Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №390 від 07.06.2017. Про Урядового уповноваженого  з питань гендерної політики


Постановление КМУ №390 от 07.06.2017. О Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 390

Київ

Про Урядового уповноваженого 
з питань гендерної політики

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань гендерної  політики, що додається.

2. Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

3. Міністерству фінансів передбачити під час внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік збільшення асигнувань на утримання працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України виходячи із затвердженої граничної чисельності.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2017 р. № 390

ПОЛОЖЕННЯ 
про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики

1. Урядовий уповноважений з питань гендерної політики (далі — Урядовий уповноважений) є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладено функцію з організації здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Кандидатуру на посаду Урядового уповноваженого вносить на розгляд Прем’єр-міністра України Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

1) сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

2) участь відповідно до компетенції у  координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

3) проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом Міністрів України принципу гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів;

4) участь у здійсненні Прем’єр-міністром України представництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із статусу жінок, Радою безпеки ООН на сесіях з порядку денного “Жінки, мир, безпека”, Ради Європи, ОБСЄ тощо;

5) співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства.

5. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає Кабінетові Міністрів України за погодженням з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, удосконалення механізму її реалізації;

2) сприяє координації дій з впровадження центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування рекомендацій міжнародних інституцій з прав людини та рекомендацій і зауважень міжнародних моніторингових місій та міжнародних організацій;

3) бере участь у:

підготовці державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та інших доповідей, які стосуються стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

підготовці та опрацюванні проектів актів законодавства з питань, що належать до його компетенції;

розробленні державних програм з питань гендерної рівності;

проведенні моніторингу та здійсненні контролю за виконанням Національного плану з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року;

взаємодії з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;

4) подає Кабінетові Міністрів України за погодженням з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України пропозиції щодо включення до програмних документів питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

5) забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також про прийняття Кабінетом Міністрів України рішень із зазначених питань.

6. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування з метою сприяння вирішенню питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) ініціювати утворення експертних та робочих груп, залучення представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також вчених та експертів, у тому числі іноземних, до вирішення питань, що належать до його компетенції;

4) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється апаратом Урядового уповноваженого, який є самостійним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 390

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 “Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 2, ст. 46; 2017 р., № 23, ст. 654) цифри “643” замінити  цифрами “648”.

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882):

1) позицію

“МВС

2653

700”

замінити такою позицією:

“МВС

2650

697”;

2) позицію

“Держенергоефективності

224

219”

замінити такою позицією:

“Держенергоефективності

222

217”.

 

3. Доповнити структуру Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2333), після позиції “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції” такими позиціями:

“Урядовий уповноважений з питань гендерної політики

Апарат Урядового уповноваженого з питань гендерної політики”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (08.06.2017)
Просмотров: 1150
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar