Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №478 від 04.07.2017. Про внесення змін до Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для виконання  державних


Постановление КМУ №478 от 04.07.2017. О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для
изготовление продукции оборонного назначения

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2017 р. № 478

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виконання 
державних цільових програм реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплексу, розроблення, 
освоєння і впровадження нових технологій, 
нарощування наявних виробничих потужностей для 
виготовлення продукції оборонного призначення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2329), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 478

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виконання державних цільових програм 
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, 
розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування 
наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції 
оборонного призначення

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Одержувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарської діяльності, які відповідають таким критеріям:

наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічних розрахунків (обґрунтувань) здійснення заходів за бюджетною програмою;

незбиткова діяльність за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;

наявність ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у разі, коли вона підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Одержувачем бюджетних коштів не може бути суб’єкт господарської діяльності, який має заборгованість з виплати заробітної плати, із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та Пенсійного фонду України, якого визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якого порушено справу про банкрутство чи який перебуває у стадії ліквідації.”.

2. У пункті 5:

1) в абзаці першому слова “державного оборонного замовлення” замінити словами “державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“розвиток інституційних спроможностей підприємств, організацій і установ оборонно-промислового комплексу та навчальних закладів, які здійснюють для них підготовку фахівців;

капітальне будівництво об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;

покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством.

Гранична норма покриття витрат на утримання служби замовника за відповідними напрямами, визначеними абзацами другим — дев’ятим пункту 5 цього Порядку, встановлюється рішенням головного розпорядника бюджетних коштів та не може перевищувати 2,5 відсотка вартості товарів, робіт, послуг.”.

3. Доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:

61. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (12.07.2017)
Просмотров: 1355
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar