Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №706 від 04.09.2016. Питання запобігання та виявлення корупції


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. N 394

Київ

Про затвердження Положення про Міністра Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 вересня 2016 року N 631

(Одночасно з призначенням на посаду Державного секретаря Кабінету Міністрів України до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 839)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. N 394


ПОЛОЖЕННЯ
про Міністра Кабінету Міністрів України

1. Міністр Кабінету Міністрів України (далі - Міністр) є членом Кабінету Міністрів України.

2. Міністр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Міністра є:

1) забезпечення організації діяльності щодо ефективного здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень, визначених Конституцією та законами України;

2) взаємодія з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

4. Міністр здійснює повноваження члена Кабінету Міністрів України, передбачені статтею 44 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та іншими законами України.

5. Міністр для забезпечення реалізації покладених на нього завдань і повноважень у відповідній сфері виконує такі функції:

1) проводить моніторинг та контроль виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем'єр-міністра України та інформує Кабінет Міністрів України про їх результати;

2) подає Прем'єр-міністрові України для схвалення проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;

3) перевіряє стан підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

4) забезпечує координацію роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;

5) організовує забезпечення членів Кабінету Міністрів України матеріалами до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

6) організовує відповідно до законодавства здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень з координації та контролю за діяльністю державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій;

7) подає Прем'єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти та для візування - схвалені проекти законів і актів Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування до таких законів Президентом України права вето, інформує про виконання доручень Прем'єр-міністра України;

8) здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

9) вирішує питання щодо координації діяльності центральних органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

10) дає доручення державним службовцям та іншим працівникам Секретаріату Кабінету Міністрів України, погоджує структуру, кошторис і штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України;

11) забезпечує проведення Кабінетом Міністрів України ефективної кадрової політики, запровадження єдиних підходів до функціонування системи органів виконавчої влади та формування їх структури, дотримання процедури підготовки та прийняття рішень Кабінету Міністрів України;

11 1) погоджує встановлення надбавки та премії державним службовцям у випадках, передбачених актами законодавства; 

(пункт 5 доповнено підпунктом 11 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 631)

12) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього відповідно до закону завдань.

6. Міністр Кабінету Міністрів України здійснює координацію роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, шляхом:

1) представлення на засіданні Кабінету Міністрів України розроблених відповідними центральними органами виконавчої влади проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) надання обов'язкових до виконання доручень з питань, що належать до компетенції відповідних центральних органів виконавчої влади;

3) погодження:

структури апарату відповідних центральних органів виконавчої влади;

призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату відповідних центральних органів виконавчої влади, а також керівників і заступників керівників їх територіальних органів;

пропозицій керівників відповідних центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та внесення таких пропозицій в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів відповідних центральних органів виконавчої влади як структурних підрозділів їх апарату;

4) порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів відповідних центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині, а також питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників відповідних центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

5) ініціювання перед керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, керівників і заступників керівників їх територіальних органів;

6) визначення порядку взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади.

7. Міністр має право:

1) скликати наради з представниками органів державної влади;

2) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до опрацювання питань, що належать до його компетенції;

3) запитувати в установленому порядку у органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій матеріали та інформацію з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України, а також матеріали та інформацію, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) утворювати комісії, робочі та експертні групи.

8. Міністр особисто несе відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на нього завдань, повноважень та функцій.

9. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Міністра.

10. Організаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Міністра здійснюються Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

11. Міністр має бланк із зображенням Державного Герба України та найменуванням своєї посади.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (04.12.2016)
Просмотров: 1097
Всего комментариев: 0
avatar