Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №65 від 01.03.2014. Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 1 березня 2014 р. N 65

Київ

Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 квітня 2014 року N 85,
 від 23 березня 2014 року N 99,
від 16 квітня 2014 року N 131,
від 23 квітня 2014 року N 128,
 від 25 червня 2014 року N 235,
від 9 липня 2014 року N 287,
від 17 липня 2014 року N 263,
 від 13 серпня 2014 року N 339,
від 20 серпня 2014 року N 382,
 від 27 серпня 2014 року N 400,
від 10 вересня 2014 року N 441,
від 17 вересня 2014 року N 461,
від 1 жовтня 2014 року N 497,
від 30 жовтня 2014 року N 578,
від 30 жовтня 2014 року N 581,
від 30 жовтня 2014 року N 686,
від 12 листопада 2014 року N 652,
від 26 листопада 2014 року N 660,
 від 14 січня 2015 року N 19,
від 21 січня 2015 року N 17,
від 4 лютого 2015 року N 108,
від 11 лютого 2015 року N 54,
від 25 березня 2015 року N 139,
від 29 квітня 2015 року N 242,
від 29 квітня 2015 року N 248,
від 29 квітня 2015 року N 272,
 від 14 травня 2015 року N 399,
від 27 травня 2015 року N 337,
від 27 травня 2015 року N 341,
від 4 червня 2015 року N 364,
від 26 червня 2015 року N 434,
від 26 червня 2015 року N 438,
 від 8 липня 2015 року N 472,
від 29 липня 2015 року N 534,
від 29 липня 2015 року N 639,
від 5 серпня 2015 року N 560,
від 2 вересня 2015 року N 668

Додатково див. лист 
Міністерства освіти і науки України 
від 17 квітня 2014 року N 1/12-2303

З метою стабілізації економічної ситуації в державі та економного і раціонального використання державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, згідно з додатком.

2. Установити, що:

1) міністр може мати не більше чотирьох заступників, включаючи першого заступника міністра та заступника міністра - керівника апарату;

(на часткову зміну підпункту 1 пункту 2 установлено, що Міністр юстиції може мати не більше семи заступників, включаючи першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань виконавчої служби, заступника Міністра з питань державної реєстрації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. N 17)

2) легкові автомобілі, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, і вивільняються у зв'язку із здійсненням заходів, затверджених цією постановою, підлягають реалізації;

3) кошти від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, автомобілів, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, зараховуються до загального фонду державного бюджету.

3. Рекомендувати Правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування:

1) установити питому вагу видатків на організацію роботи (адміністративні, організаційно-управлінські, капітальні видатки, видатки на інформатизацію) в доходах без урахування залишку за попередній рік у таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1 відсоток доходів Фонду;

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 4,2 відсотка доходів Фонду;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 14,9 відсотка доходів Фонду;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 5,9 відсотка доходів Фонду;

2) вжити заходів до економного та раціонального використання коштів, передбачених на утримання фондів, з урахуванням заходів, затверджених цією постановою.

4. Головам місцевих державних адміністрацій під час вирішення питань, пов'язаних з призначенням на посади їх заступників, виходити з того, що кількість таких посад не може перевищувати:

шість одиниць - у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській обласних державних адміністраціях, включаючи першого заступника та заступника голови - керівника апарату;

п'ять одиниць - у Запорізькій, Луганській обласних та Київській міській державних адміністраціях, включаючи першого заступника та заступника голови - керівника апарату;

чотири одиниці - у Київській, Львівській, Одеській, Херсонській обласних та Севастопольській міській державних адміністраціях, включаючи першого заступника та заступника голови - керівника апарату;

три одиниці - у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській обласних державних адміністраціях, включаючи першого заступника та заступника голови - керівника апарату;

(абзац другий пункту 4 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 131,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим,
 абзаци другий - четвертий пункту 4 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. N 399,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

дві одиниці - у районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях, включаючи першого заступника голови.

5. Фонду державного майна разом з уповноваженими органами управління об'єктами державної власності провести інвентаризацію державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, та в місячний строк внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх подальшого використання для суспільних потреб або реалізації.

6. Державному управлінню справами вжити заходів до зменшення кількості літаків, що обслуговують вищих посадових осіб держави, та переглянути обсяг видатків на їх утримання за бюджетною програмою "Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом".

7. Міністерству доходів і зборів, Міністерству внутрішніх справ провести спільні заходи, спрямовані на руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, зокрема ліквідації "податкових ям".

8. Міністерству доходів і зборів, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству аграрної політики та продовольства розробити і забезпечити виконання плану спільних заходів, спрямованих на припинення схем нелегального обігу спирту.

9. Міністерству соціальної політики, Міністерству доходів і зборів, Міністерству внутрішніх справ розробити і забезпечити виконання плану спільних заходів щодо посилення контролю за ввезенням, розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги.

10. Міністерству доходів і зборів, Міністерству закордонних справ звернутися до компетентних органів іноземних держав щодо повернення коштів, перерахованих з України фізичними та юридичними особами з ухиленням від оподаткування або отриманих злочинним шляхом.

11. Державній казначейській службі:

1) здійснювати платежі:

у першочерговому порядку в повному обсязі - за видатками загального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату видатків, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв'язку); обслуговування державного боргу; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та трансферти підприємствам, установам та організаціям в частині оплати праці з нарахуваннями, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; видатками спеціального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, оплату видатків, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

(абзац другий підпункту 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128,
від 17.07.2014 р. N 263,
від 10.09.2014 р. N 441)

за іншими видатками, крім видатків, зазначених в абзаці першому цього підпункту, та наданням кредитів державного бюджету - з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов'язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів;

2) здійснювати операції з погашення зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 березня 2014 р. кредиторської заборгованості за капітальними видатками, розмір якої за окремим розпорядником та одержувачем бюджетних коштів перевищує 300 тис. гривень, виключно в обсягах, що відповідають обсягам, установленим за результатами контрольних заходів Державної фінансової інспекції. 

(підпункт 2 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 287)

12. Державній фінансовій інспекції:

1) провести протягом березня - травня 2014 р. контрольні заходи з перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету з оплати товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель", станом на 1 березня 2014 р.;

2) забезпечити постійний контроль за виконанням затверджених цією постановою заходів та інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про стан їх виконання.

13. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:

1) органам місцевого самоврядування - затвердити протягом місяця заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів;

2) суб'єктам управління об'єктами державної власності - забезпечити розгляд, зокрема на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо економного та раціонального використання державних коштів;

3) Конституційному Суду України, Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації - затвердити заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуального законодавства; 

(пункт 13 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128)

4) Рахунковій палаті - затвердити заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 98 Конституції України та Закону України "Про Рахункову палату";

(пункт 13 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 400)

5) Апарату Ради національної безпеки і оборони України - затвердити заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 107 Конституції України та Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України";

(пункт 13 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. N 19)

6) Центральній виборчій комісії - затвердити заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України "Про Центральну виборчу комісію"; 

(пункт 13 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. N 337)

7) Національному антикорупційному бюро - затвердити заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України". 

(пункт 13 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. N 534)

14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2014 р. N 65


ЗАХОДИ
щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

1**. Припинення придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги, пожежних та спеціальних аварійно-рятувальних машин, вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів, які використовуються для перевезення деревини або виконання інших виробничих функцій у лісовій галузі, автомобілів для охорони та патрулювання в лісових масивах, а також автомобілів закордонних дипломатичних установ України - за наявності об'єктивних потреб в оновленні таких автомобілів), меблів, мобільних телефонів, побутової техніки (крім бензопил, бензокущорізів, моторубів та мотопомп для виконання лісогосподарських робіт) та проведення ремонту приміщень (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані, приміщень міністерств, утворених починаючи з 2015 року, приміщень навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних закладів та реабілітаційних установ, ремонт яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду з метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки для забезпечення навчально-виховного процесу, оздоровлення дітей, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, інвалідів та реабілітації дітей-інвалідів; крім робіт, пов'язаних з реалізацією Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання грантової допомоги для реалізації проекту "Оновлення освітлювального обладнання Харківського державного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка"). 

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. N 660,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 139,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 272,
від 26.06.2015 р. N 438,
 від 08.07.2015 р. N 472)

2. Припинення придбання форменого одягу (крім форменого одягу для військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, що згідно із законом зобов'язані виконувати обов'язки військової служби і служби у сфері цивільного захисту, щодо організації спеціального зв'язку та захисту інформації, провадження правоохоронної та охоронної діяльності у форменому одязі, державних виконавців, кадетів, ліцеїстів ліцею цивільного захисту та курсантів навчальних закладів). 

(пункт 2 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 23.03.2014 р. N 99,
від 23.04.2014 р. N 128,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 581,
від 02.09.2015 р. N 668)

3. Перегляд переліків категорій працівників, для яких носіння форменого одягу є обов'язковим, з метою виключення з них осіб, що безпосередньо не виконують обов'язки у сфері військової, правоохоронної, охоронної діяльності та обов'язки з примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), та розроблення в місячний строк проектів відповідних нормативно-правових актів.

4. Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв'язку (крім організації ліній зв'язку під час позастудійних трансляцій подій державними телерадіокомпаніями та оперативної передачі інформаційних повідомлень з місць подій журналістами Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"; здійснення Міноборони, Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною спеціальною службою транспорту, органами і підрозділами служби цивільного захисту мобільного зв'язку для провадження службової діяльності та здійснення заходів з обороноздатності держави, а також мобільного зв'язку, який використовується працівниками державної лісової охорони, працівниками Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень; здійснення працівниками закордонних дипломатичних установ України мобільного зв'язку для провадження службової діяльності з організації та виконання консульських функцій; оплати послуг мобільного зв'язку за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету для забезпечення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, управління віддаленими від основних баз водогосподарськими об'єктами; випадків, коли витрати на оплату послуг мобільного зв'язку здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128,
 від 13.08.2014 р. N 339,
від 20.08.2014 р. N 382,
 від 27.08.2014 р. N 400,
від 01.10.2014 р. N 497,
від 26.11.2014 р. N 660,
від 25.03.2015 р. N 139,
від 04.06.2015 р. N 364)

5. Недопущення використання для обслуговування органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, більше одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України (крім автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учнів, студентів та осіб, що навчаються, для виїздів журналістів до місць подій з метою збирання інформації, а також використовуються закордонними дипломатичними установами України для організації та виконання консульських функцій і протокольного забезпечення візитів офіційних делегацій України). Недопущення залучення легкових автомобілів для транспортного обслуговування посадових осіб понад кількість автомобілів, визначену Кабінетом Міністрів України.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128,
від 25.03.2015 р. N 139)

6. Припинення оплати чартерних рейсів.

7. Припинення утворення без дозволу Кабінету Міністрів України нових бюджетних установ, крім органів, установ та закладів Національної поліції.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 668)

8. Проведення інвентаризації прийнятих протягом 2009 - 2014 років рішень стосовно утворення бюджетних установ з визначенням доцільності їх подальшої діяльності.

9. Недопущення подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ (крім збільшення штатної чисельності педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів; працівників навчальних закладів, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції; працівників навчальних закладів та наукових установ за рахунок працівників навчальних закладів та наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції). 

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 686,
від 29.04.2015 р. N 248,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 434)

10. Припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій (крім Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ICCROM) та приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяг затверджених на цю мету бюджетних призначень.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 686)

11. Припинення виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків.

12. Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що допущенні до медичної діяльності, молодших медичних сестер, соціальних робітників, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128,
 від 27.08.2014 р. N 400)

13. Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати (грошового забезпечення) керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади та органами місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, які не здійснили у 2015 році заходи щодо упорядкування та оптимізації структури, скорочення не менше ніж на 3 відсотки чисельності працівників, 15 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі). 

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 242)

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128)

Передбачене цим пунктом обмеження не застосовується до максимального розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати), нарахованого військовослужбовцям, особам начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (керівним працівникам льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії і Державної прикордонної служби), які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об'єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, за відповідний місяць починаючи з 1 травня 2014 року.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 578)

14. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

15. Здійснення заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам. 

(установлено, що після скорочення чисельності працівників державних органів вимога пункту 15 до зазначених органів не застосовується згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. N 85)

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2014 р. N 99,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128)

16. Припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1684, та підготовка в місячний строк проектів про внесення змін до державних цільових програм щодо уточнення строків, обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання програм відповідно до реальних можливостей державного бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 560)

17. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

18. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

19. Установлення заборони здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів.

20. Припинення використання бюджетних коштів (крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески) для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, визначених Указами Президента України, централізованих заходів Мінкультури, пов'язаних з відзначенням 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи), друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 339,
від 04.02.2015 р. N 108)

21. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету (крім інформаційного та організаційного забезпечення участі України у 67-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку).

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. N 639)

Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

22*. Припинення здійснення державними службовцями та військовослужбовцями службових відряджень за кордон (крім довготермінових відряджень дипломатичних працівників і поїздок делегацій та осіб, визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень, Генеральним прокурором України, Главою Адміністрації Президента України, Міністром закордонних справ, Міністром оборони, Міністром внутрішніх справ, Головою СБУ та Головою Служби зовнішньої розвідки, начальником Управління державної охорони, які здійснюються в межах видатків, передбачених у кошторисах, та викликані нагальною потребою, зокрема для вирішення проблемних питань розвитку окремих галузей економіки, питань підвищення рівня національної безпеки та обороноздатності держави, участі в діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України, а також з метою забезпечення виконання рішень щодо приймання (екстрадиції) з-за кордону осіб, що перебувають під вартою).

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 461)

23*. Здійснення службових відряджень працівників утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (крім державних службовців та військовослужбовців), за кордон за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України, Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень, Главою Адміністрації Президента України.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 235)

24*. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням.

25. Планування видатків, пов'язаних із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів.

26. Припинення ініціювання питань про надання закладам (установам) статусу національного, академічного, дослідницького.

27. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

28. Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

29. Недопущення подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розширення переліку випадків здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

30. Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.

31. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.

____________
* Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески.

(виноска "*" із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128)

** Крім випадків, коли для Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, Адміністрації Держспецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів служби цивільного захисту придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, меблів для розміщення особового складу у польових умовах, укомплектування казарм та приміщень, переобладнаних під гуртожитки, проведення ремонту, пов'язаного з передислокацією та відселенням з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України, здійснюється у зв'язку з проведенням заходів з мобілізації та нарощування боєздатності військ, випадків проведення ремонту будівель, споруд, придбання меблів, засобів зв'язку, побутової та комп'ютерної техніки, що здійснюється органами державної влади, у зв'язку з їх пошкодженням на території та під час проведення антитерористичної операції; випадків проведення ремонту будівель, споруд, придбання меблів, засобів зв'язку, побутової та комп'ютерної техніки, що здійснюються органами державної влади, які переміщені з населених пунктів, на території яких такі органи тимчасово не здійснюють свої повноваження; випадків придбання меблів для відновлення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим з тимчасовим розміщенням у м. Херсоні, випадків придбання меблів та проведення ремонту приміщень для утворених відповідно до пункту 14 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 р. N 1697-VII центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, випадків придбання меблів, засобів зв'язку, побутової та комп'ютерної техніки, проведення ремонту приміщень, будівель та споруд для утворених органів патрульної служби МВС, органів, закладів та установ Національної поліції, а також випадків придбання товарів та проведення ремонту приміщень за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески. 

(додаток доповнено виноскою "**" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. N 128,
 виноска "**" із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 339,
від 01.10.2014 р. N 497,
від 12.11.2014 р. N 652,
від 11.02.2015 р. N 54,
від 27.05.2015 р. N 341,
від 04.06.2015 р. N 364,
від 02.09.2015 р. N 668)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2014 р. N 65


ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2004 р. N 23 "Деякі питання оплати праці прокурорів і слідчих органів прокуратури" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 67, ст. 2255).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 946 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2004 р. N 23" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 67, ст. 2257).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 "Про економію державних коштів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2816).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 595 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1507).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 1150 "Про внесення зміни до пункту 3 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 83, ст. 2823).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1322 "Про внесення змін до пункту 3 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3269).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 53 "Про доповнення пункту 3 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 5, ст. 200).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 241 "Про внесення зміни до пункту 3 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 760).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 р. N 700 "Про внесення змін до пункту 3 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 60, ст. 2094).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 877 "Про внесення змін до заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 74, ст. 2621).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. N 964 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 81, ст. 2847).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. N 1139 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3406).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1136 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3403).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2010 р. N 1177 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3494).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1185 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 100, ст. 3550).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. N 14 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 2, ст. 111).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 28.

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 362 "Деякі питання використання бюджетних коштів, передбачених для утримання Служби зовнішньої розвідки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1069).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 545 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1613).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 609 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1797).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 р. N 653 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 46, ст. 1888).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2011 р. N 829 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2369).

23. Пункт 40 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2684).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2011 р. N 1033 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 78, ст. 2885).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. N 1055 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 80, ст. 2944).

26. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1180 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 90, ст. 3266).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1299 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3601).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 р. N 194 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 754).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. N 589 "Про внесення зміни до пункту 3 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1967).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. N 769.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. N 1018 "Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 85, ст. 3454).

32. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 376 і від 22 жовтня 2008 р. N 943, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. N 92 "Питання розміщення Державної реєстраційної служби та Державної служби з питань захисту персональних даних" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 11, ст. 423).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. N 286 "Про кількість посад заступників голів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 31, ст. 1089).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 384 "Про внесення зміни до заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 42, ст. 1498).

35. Пункт 39 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 41, ст. 1477).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. N 920 "Про внесення змін до пункту 1 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 100, ст. 3669).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 969 "Про внесення змін до заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 4, ст. 114).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 9 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. N 286" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 7, ст. 203).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. N 49 "Про внесення змін до пункту 11 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету".

40. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 р. N 61 "Про затвердження опису та зразків форменого одягу посадових осіб Міністерства доходів і зборів, норм забезпечення форменим одягом і строків його носіння".


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.08.2015)
Просмотров: 2453 | Теги: бюджет, економія, недопущення, Кабмін, державні кошти, втрати, постанова
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar