Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №6 від 11.01.2017. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674 і від 20 січня 1997 р. № 51


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2017 р. № 6

Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 1992 р. № 674 
і від 20 січня 1997 р. № 51

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674 “Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 12, ст. 292) і від 20 січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71; 2001 р., № 34, ст. 1592; 2005 р., № 52, ст. 3320) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 75

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2017 р. № 6

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1992 р. № 674 і від 20 січня 1997 р. № 51

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674:

1) у постановляючій частині:

абзац перший після слів “із застосуванням ядерної зброї” доповнити словами “, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт”;

в абзаці другому слова і цифри “постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501” замінити словами і цифрами “постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71)”;

2) у Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому зазначеною постановою:

назву та текст Порядку після слів “із застосуванням ядерної зброї” доповнити словами “, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

   “4. Особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідної категорії на підставі таких документів:

1) довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військовою частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідація ядерних аварій;

2) військового квитка (за необхідності);

3) завіреного в установленому порядку витягу з особової справи військовослужбовця (за необхідності).

Інвалідам і хворим на променеву хворобу із числа таких осіб посвідчення видаються на підставі довідки, зазначеної в підпункті 1 цього пункту, висновку міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт і довідки медико-соціальної експертної комісії.”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Спірні питання встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт розглядаються комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях на підставі довідок та інших документів, що засвідчують факт участі у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт і письмових підтверджень осіб, які брали участь у ліквідації тих самих ядерних аварій, у тих самих випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт (за необхідності).”.

2. У Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51:

1) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“Дружині (чоловіку) (якщо вони не одружилися вдруге) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видається посвідчення.”;

2) пункт 10 після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Дружині (чоловіку) (якщо вони не одружилися вдруге) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видається посвідчення на підставі документів про участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятнадцятий вважати абзацом двадцятим.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (16.01.2017)
Просмотров: 1164
Всего комментариев: 0
avatar