Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №3 від 04.01.2002. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 4 січня 2002 р. N 3 

Київ 

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2003 року N 905,
 від 11 лютого 2004 року N 150,
 від 8 грудня 2006 року N 1700,
 від 2 вересня 2010 року N 809,
 від 21 листопада 2011 року N 1330,
 від 26 вересня 2013 року N 730

(У тексті постанови слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" замінено словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації"  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року N 809)

Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. N 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" та від 17 травня 2001 р. N 325 "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади" з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади (додається). 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації і Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації забезпечити належне функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі - Веб-портал) з можливістю інтеграції інформаційних ресурсів центральних та місцевих органів виконавчої влади, що розміщені в Інтернеті.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700,
 від 02.09.2010 р. N 809,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

4. Визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення відповідальним за інформаційне, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації - за технічне забезпечення передбачених цією постановою заходів.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 905,
 від 02.09.2010 р. N 809,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

5. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити належне функціонування Веб-порталу та офіційних веб-сайтів.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

  

Прем'єр-міністр України 
А. КІНАХ 

Інд. 49 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 2002 р. N 3 


ПОРЯДОК
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади 

(У тексті Порядку слово "веб-сайт" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "офіційний веб-сайт" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року N 1330)

1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі. 

2. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється шляхом: 

розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та цього Порядку на офіційних веб-сайтах; 

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,
 від 21.11.2011 р. N 1330)

створення Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі - Веб-портал), призначеного для інтеграції офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян. 

3. Координація робіт із забезпечення функціонування Веб-порталу, його інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України. 

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

4. Інформація, яка розміщується на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації. 

5. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин Веб-порталу зазначені органи здійснюють самостійно. 

6. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують наповнення та функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та Веб-порталу, здійснюється Адміністрацією Держспецзв'язку.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

7. Структура, дизайн офіційного веб-сайту та регламент його функціонування визначаються керівником органу виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку.

Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних за технічне забезпечення і супроводження офіційного веб-сайту та його інформаційне наповнення відповідно до вимог законодавства.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

8. На офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується така інформація: 

1) для міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: 

найменування органу; 

основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; 

структура та керівництво органу; 

прізвища, імена та по батькові керівників; 

місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси офіційних веб-сайтів та електронної пошти); 

основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; 

нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу; 

плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них; 

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу; 

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів; 

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

відомості про регуляторну діяльність органу;

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий вважати
 відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим)

перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг; 

(абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 8 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)

абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 8 виключено

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом чотирнадцятим  згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,
 абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 8 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N 730)

відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади; 

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим  згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)

відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;

(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом шістнадцятим  згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять перший вважати
 відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять четвертим)

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу; 

розпорядок роботи органу та час прийому керівництва; 

підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу; 

цільові програми у відповідній сфері; 

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; 

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу; 

поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; 

відомості про наявні вакансії; 

2) для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації: 

найменування органу; 

основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; 

структура та керівництво органу; 

прізвища, імена та по батькові керівників; 

місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та офіційних веб-сайтів районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій); 

основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; 

нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу; 

плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них; 

(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу; 

(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів; 

(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

відомості про регуляторну діяльність органу;

(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять третій вважати 
відповідно абзацами тринадцятим - двадцять сьомим)

перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;

(абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 8 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)

абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 8 виключено

(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом чотирнадцятим  згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,
 абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 8 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N 730)

відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади; 

(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим  згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)

відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;

(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом шістнадцятим  згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять сьомий 
вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцятим)

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу; 

розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва; 

виконання бюджету відповідного рівня; 

показники розрахунків за енергоносії; 

відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня; 

установи і заклади соціальної сфери; 

підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу; 

цільові програми у відповідній сфері; 

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; 

поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; 

відомості про наявні вакансії; 

перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи; 

порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня; 

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу. 

Органи виконавчої влади також зобов'язані розміщувати іншу інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, а саме: 

найменування органу; 

основні функції та нормативно-правові засади діяльності; 

структура та керівництво органу; 

місцезнаходження органу і підпорядкованих йому управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів); 

основні завдання структурних підрозділів органу, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; 

нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу; 

плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них; 

(пункт 9 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу; 

(пункт 9 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів; 

(пункту 9 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)

відомості про регуляторну діяльність органу;

(пункту 9 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий 
вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим)

порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо); 

розпорядок роботи керівництва і працівників органу; 

відомості про виконання бюджету відповідного рівня; 

показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

показники розрахунків за енергоносії; 

відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня; 

установи і заклади соціальної сфери; 

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; 

перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи. 

10. Інформація, розміщена на Веб-порталі та офіційному веб-сайті, оновлюється невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

11. На офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розміщується інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці: 

сучасна територія та історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, міста регіону; 

загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо; 

відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси регіону. 

На офіційному веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво органу виконавчої влади вважає за доцільне оприлюднити. 

12. На Веб-порталі та офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції, а також надається можливість добровільної реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики відвідувань та підтримки функції зворотного зв'язку. 

13. Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами (за винятком соціальної), у тому числі політичної реклами. 

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними підрозділами органів виконавчої влади. 

Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного органу. 

14. Пункт 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

15. На початку головної сторінки офіційного веб-сайту органу виконавчої влади розміщується зображення Державного Герба України. 

16. Інформація на офіційному веб-сайті подається українською мовою, а також за потребою - англійською мовою і мовами національних меншин. Обсяг інформації, що підлягає перекладу на інші мови, визначається рішенням органу виконавчої влади.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)

17. Інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху. Технічні завдання на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів повинні відповідати технічним вимогам, установленим згідно з додатком до цього Порядку.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.09.2013 р. N 730)

18. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку проводиться Держкомтелерадіо.

(Порядок доповнено пунктом 18 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)

 

Додаток
до Порядку


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху

Інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху, а також передбачати можливість використання комп'ютерних програм екранного доступу, які забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі.

Аудіо- та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, еквівалентним інформації, що містить аудіо- та відеозапис. Інформація, розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту.

Розмір шрифту тексту, за винятком титрів, повинен змінюватися в межах до 200 відсотків без використання допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення або функціональності офіційного веб-сайту.

Візуальне представлення тексту повинно мати коефіцієнт контрастності не менше 5:1.

На офіційному веб-сайті повинна бути реалізована зручна навігація за допомогою клавіатури комп'ютера.

Не допускається застосування часових обмежень щодо виконання функцій навігації та/або інтерактивної взаємодії користувача з офіційним веб-сайтом, а також об'єктів, що спалахують на екрані частіше ніж три рази на секунду.

За наявності значної кількості елементів, доступ до яких може бути ускладнений для користувачів з вадами зору та слуху, рекомендується створити альтернативну версію офіційного веб-сайту з більш простою структурою, яка дублюватиме інформацію на основному офіційному веб-сайті та відповідатиме встановленим вимогам.

Для переходу до альтернативної версії офіційного веб-сайту на головній сторінці розміщується відповідне гіпертекстове посилання.

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N 730)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 1020
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar