — робіт для об’єкта “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва” у розмірі до 100 відсотків їх вартості;
43) на строк не більше десяти місяців — обладнання  для об’єкта “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва;”.
3.    У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1046 “Про затвердження Порядку використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 113):
1) у постанові:
у назві та пункті 1 постанови слова і цифри “у 2016 році” виключити;
пункт 2 виключити;
2) Порядок, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 1046
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2017 р. № 349)


ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ.
3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит”.
4. Замовником будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” та одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Укрмедпроектбуд” (далі — замовник).
Бюджетні кошти використовуються за напрямами, визначеними паспортом бюджетної програми “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”.
5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916), Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів, затверджених наказом Казначейства від 29 квітня 2013 р. № 68.
6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. МОЗ здійснює розподіл відкритих асигнувань розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня на підставі його подання, що формується згідно з пропозиціями замовника.
8. З метою відкриття асигнувань замовнику для подальшої оплати товарів, робіт і послуг виконавцям будівництва (далі — виконавці) замовник подає розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня лист-звернення та належним чином завірені копії таких документів:
звіту про результати проведення процедури закупівлі;
договору з переможцем процедури закупівлі;
інформацію про  відсутність заборгованості у виконавців із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
У разі здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг замовник додатково подає виконавцям належним чином оформлене рішення головного розпорядника бюджетних коштів.
9. Перерахування бюджетних коштів замовником здійснюється на небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3712 “Рахунки інших клієнтів Казначейства України”, відкриті виконавцями в органах Казначейства.
З метою перерахування бюджетних коштів на небюджетні рахунки виконавців замовник подає до органу Казначейства підтвердні документи згідно з переліком, визначеним для відповідного виду витрат у додатку до наказу Казначейства від 29 квітня 2013 р. № 68.
Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня погоджують проекти договорів замовника з виконавцями на етапі розроблення тендерної документації без права внесення змін до таких проектів договорів.
Умови проекту договору про закупівлю не повинні відрізнятися від тендерної пропозиції за результатами аукціону (в тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Орган Казначейства проводить перевірку підтвердних документів, наданих замовником, щодо відповідності підстав для перерахування бюджетних коштів виконавцям на рахунки, відкриті в органах Казначейства.
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, виключно в межах бюджетних призначень за бюджетною програмою “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” на відповідний рік.
10. Виконавці визначаються замовником за результатами проведених процедур закупівель згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”.
Виконавці повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг, визначених договором із замовником, досвід виконання аналогічних договорів та ресурси, достатні для їх виконання, тощо). Перевірку відповідності виконавців таким вимогам проводить замовник.
11. Платежі з рахунків виконавців, відкритих в органах Казначейства, здійснюються виключно для виконання договорів з будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” на підставі таких документів:
договорів, укладених виконавцями із замовником з дотриманням вимог, установлених пунктом 9 цього Порядку;
платіжних доручень на здійснення платежів.
У разі коли замовником здійснено попередню оплату товарів, робіт і послуг виконавцям і суми авансових платежів не використані такими виконавцями у строк, встановлений умовами договору із замовником, не використані виконавцем бюджетні кошти повертаються замовнику.
12. У разі неподання виконавцем необхідних підтвердних документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку, або невідповідності поданих документів установленим вимогам органи Казначейства повертають платіжні доручення без виконання.
13. Виконавець зобов’язаний щомісяця не пізніше 10 числа подавати замовнику звіт про використання отриманого авансового платежу та інформацію про залишки коштів, що обліковуються на рахунку, відкритому в органах Казначейства. Копію отриманих документів замовник протягом трьох робочих днів після їх надходження подає МОЗ.
14. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.
15. Одержувачі бюджетних коштів беруть зобов’язання та здійснюють видатки відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів виключно у межах фактично перерахованих їм коштів.
16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
17. Держаудитслужба забезпечує здійснення контролю за використанням бюджетних коштів у порядку, передбаченому законодавством, та повідомляє Кабінету Міністрів України про його результати.
18. Головний розпорядник бюджетних коштів подає у строки, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності, Мінфіну і Мінекономрозвитку річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” за формою, затвердженою Мінфіном.
19. МОЗ подає щокварталу Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (22.05.2017)
Просмотров: 1063
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar