Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №505 від 01.10.2014. Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. N 505

Київ

Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 жовтня 2014 року N 554,
 від 28 січня 2015 року N 34,
від 11 березня 2015 року N 95,
від 31 березня 2015 року N 212,
від 8 квітня 2015 року N 257,
від 15 червня 2015 року N 427,
від 26 серпня 2015 року N 636

(У назві та тексті постанови слова "території України та районів проведення антитерористичної операції" замінено словами "території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року N 257)
(У назві та тексті постанови слова "особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення," замінено словами "внутрішньо переміщеним особам" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року N 636)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

2. Затвердити Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що додається.

3. Установити, що фінансування витрат, пов'язаних з наданням щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та коштів, що надходять до державного бюджету як благодійна або міжнародна допомога. 

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

(на часткову зміну пункту 3 установлено, що у 2015 році фінансування витрат, пов'язаних з наданням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на цю мету, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 95)

3 1. Визначити публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується грошова допомога, а також який приймає документи, необхідні для призначення грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). 

(постанову доповнено пунктом 3 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

4. Виділити Міністерству соціальної політики 510000 тис. гривень для надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

(постанову доповнено пунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

5. Міністерству соціальної політики:

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних із наданням допомоги, зазначеної у пункті 3 цієї постанови;

подати до 25 грудня 2014 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цією постановою. 

(постанову доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. N 505


ПОРЯДОК
надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

(У назві та тексті Порядку слова "територія України та райони проведення антитерористичної операції" в усіх відмінках замінено словами "територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року N 257)

1. Цей Порядок визначає механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі - грошова допомога).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

2. Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців. 

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. N 34,
від 08.04.2015 р. N 257,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

Порядок ведення обліку осіб, які переміщуються, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Грошова допомога виплачується шляхом перерахування на поточний рахунок, відкритий відповідно до цього Порядку безоплатно в установі уповноваженого банку.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

Уповноважений банк приймає від уповноваженого представника сім'ї документи, необхідні для отримання грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). 

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

3. Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім'ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім'ї (далі - уповноважений представник сім'ї) у таких розмірах:

для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) - 884 гривні на одну особу (члена сім'ї);

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 95)

для інвалідів - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність; 

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 95,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - шостим)

для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім'ї).

Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї та не може перевищувати 2400 гривень.

Якщо у складі сім'ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім'ї або інформацією компетентного органу.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім'ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред'являє довідки всіх членів сім'ї про взяття на облік осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період. 

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 212,
абзац сьомий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога на наступний строк не призначається.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 212)

4. Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Розмір отриманої грошової допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

5. Для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім'ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім'ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім'ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку. 

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

прізвище, ім'я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий;

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);

абзац восьмий пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

абзац дев'ятий пункту 5 виключено 

(абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 212,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

наявність у володінні всіх членів сім'ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);

наявність у будь-кого з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.

До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім'ї, письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім'ї в установі уповноваженого банку. 

(абзац тринадцятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

До заяви, в якій уповноважений представник сім'ї повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, додаються копії документів, визначених в абзаці сьомому пункту 3 цього Порядку, засвідчені підписом уповноваженого представника сім'ї.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

Взаємодія уповноваженого банку та Мінсоцполітики, а також уповноважених органів з метою виконання цього Порядку здійснюється на підставі укладеного між уповноваженим банком та Мінсоцполітики договору про взаємодію. Обмін інформацією між Мінфіном та уповноваженим банком з метою виконання цього Порядку здійснюється на підставі укладеного між уповноваженим банком та Мінфіном договору про взаємодію.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

Установа уповноваженого банку відкриває уповноваженому представнику сім'ї поточний рахунок та не пізніше трьох робочих днів з дати відкриття зазначеного рахунка надсилає його заяву про призначення грошової допомоги (заяву, в якій уповноважений представник сім'ї повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги) разом з документами, що додаються до неї, відповідному уповноваженому органу із супровідним листом, в якому зазначаються реквізити поточного рахунка. У разі коли від установи уповноваженого банку надійшла заява про призначення грошової допомоги, до якої не додано всіх необхідних документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, уповноважений орган надсилає уповноваженому представнику сім'ї повідомлення про перелік документів, які необхідно подати додатково.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

6. Грошова допомога не призначається у разі, коли:

будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 212)

абзац третій пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

7. Якщо у складі сім'ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім'ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 212,
від 08.04.2015 р. N 257)

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов'язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

Для отримання інформації про періоди реєстрації працездатних членів сім'ї, яким призначено грошову допомогу, у державній службі зайнятості, Мінсоцполітики щомісяця до 25 числа подає в електронному вигляді перелік таких осіб державній службі зайнятості, яка протягом 10 календарних днів подає Мінсоцполітики інформацію про періоди реєстрації цих осіб як безробітних чи осіб, які шукають роботу.

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

Для контролю за фактом працевлаштування працездатних членів сім'ї, яким призначено грошову допомогу (в тому числі за направленням державної служби зайнятості), Мінсоцполітики щомісяця до 25 числа подає в електронному вигляді перелік таких осіб Пенсійному фонду України, який протягом 10 календарних днів подає Мінсоцполітики інформацію з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

8. Уповноважені органи:

протягом 10 днів після подання уповноваженим представником сім'ї заяви та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні, про що надають відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім'ї;

подають щомісяця до 10 та 20 числа заявки про потребу в коштах на виплату грошової допомоги структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

У заявках зазначається кількість сімей, яким призначено грошову допомогу, та загальна сума такої допомоги.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Інформація про призначення грошової допомоги вноситься уповноваженими органами до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. 

(абзац шостий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

9. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 8 цього Порядку заявок про потребу в коштах на виплату грошової допомоги та коштів державного бюджету не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 95)

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій протягом двох днів перераховують кошти на рахунки уповноважених органів.

Грошова допомога перераховується уповноваженими органами на рахунки відповідних установ уповноваженого банку. Установи уповноваженого банку протягом трьох робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки перераховують такі кошти на банківські (поточні) рахунки відповідних уповноважених представників сім'ї. 

(абзац третій пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

10. Уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

11. Уповноважений представник сім'ї, якому призначено грошову допомогу, зобов'язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються уповноваженим представником сім'ї на вимогу уповноваженого органу. 

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 427)

У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.

12. Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

подання уповноваженим представником сім'ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім'ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 257)

зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

(абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім'ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 212)

13. У разі зміни уповноваженого представника сім'ї, якій було призначено грошову допомогу, така допомога виплачується іншому уповноваженому представнику сім'ї за його особистим зверненням відповідно до пункту 5 цього Порядку.

14. Уповноважені органи формують та зберігають протягом п'яти років особові справи осіб, яким виплачено грошову допомогу.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

15. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділених для виплати грошової допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку. 

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

16. Пункт 16 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 554)

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 2368
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar