Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ № 45 від 25.01.2012 р. Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 25 січня 2012 р. № 45

Київ

 

Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 964 від 09.10.2013}

 

Відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що додається.

 

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

Прем'єр-міністр України

 

М.АЗАРОВ

 

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 січня 2012 р. № 45

 

ПОРЯДОК

призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

1. Цей Порядок визначає процедуру призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі - територіальні органи).

 

Цей Порядок не застосовується під час призначення керівників територіальних органів Держстату, Держфінінспекції, керівників структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, їх заступників.

 

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

2. Особливості погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів в Автономній Республіці Крим визначаються Конституцією Автономної Республіки Крим та законами.

 

Розгляд питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників територіальних органів Антимонопольного комітету та МВС, здійснюється з урахуванням особливостей, установлених Законами України “Про Антимонопольний комітет” і “Про міліцію”.

 

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

3. У разі наявності вакантної посади керівника територіального органу міністр, керівник центрального органу виконавчої влади протягом одного місяця після утворення вакантної посади обирає кандидата на посаду з кадрового резерву або такого, що пройшов стажування, та подає Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу чи приймає у тижневий строк після утворення вакантної посади рішення про оголошення конкурсу на її заміщення.

 

За результатами конкурсу міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади подає протягом двох тижнів Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу, який є переможцем конкурсу.

 

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

4. У разі коли діяльність центрального органу виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, керівник такого органу подає відповідному міністру за формою згідно з додатком 1 пропозицію щодо погодження призначення на посаду, звільнення з посади керівника територіального органу для розгляду. Така пропозиція розглядається міністром у десятиденний строк з дня її надходження.

 

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

У разі непогодження міністром зазначеної пропозиції керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, обирає згідно з пунктом 3 цього Порядку іншого кандидата на посаду.

 

У разі погодження зазначеної пропозиції міністром, через якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України діяльність центрального органу виконавчої влади, керівник центрального органу виконавчої влади подає протягом двох тижнів Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду, звільнення з посади керівника територіального органу.

 

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

5. У пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження кандидата на посаду, громадянство, найменування займаної посади на час подання документів, посади, на яку пропонується призначити, рівень фахової та професійної підготовки, довідка про результати спеціальної перевірки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та інші якості кандидата.

 

До зазначеної пропозиції додаються копії:

 

заяви кандидата на посаду;

 

особової картки кандидата на посаду (форма № П-2ДС) з відповідними додатками;

 

біографічної довідки кандидата на посаду, що засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою;

 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

 

документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання кандидата на посаду;

 

документа, який свідчить про те, що кандидат на посаду попереджений про обмеження, пов’язані з прийняттям і проходженням державної служби, встановлені Законом України “Про державну службу” та іншими законами.

 

До зазначеної пропозиції додається також фотокартка кандидата на посаду розміром 4 x 6 сантиметрів.

 

У пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника територіального органу зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, найменування займаної посади на час подання документів, підстава для звільнення.

 

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

До зазначеної пропозиції додається заява про звільнення з посади керівника територіального органу в разі звільнення за власним бажанням.

 

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

6. Пропозиція щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади погоджується:

 

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

керівника обласного, міського (міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення), районного у місті (місті обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення) територіального органу - відповідно з головою облдержадміністрації, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

керівника міського територіального органу в мм. Києві та Севастополі - відповідно з головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

 

керівника районного у мм. Києві та Севастополі територіального органу - відповідно з головою районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації;

 

керівника районного, міського (крім міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення) територіального органу - з головою райдержадміністрації;

 

{Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

керівника міжрегіонального територіального органу (повноваження якого поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць) у разі його утворення - з головами всіх відповідних місцевих держадміністрацій.

 

7. За дорученням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної місцевої держадміністрації пропозиція міністра, керівника центрального органу виконавчої влади щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника територіального органу розглядається у десятиденний строк в апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, структурному підрозділі місцевої держадміністрації, який готує відповідні пропозиції.

 

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова відповідної місцевої держадміністрації проводить співбесіду з кандидатом на посаду, а також під час розгляду пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника територіального органу має право вислухати особу, що звільняється.

 

Пропозиції апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу місцевої держадміністрації та висновок Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної місцевої держадміністрації зазначаються у картці погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади керівника територіального органу, яка складається за формою згідно з додатком 2.

 

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

8. Висновок про погодження або вмотивована відмова в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника територіального органу не пізніше десяти днів після надходження надсилаються міністрові, керівникові центрального органу виконавчої влади і додаються до особової справи кандидата на посаду, особи, що звільняється, за місцем роботи.

 

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

Якщо протягом десяти днів висновок про погодження або вмотивована відмова в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника територіального органу Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної місцевої держадміністрації не подані, пропозиція вважається погодженою.

 

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

9. У разі вмотивованої відмови голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу та відсутності згоди міністра, керівника центрального органу виконавчої влади визначити іншого кандидата на посаду міністр, керівник центрального органу виконавчої влади подає у десятиденний строк пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

 

У разі вмотивованої відмови Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (підтримки Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації вмотивованої відмови голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації) в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу та відсутності згоди міністра, керівника центрального органу виконавчої влади визначити іншого кандидата на посаду міністр, керівник центрального органу виконавчої влади вносить у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України подання про надання згоди на призначення на посаду керівника територіального органу, а керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, надсилає у десятиденний строк пропозиції щодо внесення Кабінетові Міністрів України подання про надання згоди на призначення на посаду керівника територіального органу міністрові, який вносить Кабінетові Міністрів України відповідне подання.

 

У разі вмотивованої відмови голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації в погодженні пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника територіального органу міністр, керівник центрального органу виконавчої влади подає у десятиденний строк пропозицію щодо погодження звільнення з посади керівника територіального органу відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

 

У разі вмотивованої відмови Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (підтримки Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації вмотивованої відмови голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації) в погодженні пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника територіального органу міністр, керівник центрального органу виконавчої влади вносить у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України подання про надання згоди на звільнення з посади керівника територіального органу, а керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, надсилає у десятиденний строк пропозиції щодо внесення Кабінетові Міністрів України подання про надання згоди на звільнення з посади керівника територіального органу міністрові, який вносить Кабінетові Міністрів України відповідне подання.

 

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

10. Подання про надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади керівника територіального органу розглядається Кабінетом Міністрів України у десятиденний строк з дня надходження.

 

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 964 від 09.10.2013}

 

11. У разі погодження пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника територіального органу з відповідним міністром, через якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України діяльність центрального органу виконавчої влади, та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної місцевої держадміністрації або Кабінетом Міністрів України керівник центрального органу виконавчої влади видає у тижневий строк в установленому порядку наказ про призначення.

 

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

Копії зазначеного наказу надсилаються протягом п’яти робочих днів після його видання до відповідної місцевої держадміністрації та відповідного міністерства.

 

У разі погодження Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної місцевої держадміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади міністр, керівник центрального органу виконавчої влади видає у тижневий строк в установленому порядку наказ про призначення, а у дводенний строк наказ про звільнення.

 

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

У разі коли Кабінет Міністрів України не дає згоди на призначення на посаду керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, керівник обирає іншого кандидата на посаду або у тижневий строк приймає рішення про повторне проведення конкурсу.

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

 

ПРОПОЗИЦІЯ

щодо погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

 

Подання ______________________________________________________________

 

(прізвище та ініціали керівника, найменування посади та назва органу)

 

Прізвище, ім’я та по батькові особи _____________________________

 

Найменування посади, на яку рекомендується особа ___________________________

 

Місце роботи та посада, яку займає на даний час (з якого року) __________________

 

Висновки:

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

Міністр

 

_____________________

(найменування посади)

 

___________

(підпис)

 

___________________

(ініціали та прізвище)

 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

КАРТКА

погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

 

_____________________________________________________________________

(найменування посади керівника

 

_____________________________________________________________________

територіального органу міністерства,

 

_____________________________________________________________________

іншого центрального органу виконавчої влади)

 

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

1. Пропозиції апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу місцевої держадміністрації

 

________________________________________________________________________________ ____________________

 

________________________________________________________________________________ ____________________

 

________________________________________________________________________________ ____________________

 

2. Висновок Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевої держадміністрації _______________

 

________________________________________________________________________________ ____________________

 

________________________________________________________________________________ ____________________

 

________________________________________________________________________________ ____________________

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2013}


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.09.2015)
Просмотров: 796 | Теги: призначення на посаду, керівник, територіальні органи, Порядок, виконавча влада, постанова кабміну
Всего комментариев: 0
avatar