Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №353 від 24.05.2017. Про внесення змін до постанови від 09 .03.2006 р. №268 та визнання такими, що втратили чинність,  деяких постанов


Постановление КМУ №353 от 24.05.2017. О внесении изменений в постановление от 09 .03.2006 г.. №268 и признании утратившими силу некоторых постановлений

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 353

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 березня 2006 р.
№ 268 та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 15, ст. 1084, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455, № 73, ст. 2732; 2008 р., № 21, ст. 601, № 34, ст. 1139; 2009 р., № 39, ст. 1305, № 50, ст. 1696; 2010 р., № 3, ст. 103, № 86, ст. 3024, ст. 3031; 2011 р., № 28, ст. 1193; 2013 р., № 35, ст. 1244; 2015 р., № 102, ст. 3508; 2016 р., № 15, ст. 593, № 52, ст. 1831) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 512 “Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1547) стосовно працівників, посадові оклади яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про  упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1323 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 512” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3270).

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

1. Абзац четвертий пункту 1 виключити.

2. Абзац третій підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 виключити.

3. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“Преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.”.

4. Додатки 48—55 викласти в такій редакції:

“Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
(секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради, Київський міський голова

11 000

Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради

9850

Заступник голови ради

8850

Голова постійної комісії з питань бюджету

7100

Керуючий справами

7000

Начальник управління

6800

Начальник відділу

6500

Начальник відділу у складі управління

4500

Завідувач самостійного сектору

5600

 

 

Завідувач сектору у складі управління, відділу

4100

Помічник голови ради, радник, консультант

3900

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

3800

Провідний спеціаліст

3350

Спеціаліст I категорії

3100

Спеціаліст II категорії

2800

Спеціаліст

2750

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у м. Севастополі

Голова ради

8100

7900

Заступник голови ради

7150

7100

Керуючий справами

5850

5800

Начальник відділу, головний бухгалтер

3550

3500

Завідувач сектору

3350

3300

Радник, консультант голови ради

3250

3250

Головний спеціаліст

3200

3200

Провідний спеціаліст

2650

2640

Спеціаліст I категорії

2600

2590

Спеціаліст II категорії

2550

2540

Спеціаліст

2500

2500

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють
інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб

поза групою

I

II

III

понад 15

до 15

Міський голова, сільський голова, селищний голова

8700

8500

8300

8000

7000

5300

5100

Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови

8000

7500

7300

7000

6000

4900

4800

Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

7000

6500

6300

6000

5000

4800

4700

Староста

7000

6500

6300

6000

5000

4800

4700

Директор департаменту міської (міста обласного і республікансь- кого в Автономній Республіці Крим значення) ради

6100

6000

5900

5800

4800

 

 

Начальник відділу,  головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

3400

3300

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3805

3400

 

 

Державний реєстратор, адміністратор

3800

3800

3800

3800

3350

3350

3350

Радник, консультант голови ради

3805

3805

3805

3805

3355

 

 

Помічник голови ради

3800

3800

3800

 

 

 

 

Головний спеціаліст

3800

3800

3800

3800

3350

3350

3350

Провідний спеціаліст

3350

3350

3300

3250

3200

3200

3200

Спеціаліст I категорії

3300

3300

3200

3150

3100

3100

3100

Спеціаліст II категорії

3000

3000

2900

2850

2800

2800

2700

Спеціаліст

2600

2600

2500

2400

2300

2200

2200

_______

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад

поза групою

I

II

III

Директор департаменту

6100

6000

5900

5800

4800

 

Начальник самостійного управління, відділу

5900

5700

5600

5500

4700

4600

Начальник управління, відділу у складі департаменту

5500

5400

5300

5200

3900

 

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

 

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3805

3400

3400

Державний реєстратор, адміністратор

3800

3800

3800

3800

3350

3350

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

3800

3800

3800

3800

3350

3350

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

3350

3350

3300

3250

3200

3200

Спеціаліст I категорії

3300

3300

3200

3150

3100

3100

Спеціаліст II категорії

3000

3000

2900

2850

2800

2800

Спеціаліст

2500

2500

2400

2300

2200

2200

_______

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

 

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради

8000

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу

7000

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

5800

Завідувач відділу, головний бухгалтер

3500

Завідувач сектору

3350

Головний спеціаліст

3200

Провідний спеціаліст

2640

Спеціаліст I категорії

2590

Спеціаліст II категорії

2540

Спеціаліст

2500

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник самостійного управління, відділу

5300

Начальник відділу в складі управління

3500

Завідувач сектору

3350

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

3200

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

2640

Спеціаліст I категорії

2590

Спеціаліст II категорії

2540

Спеціаліст

2500

 

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім
сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що
представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

села, селища з чисельністю населення, тис. осіб

понад 15

від 10 до 15

від 7,5 до 10

від 3 до 7,5

до 3

Сільський, селищний голова

5200

5000

4800

4400

4300

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

4900

4800

4600

4300

 

Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

4700

4600

4500

4200

4100

Адміністратор, державний реєстратор

3300

3300

3250

3200

3200

Головний бухгалтер

3300

3300

3250

3200

3200

Спеціаліст I категорії

2400

2400

2300

2250

 

Спеціаліст II категорії

2300

2300

2250

2200

2200

Спеціаліст

2200

2250

2200

2000

2000

 

 

________

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування, органів прокуратури

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури

міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради

Відповідальний черговий

2144

2089

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв’ювання

2275

2118

Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро

2144

2089

Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

2275

2118

Завідувач військово-облікового бюро

 

2118

Секретар керівника

2144

2089

Комендант, диспетчер

2049

2049

Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин

2049

2049

 

 

 

 

 

 

Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи

1895

1895

Друкарка II категорії, секретар-друкарка

1895

1895

Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор

1895

1895”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (25.05.2017)
Просмотров: 5401
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar