Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ № 560 від 11.05.2011 р. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 11 травня 2011 р. N 560 

Київ 

Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2011 року N 1390,
 від 7 березня 2012 року N 181,
 від 18 квітня 2012 року N 317,
 від 4 липня 2012 року N 595,
 від 6 серпня 2012 року N 711,
від 1 жовтня 2012 року N 890,
 від 31 жовтня 2012 року N 1005,
 від 20 березня 2013 року N 219,
 від 24 квітня 2013 року N 337,
від 17 жовтня 2013 року N 759,
 від 23 жовтня 2013 року N 782,
 від 12 лютого 2014 року N 46,
від 4 червня 2014 року N 169,
від 10 вересня 2014 року N 448,
від 20 травня 2015 року N 312,
від 26 серпня 2015 року N 665

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини четвертої статті 7 Закону України "Про архітектурну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності частинами другою - п'ятою статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". 

  

Прем'єр-міністр України 
М. АЗАРОВ 

Інд. 70 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
11.05.2011 N 560 


ПОРЯДОК
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
 

(У тексті Порядку слова "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)


Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи. 

2. У цьому Порядку під терміном "проект будівництва" слід розуміти проектну документацію об'єктів архітектури, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект. 

Затвердження проектів будівництва 

3. При дво- і тристадійному проектуванні проекти будівництва затверджуються на стадії проект та робочий проект і схвалюються на стадії техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок та ескізний проект. 

На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку і Мінфіном, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо затвердження проекту будівництва за чергами, визначеними в техніко-економічному обґрунтуванні (техніко-економічному розрахунку, ескізному проекті), схваленому ним в установленому порядку, та в завданні на проектування.

Зміни до затверджених (схвалених) проектів будівництва вносяться на підставі завдання на проектування.

Схвалення та перезатвердження проектів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження.

(абзац другий пункту 3 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759)

4. Проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують:

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759)

Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади та за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Мінрегіоном - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю 400 млн. гривень і більше, надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводяться роботи на глибині понад 800 метрів, незалежно від їх кошторисної вартості. 

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595,
від 20.05.2015 р. N 312,
від 26.08.2015 р. N 665)

За рішенням Кабінету Міністрів України право затверджувати проекти будівництва об'єктів загальною кошторисною вартістю 400 млн. гривень і більше на підставі обґрунтованого подання, погодженого з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном, Мінрегіоном, може бути надано центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а також іншим органам державної влади; 

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665)

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації та інші органи державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 120 до 400 млн. гривень; 

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665)

державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю до 120 млн. гривень.

(абзац п'ятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665)

(установлено, що пункт 4 застосовується у 2012 році з урахуванням умов, визначених пунктами 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 181)

(на часткову зміну пункту 4 надати Генеральній прокуратурі України, як виняток, право на затвердження за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі проекту "Реконструкція з прибудовою адміністративного будинку Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, у м. Києві" та за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі - титулу відповідної будови згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 р. N 317)
(на часткову зміну пункту 4 надати, як виняток, право на затвердження за погодженням з Мінрегіоном, Мінфіном, Мінекономрозвитку: 
Державному управлінню справами - проекту будівництва "Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ "Міжнародний дитячий центр "Артек"; 
Донецькій облдержадміністрації - проекту будівництва "Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів "Сонячний" і "Будівельник" в м. Горлівка, Донецька обл. згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 711)
(на часткову зміну пункту 4 надати Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, як виняток, право на затвердження за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства титулу будови "Реконструкція будівель комплексу споруд (будівлі 57, 58, 59 військового містечка N 127) для розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ", проекту та робочого проекту зазначеної будови і схвалення її ескізного проекту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2012 р. N 890)

(установлено, що пункт 4 застосовується у 2013 році з урахуванням умов, визначених у пунктах 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 219)

(на часткову зміну пункту 4 Міністерству аграрної політики та продовольства надано, як виняток, право на затвердження проектів першої та другої черги будівництва "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" та за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства титулів відповідної будови за чергами будівництва згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 р. N 337)

(установлено, що пункт 4 застосовується у 2013 році з урахуванням умов, визначених у пунктах 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 782)
(установлено, що пункт 4 застосовується у 2014 році з урахуванням умов, визначених у пунктах 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 р. N 46)
(установлено, що пункт 4 застосовується у 2014 році з урахуванням умов, визначених у пунктах 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 р. N 169)
(на часткову зміну пункту 4 Міністерству оборони надано право на затвердження проектів будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави та відповідних титулів будов (об'єктів), що споруджуються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 448)

Затвердження проектів будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), здійснюється не пізніше ніж у тримісячний строк від дати надіслання звіту замовнику будівництва за результатами проведення експертизи у випадках, передбачених законодавством. 

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665)

5. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться їх експертиза, а у випадках, визначених Законом України "Про інвестиційну діяльність", - оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва. 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 р. N 1005,
 від 17.10.2013 р. N 759)

Експертиза проектів будівництва 

6. Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва. 

7. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном. Інформація про експертні організації, які відповідають критеріям, оприлюднюється зазначеним Міністерством на його офіційному сайті. 

Експертиза проектів будівництва об'єктів IV і V категорій складності, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертною організацією державної форми власності.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595)

8. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва. 

Експертизу не може проводити розробник проекту будівництва. 

9. Мінрегіон здійснює нормативно-методичне забезпечення проведення експертизи та визначає нормативи обчислення її вартості. 

10. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що: 

належать до IV і V категорії складності, - щодо дотримання вимог до їх міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки; 

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595)

споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - щодо їх міцності, надійності та довговічності; 

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595,
 від 17.10.2013 р. N 759)

споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тис. гривень, - щодо кошторисної частини проекту будівництва. 

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595,
від 26.08.2015 р. N 665)

За рішенням замовника будівництва може проводитися також експертиза інших проектів будівництва або окремих розділів проектної документації. 

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759)

11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку. 

12. Замовником експертизи є: 

замовник будівництва; 

проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектно-вишукувальних робіт. 

13. Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проект будівництва, оформлений відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому (не більш як у трьох примірниках) та електронному вигляді. 

Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником експертизи та експертною організацією згідно із законодавством. 

14. Строк проведення експертизи не повинен перевищувати: 

залежно від технічної та технологічної складності об'єктів будівництва, - 30 календарних днів; 

для об'єктів, що становлять підвищену ядерну та радіаційну небезпеку, і тих, щодо яких проводиться оцінка їх впливу на навколишнє природне середовище, - 90 календарних днів; 

для об'єктів I-III категорії складності, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - 15 календарних днів; 

кошторисної частини проекту будівництва об'єктів I-III категорії складності - 15 календарних днів. 

15. Експертна організація за результатами проведеної експертизи надсилає її замовникові письмовий звіт, який містить інформацію про: 

дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва; 

допущення помилок, які можуть бути виправлені без коригування проекту будівництва, а також допущення помилок та недотримання зазначених вимог, що потребує коригування проекту будівництва. 

16. Повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його коригування, якщо це призвело до зміни проектних рішень, а також у разі, коли це пов'язано із зміною державних будівельних норм та вихідних даних щодо проектування. 

Строк проведення повторної експертизи встановлюється договором, укладеним між замовником експертизи та експертною організацією, виходячи з обсягу змінених проектних рішень і не може перевищувати строк, зазначений у пункті 14 цього Порядку. 

17. Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, поданих для проведення експертизи. 

Експертна організація несе відповідальність згідно із законодавством за належну якість проведення експертизи. 

18. Спори, що виникають під час проведення експертизи між її замовником та експертною організацією, розглядаються Мінрегіоном або у судовому порядку.

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
11.05.2011 N 560 


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 "Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 992). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 988 "Про доповнення Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 87, ст. 2919). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 478 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1250). 

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та від 8 грудня 2010 р. N 1256, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. N 335 "Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництва інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 1000). 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (10.09.2015)
Просмотров: 3120 | Теги: проведення експертизи, постанова кабміну, проект будівництва, затвердження, затвердження порядку
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar