Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №435 від 21.06.2017. Деякі питання оплати праці працівників  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


Постановление КМУ №435 от 21.06.2017. Некоторые вопросы оплаты труда работников центров социальных служб для семьи, детей и молодежи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 435

Київ

Деякі питання оплати праці працівників 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що додається.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 462 “Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2055) після слів “таким працівникам” доповнити словами “незалежно від зміни найменування посади”.

3. Установити керівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи надбавку до посадового окладу за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, понад 20 років — 30 відсотків.

4. Міністерству соціальної політики привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 435

ПОРЯДОК
нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам
 структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із
 соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

1. Цим Порядком визначено механізм нарахування та виплати надбавки керівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — надбавка).

2. Надбавка виплачується щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, понад 20 років — 30 відсотків.

3. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки, зараховується:

час роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на відповідних посадах;

час роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування, за основним видом діяльності, а також на відповідних посадах державних службовців та органів місцевого самоврядування у соціальній сфері;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а якщо дитина потребує домашнього догляду, — додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював на посадах у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за основним видом діяльності;

строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування проїзду на постійне місце перебування) був прийнятий на роботу на посаду у такий центр;

час, коли працівник фактично не працював, але за ним відповідно до законодавства зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (зокрема час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на нарахування надбавки, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує наявність відповідного стажу роботи.

5. Надбавка обчислюється виходячи з посадового окладу працівника з урахуванням підвищень і без урахування інших надбавок і доплат.

Надбавка виплачується з дня прийняття на роботу в разі наявності стажу, що дає право на її нарахування.

Нарахування та виплата надбавки проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, надбавка не виплачується.

6. Якщо працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

7. Працівникам, у яких право на нарахування або підвищення розміру надбавки виникло протягом календарного місяця, така надбавка нараховується з початку наступного місяця.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (23.06.2017)
Просмотров: 2345
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar