Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №542 від 19.07.2017. Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710


Постановление КМУ №542 от 19.07.2017. О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 1 июля 1996 № 710

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2017 р. № 542

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1996 р. № 710

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 “Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів” — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 869 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1396), від 26 червня 2007 р., № 870 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1970) та від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 542

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1996 р. № 710

1. Пункт 11 постанови та додаток до неї виключити.

2. В Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженій зазначеною постановою:

1) у пункті 2 слова “мінімальної заробітної плати” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;

2) у пункті 3 слова “мінімальної заробітної плати особи, встановленої” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого”;

3) у пункті 6:

у першому реченні слова “або перекладача” виключити;

у другому реченні слова “мінімальної заробітної плати” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;

4) доповнити Інструкцію пунктом 61 такого змісту:

“61. Розмір винагороди перекладача, якщо виконана робота не є його службовим обов’язком, становить:

за годину надання послуг з усного перекладу — 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

надання послуг з письмового перекладу у кількості 1860 друкованих знаків разом із пробілами — 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Загальний розмір виплати не може перевищувати трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.”;

5) пункт 9 після цифри “6” доповнити цифрами “, 61”;

6) пункт 11 після слів “за рахунок” доповнити словами “та у межах”;

7) у пункті 12:

після слів “судової експертизи” доповнити словами і цифрами “, що становить 143 гривні, та з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі проведення біологічної експертизи до розміру вартості проведення експертиз додається вартість фактично витрачених матеріалів (крім канцелярських товарів) та реактивів, яка визначається за окремою калькуляцією.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (21.07.2017)
Просмотров: 1894
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar