Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №391 від 07.06.2017. Про внесення змін до Порядку складання, розгляду,  затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних


Постановление КМУ №391 от 07.06.2017. О внесении изменений в Порядок составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 391

Київ

Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414; 2003 р., № 9, ст. 380; 2004 р., № 17, ст. 1182, № 49, ст. 3206; 2005 р., № 4, ст. 230; 2006 р., № 7, ст. 367; 2007 р., № 6, ст. 227; 2009 р., № 23, ст. 730; 2011 р., № 5, ст. 248; 2012 р., № 13, ст. 466, № 22, ст. 837; 2013 р., № 50, ст. 1798, № 51, ст. 1841; 2014 р., № 77, ст. 2196; 2016 р., № 39, ст. 1487, № 97, ст. 3154), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 67

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 391

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ

1. У пункті 1:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.”;

2) абзац другий після слова “Кошторис” доповнити словами “бюджетної установи (далі — кошторис)”.

2. У пункті 2:

1) в абзацах першому та третьому слова “за скороченою формою економічної класифікації” замінити словами “за скороченою економічною класифікацією”;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

“План асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів та помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров’я, які затверджуються разом із кошторисом, і зведення показників спеціального фонду кошторису є невід’ємними частинами кошторису. Форми зазначених документів затверджуються Мінфіном. Затверджені форми плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів можуть бути доповнені іншими показниками.”.

3. Абзац перший пункту 3 після слів “плани спеціального фонду” доповнити словами “, зведення показників спеціального фонду кошторису”.

4. Абзац третій пункту 5 виключити.

5. У пункті 6:

1) абзац перший після слів “розпорядникам бюджетних коштів” доповнити словами “(далі — розпорядники)”;

2) абзац другий виключити.

6. У пункті 7:

1) в абзаці першому слова “коштів бюджету” замінити словами “бюджетних коштів (далі — головні розпорядники)”;

2) абзац другий виключити;

3) в абзаці четвертому слова “до них” виключити.

7. Пункт 8 виключити.

8. У пункті 9:

1) абзац перший після слова “Одержувач” доповнити словами “бюджетних коштів (далі — одержувач)”;

2) абзац десятий після слів “в органах Казначейства” доповнити словами “, якщо інше не передбачено законодавством”.

9. У пункті 18:

1) в абзаці другому слова “(надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)” виключити;

2) в абзаці третьому слова “(благодійні внески, гранти та дарунки)” виключити;

3) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“за третьою підгрупою другої групи — за видами надходжень, які передбачається розміщувати на депозитах та поточних рахунках;”;

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“за четвертою підгрупою другої групи — на підставі договорів та інших документів, якими передбачено отримання таких коштів.”.

10. В абзаці першому пункту 19 слова “зведення показників” замінити словами “складення зведення показників спеціального фонду кошторису”.

11. Пункт 22 після слів “економічної класифікації видатків” доповнити словом “бюджету”.

12. Абзац перший пункту 27 після слів “планів спеціального фонду” доповнити словами “, зведення показників спеціального фонду кошторису”.

13. Абзац перший пункту 28 після слів “планів спеціального фонду” доповнити словами “, зведення показників спеціального фонду кошторису”, а після слів “та зведених планів спеціального фонду” — словами “, зведення показників спеціального фонду”.

14. Абзаци перший і четвертий пункту 29 після слів “планів спеціального фонду” доповнити словами “, зведення показників спеціального фонду кошторису”.

15. В абзаці п’ятому пункту 31 слово “яка” замінити словом “яке”, а слова “головних фінансових управлінь обласної, Київської міської та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації” — словами “структурних підрозділів з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”.

16. У пункті 33:

1) у підпункті 6 слово “державних” замінити словом “національних”;

2) підпункт 7 виключити;

3) підпункт 71 викласти в такій редакції:

“71) бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у тому числі міст районного значення), бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, — міськими, сільськими, селищними головами відповідних територіальних громад, об’єднаних територіальних громад або керівниками відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, до комунальної власності яких належить бюджетна установа;”.

17. У пункті 34 слово “одержувачами” замінити словом “одержувачів”, а слово “одержують” — словом “отримують”.

18. Абзац перший пункту 37 після слів “плани спеціального фонду” доповнити словами “, зведення показників спеціального фонду кошторису”.

19. У пункті 40 слова “Управління справами Верховної Ради України” замінити словами “Апарат Верховної Ради України”, а слова “Вища рада юстиції” — словами “Вища рада правосуддя”.

20. В абзаці першому пункту 42 слово “Держфінінспекція” замінити словом “Держаудитслужба”, а після слів “помісячних планів використання бюджетних коштів” доповнити словами “та складення зведення показників спеціального фонду кошторису”.

21. У пункті 43:

1) абзац перший після слів “планах спеціального фонду” доповнити словами “, зведенні показників спеціального фонду кошторису”, а після слів “зведених планів спеціального фонду” — словами “, зведення показників спеціального фонду”;

2) у третьому реченні абзацу другого слова “доводяться до відповідних органів” замінити словами “обліковуються у відповідних органах”, а слово “розташування” — словом “обслуговування”;

3) абзац третій після слів “планів спеціального фонду” доповнити словами “, зведення показників спеціального фонду”;

4) в абзаці п’ятому цифри “1160” замінити цифрами “2270”.

22. Абзац дванадцятий пункту 47 після слів “плани спеціального фонду” доповнити словами “, та складаються зведення показників спеціального фонду кошторису”.

23. У пункті 49:

1) в абзаці п’ятому:

у першому реченні слова “в органах Казначейства, та довідки про зміни до кошторису” замінити словами “в органах Казначейства, довідки про зміни до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису”;

у другому реченні слова “внесення змін до спеціального фонду” замінити словами “зміни до”;

п’яте речення після слів “внести зміни до спеціального фонду кошторису” доповнити словами “та зведення показників спеціального фонду кошторису”;

2) в абзаці шостому слова “державного бюджету” замінити словом “бюджетів”;

3) абзац сьомий після слів “внесення змін до кошторису” доповнити словами “та зведення показників спеціального фонду кошторису”;

4) в абзаці дванадцятому слова “(рішення про місцевий бюджет)” виключити.

24. Абзац перший пункту 51 після слів “планів спеціального фонду” доповнити словами “, зведення показників спеціального фонду кошторису”.

25. Пункт 52 виключити.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (08.06.2017)
Просмотров: 1287
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar