Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №56 від 08.02.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 56

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 29 січня 2003 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2004 р., № 28, ст. 1888, № 43, ст. 2841; 2006 р., № 8, ст. 439; 2009 р., № 54, ст. 1864; 2011 р., № 28, ст. 1181; 2012 р., № 7, ст. 249; 2014 р., № 74, ст. 2097; 2016 р., № 95, ст. 3107; 2017 р., № 2, ст. 44) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 56

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2003 р. № 117

1. У постанові:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Міністерству соціальної політики:

1) забезпечити внесення до Реєстру інформації про:

осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про освіту”, “Про прокуратуру”, “Про Службу безпеки України”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про захист рослин”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про культуру”, Основ законодавства України про охорону здоров’я і пенсіонерів за віком;

студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії відповідно до Законів України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про підвищення престижності шахтарської праці”, “Про вищу освіту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про охорону дитинства”;

осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей відповідно до Закону України “Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей”;

2) подавати інформацію, що міститься в Реєстрі, центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для забезпечення надання пільг особам, які мають на них право, з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”.”;

2) у пункті 4 слова “управлінням праці та соціального захисту населення районних,районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських рад” замінити словами “структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районниху мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад”.

2. У Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

абзац перший після слів “(далі — пільговики)” доповнити словами “, отримують соціальні стипендії, державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей”;

в абзаці другому слова “головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських рад” замінити словами “структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних,районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад”;

2) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2. До Реєстру вноситься така інформація:

про пільговиків — прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті) (далі — реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреса зареєстрованого місця проживання (за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 4 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., № 5, ст. 178), — адреса фактичного місця проживання), склад сім’ї, характеристика житла, реквізити паспорта громадянина України та документа, що підтверджує право на пільги, а також категорія пільговика, перелік пільг, на які він має право, інформація про те, якими пільгами фактично користується;

про студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії, — повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ вищого навчального закладу або його відокремленого структурного підрозділу, прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити паспорта громадянина України (свідоцтва про народження дитини), адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання, підстави для отримання соціальної стипендії, розмір місячної стипендії (разом із сумою індексації) та строк, на який призначена соціальна стипендія;

про осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, — прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання, реквізити паспорта громадянина України, документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Інформація про осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, вноситься до Реєстру диференційовано з урахуванням належності особи до визначеної підкатегорії.

Про осіб, які отримують державну допомогу у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень середньої тяжкості або легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику масових акцій громадського протесту, до Реєстру додатково вносяться порядковий номер, зазначений у відповідному переліку, який формується МОЗ за результатами судово-медичної експертизи, дата і номер прийняття та реєстрації наказу МОЗ.

Про осіб, які отримують державну допомогу у зв’язку із смертю члена сім’ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, до Реєстру додатково вносяться прізвище, ім’я, по батькові загиблого, реквізити свідоцтва про смерть особи, реквізити документів, що підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження).

3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — уповноважені органи):

організовують збирання, систематизацію і зберігання зазначеної в пункті 2 цього Положення інформації та забезпечують її автоматизоване використання для контролю відомостей, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги, і проведення виплати соціальних стипендій та державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей;

ведуть облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки згідно з формою “1 — пільга”, в якій використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків;

ведуть облік отримувачів соціальних стипендій та державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей шляхом формування на кожну особу персональної облікової картки згідно з формою “1 — допомога”, в якій використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків або реквізити паспорта громадянина України, документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

вносять до Реєстру відповідні уточнення в разі визнання такими, що втратили чинність, чи зупинення дії окремих норм законодавчих актів, на підставі яких пільговики отримують пільги;

надають консультації пільговикам, постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, підприємствам та організаціям, що надають послуги.”;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова “ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів” замінити словами “реєстраційного номера облікової картки платника податків”;

в абзаці четвертому слова “Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів” замінити словами “базі персональних даних — Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків”;

4) в абзаці третьому підпункту 3 пункту 11 слова “головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій” замінити словами “структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.02.2017)
Просмотров: 883
Всего комментариев: 0
avatar