Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №694 від 14.09.2015. Про затвердження Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2015 р. № 694

Київ

Про затвердження Порядку адміністрування 
єдиного веб-порталу використання 
публічних коштів

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК

Інд. 49

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2015 р. № 694

ПОРЯДОК
адміністрування єдиного веб-порталу 
використання публічних коштів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, створення та функціонування якого передбачено Законом України “Про відкритість використання публічних коштів” (далі — Закон). Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (далі — веб-портал), є вільним та безоплатним.

2. Оприлюднення інформації про використання публічних коштів на веб-порталі є безоплатним.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адміністратор — уповноважений суб’єкт, який створює та забезпечує підтримку функціонування  веб-порталу;

користувач — суб’єкт звернення (фізична, юридична особа);

суб’єкти надання інформації про використання публічних коштів — розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, Національний банк, державні банки, державні цільові фонди, а також фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування та органи Пенсійного фонду України відповідно до вимог Закону;

оприлюднення інформації про використання публічних коштів —  розміщення інформації на веб-порталі у вигляді наборів даних (електронних документів), організованих у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

4. Відповідальність cуб’єкта надання інформації про використання публічних коштів та адміністратора за неоприлюднення інформації, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, несвоєчасне оприлюднення інформації визначається відповідно до вимог Закону.

 

Призначення веб-порталу, основні вимоги 
до нього та обов’язки адміністратора

5. Веб-портал ведеться з метою забезпечення доступу користувачів до інформації про використання публічних коштів з використанням Інтернету і є офіційним державним інформаційним ресурсом в Інтернеті, на якому оприлюднюється інформація згідно із Законом.

6. Веб-портал забезпечує вільний доступ користувачів до інформації про використання публічних коштів, можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, що оприлюднена на веб-порталі.

7. Інформація оприлюднюється на веб-порталі окремо за такими розділами:

інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів;

інформація про використання коштів суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отриманих ними від провадження їх господарської діяльності;

інформація про використання коштів Пенсійного фонду України;

інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформація за зазначеними розділами оприлюднюється у строки, визначені Законом, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

8. Інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку оприлюднюється у режимі реального часу та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

9. Функціональні можливості веб-порталу забезпечують:

можливість розміщення інформації суб’єктами надання інформації про використання публічних коштів у вигляді наборів даних (електронних документів), організованих у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання;

систематизацію оприлюдненої інформації;

можливість пошуку інформації за різними критеріями, строком оприлюднення, за контекстом;

представлення інформації у зручному для сприйняття вигляді;

захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

реєстрацію подій, що відбуваються на веб-порталі і стосуються його безпеки.

10. Адміністратор розміщує веб-портал на програмно-апаратному комплексі Мінфіну, забезпечує цілодобову безперебійну роботу веб-порталу, забезпечує доступ до оприлюдненої інформації про використання публічних коштів та її збереження в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

11. Реєстрація суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів здійснюється у порядку, затвердженому Мінфіном.

12. Адміністратор забезпечує використання на веб-порталі єдиних інформаційних класифікаторів, довідників, реєстрів та ідентифікаторів.

13. Інформація про використання публічних коштів оприлюднюється за затвердженими Мінфіном формами та форматами даних.

14. Адміністратор здійснює створення, адміністрування та підтримку функціонування веб-порталу за рахунок коштів державного бюджету.

15. Суб’єкт надання інформації про використання публічних коштів здійснює оприлюднення інформації на веб-порталі відповідно до затверджених Мінфіном форм та форматів даних.

 

Вимоги до захисту інформації, 
розміщеної на веб-порталі

16. Адміністратор забезпечує захист інформації, розміщеної на веб-порталі, відповідно до законодавства.

17. Захист інформації, розміщеної на веб-порталі, забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

18. Адміністратор здійснює управління засобами захисту розміщеної на веб-порталі інформації. Реєстраційні дані (протоколи аудиту) повинні бути захищені від несанкціонованої модифікації та знищення.

19. Підсистема захисту інформації, розміщеної на веб-порталі, повинна включати автоматизовані засоби аналізу реєстраційних даних суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів.

20. У підсистемі захисту інформації веб-порталу повинні використовуватися паролі.

21. Підсистема захисту інформації повинна автоматично блокувати сесії суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів і додатків після завершення заданого часу відсутності їх активності.

22. Адміністратор контролює:

розмежування доступу суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів до захищених ресурсів веб-порталу на рівні завдань та інформаційних масивів;

ідентифікацію та автентифікацію суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів;

перевірку повноважень суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів;

реєстрацію подій, пов’язаних з доступом до ресурсів веб-порталу, результатів ідентифікації та автентифікації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, фактів зміни повноважень суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів.

23. Адміністратор забезпечує належне функціонування веб-порталу шляхом дотримання вимог щодо цілісності програмного забезпечення, яке використовується для оброблення розміщеної на веб-порталі інформації, а також здійснення антивірусного захисту такої інформації.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 1421
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar