Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №356 від 24.05.2017. Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4


Постановление КМУ №356 от 24.05.2017. О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 14 января 2009 № 4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 356

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. № 4

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4 “Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 77; 2013 р., № 92, ст. 3399; 2015 р., № 44, ст. 1397) затвердити новий склад Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування згідно з додатком.

2. Внести зміни до Положення про Міжгалузеву раду з питань розвитку електронного урядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 77; 2011 р., № 58, ст. 2326; 2013 р., № 92, ст. 3399; 2015 р., № 44 ст. 1397), виклавши його в редакції, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 21

 

 

 

 

 

Додаток
 до постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2009 р. № 4
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 356)

СКЛАД
Міжгалузевої ради з питань розвитку 
електронного урядування

Міністр Кабінету Міністрів України, голова Міжгалузевої ради

Голова Державного агентства з питань електронного урядування, заступник голови Міжгалузевої ради

Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник голови Міжгалузевої ради

Заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування, секретар Міжгалузевої ради

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Державний секретар Мінекономрозвитку

Державний секретар МОН

Державний секретар Мінсоцполітики

Державний секретар Мін’юсту

Державний секретар Мінфіну

Державний секретар МОЗ

Державний секретар Мінприроди

Державний секретар МІП

Державний секретар МВС

Державний секретар Мінінфраструктури

Державний секретар Міноборони

Державний секретар Мінрегіону

Державний секретар Мінагрополітики

Державний секретар МТОТ

Голова ДМС

Голова Держприкордонслужби

Голова Держспецзв’язку

Голова Держкомтелерадіо

Голова НАДС

Голова Укрдержархіву

Голова ДФС

Голова Держархбудінспекції

Голова Держпродспоживслужби

Голова Держпраці

Голова Казначейства

Голова Держгеонадр

Голова Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

Голова Держстату

Голова Держенергоефективності

Голова Держгеокадастру

Заступник Голови правління Пенсійного фонду України

Заступник Голови Національного банку (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Голова та/або член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку (за згодою)

Заступник віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)

Голова громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування (за згодою)

Виконавчий директор Асоціації “Інформаційні технології України” (за згодою)

Голова правління Інтернет Асоціації України (за згодою)

Представник Всеукраїнського громадського об’єднання “Національна асамблея інвалідів України” (за згодою)

_____________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2009 р. № 4

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 травня 2017 р. № 356)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжгалузеву раду з питань розвитку

електронного урядування

1. Міжгалузева рада з питань розвитку електронного урядування (далі — Міжгалузева рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворений з метою сприяння забезпеченню координації дій з формування, виконання та реалізації програм та проектів (завдань) розвитку електронного урядування.

2. Міжгалузева рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжгалузевої ради є:

1) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері розвитку електронного урядування та інтеграції України до глобального інформаційного простору;

2) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час проведення робіт у сферах електронного урядування, інформатизації, формування та використання національних електронних інформаційних ресурсів і розвитку інформаційного суспільства;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо цільового та ефективного використання державних фінансів та іншої фінансової допомоги під час виконання та реалізації галузевих, регіональних програм та проектів інформатизації, зокрема інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Міжгалузева рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо усунення недоліків та розв’язання проблем, що стримують реалізацію загальнодержавних та галузевих проектів у відповідних сферах;

2) заслуховує звіти експертних і тимчасових робочих груп про результати виконання та реалізації галузевих, регіональних програм та проектів інформатизації, зокрема інформатизації органів місцевого самоврядування, та заплановані заходи у відповідних сферах;

3) розглядає пропозиції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій щодо

вдосконалення відповідних сфер, аналізує результати їх діяльності, пов’язаної із забезпеченням розвитку сфери електронного урядування, та подає Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію;

4) розглядає проекти законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері розвитку електронного урядування та інтеграції України до глобального інформаційного простору;

5) сприяє забезпеченню координації дій та відповідає за зв’язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та державними установами з питань, що належать до її компетенції;

6) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань розвитку відповідних сфер, а також впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій та розробляє пропозиції щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС з урахуванням інформаційної трансграничності;

7) розробляє пропозиції та рекомендації щодо проведення заходів та робіт у відповідних сферах, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю;

8) сприяє організації взаємодії органів виконавчої влади, установ та організацій з питань впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій та внесення до законодавчих актів змін щодо забезпечення розвитку відповідних сфер;

9) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема суб’єктами господарювання, що здійснюють адміністрування державних інформаційних ресурсів;

10) співпрацює з міжнародними організаціями та експертами в рамках виконання міжнародних договорів України та реалізації спільних проектів у відповідних сферах, які забезпечують інтеграцію України до глобального інформаційного простору;

11) розглядає питання щодо реалізації перспективних загальнодержавних, галузевих та регіональних проектів у відповідних сферах, зокрема щодо доцільності їх реалізації та використання ресурсів (коштів);

12) бере участь в координації дій із залучення, використання та проведення моніторингу міжнародної технічної та фінансової допомоги у відповідній сфері;

13) сприяє забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади під час реалізації пріоритетних напрямів у відповідних сферах.

5. Міжгалузева рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань  експертні і тимчасові робочі групи із залученням міжнародних і провідних вітчизняних експертів (за згодою), учених, представників підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників центральних і місцевих органів виконавчої влади про здійснення заходів із забезпечення розвитку відповідних сфер;

4) залучати посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до участі в засіданнях Міжгалузевої ради з правом дорадчого голосу;

5) проводити моніторинг стану інформатизації галузей в цілому та центральних і місцевих органів виконавчої влади, схвалювати відповідні пропозиції та рекомендації;

6) обговорювати питання, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань, з представниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій та представництв іноземних держав в Україні, а також підприємств, установ та організацій і громадськістю;

7) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Міжгалузева рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжгалузевої ради затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Формою роботи Міжгалузевої ради є засідання, які скликаються її головою у разі потреби, але не менше ніж два рази на рік.

Засідання Міжгалузевої ради веде її голова, а у разі його відсутності — один із заступників голови.

Засідання Міжгалузевої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Пропозиції та рекомендації Міжгалузевої ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжгалузевої ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжгалузевої ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжгалузевої ради та Кабінету Міністрів України.

Член Міжгалузевої ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Міжгалузевої ради можуть бути реалізовані шляхом надання доручень Прем’єр-міністра України, прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

10. Голова Міжгалузевої ради:

1) організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю Міжгалузевої ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

3) бере участь у підготовці питань до розгляду на засіданнях експертних і тимчасових робочих груп, приймає рішення про їх винесення на обговорення Міжгалузевої ради;

4) затверджує плани робіт тимчасових робочих груп;

5) надає утвореним Міжгалузевою радою експертним і тимчасовим робочим групам доручення та контролює їх виконання.

11. Секретар Міжгалузевої ради відповідає за підготовку засідання, аналітичних матеріалів, ведення протоколу засідання Міжгалузевої ради, збирання та узагальнення інформації, що надходить від членів Міжгалузевої ради, експертних і тимчасових робочих груп, підготовку звіту про роботу Міжгалузевої ради для подання його на розгляд голови Міжгалузевої ради.

12. Організаційне забезпечення діяльності Міжгалузевої ради здійснює Державне агентство з питань електронного урядування.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (25.05.2017)
Просмотров: 1141
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar