Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ № 614 від 12.08.2015 р. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. № 614

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів щодо ефективного використання енергетичних 
ресурсів та енергозбереження

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035), зміни, що додаються.

Відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 зазначеного Порядку, взятих до набрання чинності цією постановою, здійснюється в порядку та розмірах, які діяли на момент укладення відповідного кредитного договору.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

 

Інд. 18

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 р. № 614

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

1. Підпункти 3, 4 і 4пункту 3 викласти в такій редакції:

“3) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;

світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо)(крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізаціївнутрішньобудинкових систем опалення, постачання гарячої води;

обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);

теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крімелектричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

41) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для  придбання енергоефективногообладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одно- та двоквартирних житлових будинків:

- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;

- обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

- система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

для квартир багатоквартирних житлових будинків:

- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;”.

2. У підпункті 4 пункту 5:

1) в абзаці сьомому цифри “10000” замінити цифрами “14000”;

2) в абзаці восьмому цифри “5000” замінити цифрами “12000”;

3) в абзаці дев’ятому цифри “10000” замінити цифрами “14000”;

4) доповнити підпункт після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:

“У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово в таких розмірах:

70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором;

70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 41 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором):

P = 40% х (Nз – Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз,

де Р — розмір відшкодування, відсотків;

   Nз — загальна кількість квартир багатоквартирного будинку;

   Nс — кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий — двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — тридцять першим;

5) доповнити підпункт після абзацу двадцять третього новими абзацами такого змісту:

“відомості про призначення фізичній особі — позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий — тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять шостим — тридцять третім;

6) доповнити підпункт після абзацу тридцять першого новими абзацами такого змісту:

“У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копій документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих будинках.”;

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий — тридцять третій вважати відповідно абзацами тридцять четвертим — тридцять п’ятим.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.09.2015)
Просмотров: 1049 | Теги: використання коштів, постанова кабміну, ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ, державний бюджет, енергозбереження
Всего комментариев: 0
avatar