Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №403 від 07.06.2017. Про внесення змін до Порядку затвердження  проектів будівництва і проведення їх експертизи


Постановление КМУ №403 от 07.06.2017. О внесении изменений в Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 403

Київ

Про внесення змін до Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2012 р., № 50, ст. 1973, № 83, ст. 3360; 2013 р., № 83, ст. 3083; 2015 р., № 72, ст. 2362), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2017 р. № 403

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертизи

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“У цьому Порядку під терміном “проект будівництва” слід розуміти проектну документацію на будівництво об’єктів та комплексів (будов), розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект.”.

2. В абзаці другому пункту 3 слова “, та в завданні на проектування” виключити.

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, проводиться експертиза проектів будівництва, а у випадках, визначених Законом України “Про інвестиційну діяльність”, — державна експертиза інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

Схваленню, затвердженню та проведенню експертизи проекту будівництва, що реалізується за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, передує відповідно до законодавства відбір та/або обов’язкова державна експертиза державного інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.”.

4. У першому реченні пункту 6 слова “до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями” замінити словами “щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю”, а слова “і енергоефективності” виключити.

5. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності до переліку експертних організацій.

Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, оприлюднює його на своєму веб-сайті у вільному безоплатному доступі та підтримує в актуальному стані на підставі інформації, яка щокварталу подається експертними організаціями. У разі встановлення невідповідності експертної організації визначеним критеріям відомості про таку організацію виключаються з переліку експертних організацій.

Порядок формування та ведення переліку експертних організацій визначається Мінрегіоном.

Експертиза проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертними організаціями із статусом юридичної особи, які відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям, в складі яких не менш як  80 відсотків експертів працюють на постійній основі та  отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за напрямами проведення експертизи, зазначеними у пункті 6 цього Порядку, і мають філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва.

Експертиза проектів будівництва комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з  різними класами наслідків (відповідальності), проводиться експертними організаціями відповідно до механізму проведення експертизи щодо об’єктів з найвищим класом наслідків (відповідальності), визначеним для окремого об’єкта у складі комплексу, що будується.”.

6. У пункті 10:

абзац другий викласти в такій редакції:

“за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, — щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Якщо до складу будови (комплексу) входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками, проект будівництва підлягає обов’язковій експертизі за всіма напрямами, визначеними абзацом другим цього пункту.

Поділ проекту будівництва на стадії техніко-економічного обґрунтування, техніко-економічного розрахунку чи ескізного проекту на черги не звільняє від необхідності обов’язкового проведення експертизи проектної документації на окрему чергу, що підлягає затвердженню в установленому порядку.”.

7. У пункті 14:

абзац другий викласти в такій редакції:

“для об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (відповідальності), — 30 календарних днів;”;

в абзацах четвертому та п’ятому цифри і слова “I—III категорії складності” замінити словами і цифрами “, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками”.

8. У пункті 15:

в абзаці другому слова “до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями” замінити словами “щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю”, а слова “і енергоефективності” виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

“допущення помилок та недотримання зазначених вимог.”.

9. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його доопрацювання у зв’язку  з необхідністю зміни проектних рішень та/або у зв’язку із зміною державних будівельних норм, та/або вихідних даних щодо проектування.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (10.06.2017)
Просмотров: 1471
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar