Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №449 від 27.04.2011. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2011 р. № 449 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 17.06.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 299 від 17.04.2012 
№ 422 від 17.06.2015 
№ 920 від 11.11.2015

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 17.06.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 2011 р. № 449 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2015 р. № 422)

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси” для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації та преси (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо.

3. Одержувачами бюджетних коштів є редакції друкованих засобів масової інформації, Національна спілка журналістів та її територіальні організації, уповноважені головним розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем’єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, семінарів;

надання державної підтримки та створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих засобів масової інформації для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, друкованих засобів масової інформації, які сприяють розвитку мов і культур національних меншин України, періодичних видань літературно-художнього напряму виключно шляхом закупівлі поліграфічних послуг та паперу.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 920 від 11.11.2015}

5. Розподіл бюджетних коштів між їх одержувачами здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у межах відповідних бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та визначених кошторисом бюджетних асигнувань з урахуванням поданих Національною спілкою журналістів та її територіальними організаціями обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат та на підставі плану використання бюджетних коштів.

Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, зазначених в абзаці другому пункту 4 цього Порядку, здійснюється згідно з планом заходів, який затверджується Національною спілкою журналістів та погоджується Держкомтелерадіо.

Держкомтелерадіо подає Мінфіну план заходів у двотижневий строк після його затвердження.

Для проведення кожного заходу Національною спілкою журналістів приймається рішення, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення.

До рішення додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

6. Надання державної фінансової підтримки редакціям друкованих засобів масової інформації за рахунок бюджетних коштів здійснюється в порядку, затвердженому Держкомтелерадіо.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Одержувачі бюджетних коштів надсилають щокварталу у тижневий строк після закінчення звітного періоду Держкомтелерадіо інформацію про їх використання для її узагальнення.

Держкомтелерадіо подає щокварталу у двотижневий строк після закінчення звітного періоду Мінфіну інформацію про виконання плану заходів, визначених для Національної спілки журналістів та її територіальних організацій.

9. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми та вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення і подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми, зокрема за результативними показниками, фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (23.03.2017)
Просмотров: 655
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar