Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №370 від 31.05.2017. Про внесення змін до порядків, затверджених  постановами від 1 жовтня 2014 р. № 505 і  від 22 вересня 2016 р. № 646


Постановление КМУ №370 от 31.05.2017. О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями от 1 октября 2014 № 505 и от 22 сентября 2016 № 646

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. № 370

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 505 і 
від 22 вересня 2016 р. № 646

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271, № 85, ст. 2411; 2015 р., № 21, ст. 583, № 32, ст. 920, № 36, ст. 1069, № 52, ст. 1670, № 70, ст. 2312, № 82, ст. 2716, № 100, ст. 3437; 2016 р., № 101, ст. 3312), і Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2566), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 370

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 жовтня 2014 р. № 505 і
від 22 вересня 2016 р. № 646

1. У Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505:

1) абзаци перший і другий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“2. Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі — уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 98, ст. 3368).

Облік внутрішньо переміщених осіб ведеться відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

2) в абзаці першому пункту 3 слова “особам, які переміщуються,” замінити словами “внутрішньо переміщеним особам”;

3) в абзаці першому пункту 32 слова “району проведення антитерористичної операції або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” замінити словами “населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення”;

4) у пункті 5:

перше речення абзацу першого після слів “посвідчує особу” доповнити словами “та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства — документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус”;

абзац п’ятий після слів “коли виданий” доповнити словами “, або документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства — документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;”;

після абзацу десятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“інформація про наявність житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції;”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — сімнадцятим;

абзац чотирнадцятий доповнити реченням такого змісту: “У разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія відповідного акта технічного стану.”;

5) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“будь-хто із членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;”;

6) в абзаці першому пункту 7 та абзаці третьому пункту 12 слова “районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення” замінити словами “населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення”;

7) у тексті Порядку слово “інваліди” в усіх відмінках замінити словами “особи з інвалідністю” у відповідному відмінку.

2. Абзац двадцятий пункту 4 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646, викласти в такій редакції:

“відомості про наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (02.06.2017)
Просмотров: 1765
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar