Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №57 від 08.02.2017. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 57

Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 57

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій підпункту 1 пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 148 “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 594; 2012 р., № 50, ст. 1989; 2016 р., № 100, ст. 3261) виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 75, ст. 2799; 2016 р., № 100,ст. 3261):

1) у пункті 4 слова “Державній аудиторській службі” замінити словами “Міністерству фінансів”;

2) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:

“41. Державній аудиторській службі за результатами здійснення державного фінансового контролю щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати Міністерству фінансів інформацію про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, щодо яких у звітному періоді завершено здійснення заходів державного фінансового контролю.”;

3) у Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Внутрішній аудит проводиться згідно з планами, що формуються підрозділом, затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи та оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті.

Копія затвердженого плану (змін до нього) надсилається до Мінфіну.”;

підпункт 5 пункту 10 викласти в такій редакції:

“5) здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту.”;

у пункті 14 слова “Держаудитслужбу для дослідження нею зазначених обставин та” замінити словами “Мінфін для”;

підпункт 5 пункту 15 викласти в такій редакції:

“5) розгляд рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, наданих Мінфіном, а також здійснення відповідних заходів за результатами їх розгляду.”;

у пунктах 16 і 17 слово “Держаудитслужба” в усіх відмінках замінити словом “Мінфін” у відповідному відмінку;

пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Мінфін проводить оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи не частіше ніж один раз на рік у порядку, встановленому Мінфіном. Зазначена оцінка проводиться у формі дослідження.

Предметом оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту є планування, організація та проведення такого аудиту, моніторинг врахування рекомендацій за результатами його проведення, дотримання посадовими особами підрозділів вимог стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань.

Мінфін надає керівникові центрального органу виконавчої влади за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту рекомендації щодо її удосконалення.”.

3. У пунктах 192, 194 і 195 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197; 2016 р., № 100, ст. 3261), у графі “Відповідальний за виконання (з Української Сторони)” слово “Держаудитслужба” виключити.

4. Абзац шостий підпункту 3 та підпункт 13 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506, № 60, ст. 2062, № 100,ст. 3261), виключити.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.02.2017)
Просмотров: 1332
Всего комментариев: 0
avatar