Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №358 від 24.05.2017. Деякі питання оплати праці державних службовців  судів, органів та установ системи правосуддя


Постановление КМУ №358 от 24.05.2017. Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 358

Київ

Деякі питання оплати праці державних службовців 
судів, органів та установ системи правосуддя

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати  праці, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199) і від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 16, ст. 468) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 358

СХЕМА
посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці

Посада

Група оплати праці

Розмір місячного посадового окладу, гривень та коефіцієнт до мінімального посадового окладу

Вища рада правосуддя, Верховний Cуд України, вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління ДСА

місцеві загальні суди

Керівник державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального управління

1

13 000 (6,5)

9400 (4,7)

7600 (3,8)

Перший заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

2

12 000 (6)

 

 

Заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

3

11 000 (5,5)

8850 (4,43)

7100 (3,55)

Керівник департаменту, служби

4

9115 (4,56)

 

 

Керівник самостійного управління, служби

 

8670 (4,34)

6800 (3,4)

5300 (2,65)

Керівник самостійного відділу, служби

 

8200 (4,1)

6500 (3,25)

5000 (2,5)

Завідувач самостійного сектору

 

7500 (3,75)

5600 (2,8)

4300 (2,15)

Заступник керівника департаменту, служби

5

8250 (4,13)

 

 

Заступник керівника самостійного управління, служби

 

7700 (3,85)

5850 (2,93)

4400 (2,2)

Заступник керівника самостійного відділу, служби

 

7464 (3,73)

5500 (2,75)

4200 (2,1)

Керівник управління у складі департаменту, служби

6

7300 (3,65)

 

 

Заступник керівника управління у складі департаменту, служби

 

7100 (3,55)

 

 

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

 

6900 (3,45)

4500 (2,25)

4000 (2)

Заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

 

6600 (3,3)

4300 (2,15)

3900 (1,95)

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу

 

6400 (3,2)

4100 (2,05)

3850 (1,93)

Науковий консультант

7

6000 (3)

 

 

Головний спеціаліст

 

5900 (2,95)

3801 (1,9)

3200 (1,6)

Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання

8

4600 (2,3)

3352 (1,68)

2649 (1,32)

Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду

9

4200 (2,1)

2750 (1,38)

2000 (1)

________

Примітка. Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, апарату Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, ДСА, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 358

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329 і від 18 січня 2017 р. № 15

1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 358)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної школи суддів України

Найменування посади

Розміри посадових окладів, гривень

Ректор

13000

Проректор, керівник апарату

11000

Директор регіонального відділення

9115

Начальник самостійного відділу

8200

Головний науковий співробітник

6900

Провідний науковий співробітник, викладач

6600

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора

6400

Молодший науковий співробітник

6000

Головний спеціаліст

5900

Провідний спеціаліст

4600

Секретар

4200”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.
№ 15:

1) у пункті 2 приміток до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженої зазначеною постановою, слова “Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України,” виключити;

 

2) у переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”:

у позиції “Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” слова “; керівники самостійних структурних підрозділів апаратів судів” виключити;

у позиції “Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” слова “; заступники керівників самостійних структурних підрозділів апаратів судів” виключити;

у позиції “Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів” слова “; старший судовий розпорядник; старший секретар суду; консультант суду; секретар судового засідання” виключити;

у позиції “Група 9. Посади спеціалістів державних органів” слова “; судовий розпорядник; секретар суду” виключити;

у тексті графи слова “Верховного Суду України”, “вищих спеціалізованих судів”, “Вищої ради правосуддя”, “Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”, “апаратів апеляційних та місцевих судів”, “, структурних підрозділів апаратів судів” виключити;

3) в Умовах оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2 цифру “5” замінити цифрою “6;

у додатку 5 до Умов виключити такі позиції:

“Радник, помічник Голови

Конституційного Суду України;

помічник, науковий консультант

судді Конституційного Суду України

10610

 

 

Помічник: голови суду, заступника

голови суду, секретаря судової

палати, секретаря пленуму, судді

Верховного Суду України, вищих

спеціалізованих судів

10610

 

 

Помічник: голови суду, заступника

голови суду апеляційних судів

 

7579

7579

Помічник голови суду, заступника

голови місцевого суду; помічник

судді: апеляційного суду, місцевого суду

 

6063

6063”;

 

 

 

 

доповнити Умови додатком 6 такого змісту:

“Додаток 6
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Найменування посади

Розмір посадових окладів у системі правосуддя з урахуванням юрисдикції, гривень

Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Верховний Cуд України, вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди

місцеві загальні суди

Керівник патронатної служби

9900

 

 

Заступник керівника патронатної служби

9453

 

 

Прес-секретар, референт

5500

3601

2840

Радник: голови, заступника голови, керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник

10610

 

 

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді

10610

7579

6063”;

4) доповнити Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, затверджений зазначеною постановою, пунктом 9 такого змісту:

“9. Розміри премій керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам визначаються керівником державної служби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.”.

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (25.05.2017)
Просмотров: 1865
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar