Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №354 від 24.05.2017. Про внесення змін до постанов  Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559  і від 21 жовтня 2015 р. №835


Постановление КМУ №354 от 24.05.2017. О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 мая 2011 № 559 и от 21 октября 2015 №835

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 354

Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 
і від 21 жовтня 2015 р. № 835

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 “Про містобудівний кадастр” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 63, ст. 2277; 2015 р., № 46, ст. 1472) і від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850) зміни, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей про містобудівну документацію та затвердити вимоги до структури і формату оприлюднення таких відомостей уповноваженими органами містобудування та архітектури всіх рівнів.

Прем’єр-міністр України                                                                В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 354

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 559 і від 21 жовтня 2015 р. № 835

1.   У постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559:

1) у Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому зазначеною постановою:

абзац тринадцятий пункту 2 викласти у такій редакції:

“публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру — відкрита електронна топографічна основа та частина відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, до яких відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та цього Положення забезпечується загальний доступ шляхом їх розміщення в мережі геопорталів усіх рівнів, на веб-сайтах органів місцевого самоврядування та посилання на які друкуються у місцевих періодичних засобах масової інформації;”;

пункт 13 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань містобудування та архітектури — за відомості про містобудівну документацію, що зазначені в абзацах дев’ятому — тринадцятому пункту 27 цього Положення;”.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим;

пункт 19 викласти у такій редакції:

“19. Бази метаданих, що містять упорядковані набори метаданих, виробляються і розміщуються уповноваженими органами містобудування та архітектури всіх рівнів у мережі геопорталів та на офіційному веб‑сайті Мінрегіону для забезпечення пошуку, а також надання доступу до містобудівної документації.”;

пункт 27 доповнити абзацами такого змісту:

“містобудівну документацію, а саме:

-  назва та код адміністративно-територіальної одиниці згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, щодо якої затверджена містобудівна документація;

-  назва містобудівної документації;

-  інформація про рішення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, яким затверджена містобудівна документація (дата та номер рішення, найменування органу, який прийняв рішення, адреса веб-сайту, на якому оприлюднено рішення);

-  адреса веб-сайту, на якому оприлюднено містобудівну документацію.”;

пункт 31 доповнити абзацом такого змісту:

“Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань містобудування та архітектури вносять та/або актуалізують відомості про містобудівну документацію, що зазначені в абзацах дев’ятому — тринадцятому пункту 27 цього Положення, щодо відповідної адміністративно-територіальної одиниці не рідше одного разу на квартал.”;

пункт 33 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“внесення відомостей про містобудівну документацію до системи містобудівного кадастру;”.

У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

доповнити Положення пунктом 371 такого змісту:

“371. Публічний доступ до відомостей про містобудівну документацію, зазначених в абзацах дев’ятому — тринадцятому пункту 27 цього Положення, забезпечується шляхом їх розміщення в мережі геопорталів усіх рівнів та на офіційному веб‑сайті Мірегіону в режимі реального часу.”;

2) пункт 16 Типового положення про Службу містобудівного кадастру, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзацом такого змісту:

“внесення відомостей про містобудівну документацію до системи містобудівного кадастру.”.

2. У додатку до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835:

1) розділ “Мінрегіон” доповнити такою позицією:

“Містобудівна документація на державному рівні”;

2) у розділі “Органи місцевого самоврядування” позицію

“Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій”

замінити такою позицією:

“Містобудівна документація на місцевому рівні”;

3) доповнити додаток розділами такого змісту:

“Рада міністрів Автономної Республіки Крим

Схема планування території Автономної Республіки Крим

Обласні державні адміністрації

Схема планування території області

Районні державні адміністрації

Схема планування території району”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (25.05.2017)
Просмотров: 961
Всего комментариев: 0
avatar