Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №725 від 19.10.2016. Про внесення змін до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 725

Київ

Про внесення змін до Положення про  Адміністрацію Державної служби спеціального  зв’язку та захисту інформації України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2066; 2016 р., № 60, ст. 2058), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

Інд. 49

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р. № 725

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Адміністрацію Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Пункт 4 доповнити підпунктом 951 такого змісту:

“951) утворює військово-лікарську комісію Держспецзв’язку для проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду та встановлює порядок її діяльності;”.

2. У пункті 5:

1) підпункти 1 і 3 після слів “Адміністрації Держспецзв’язку,” доповнити словом “її”; 

2) підпункт 2 після слів “територіальні органи” доповнити словами “Адміністрації Держспецзв’язку”.

3. У пункті 12:

1) підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах та організаціях, які входять до структури Держспецзв’язку, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку;”;

2) підпункт 4 після слів “територіальних органах” доповнити словами “, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку”;

3) підпункт 11 викласти у такій редакції:

“11) в установленому порядку присвоює ранги державних службовців, призначає на посаду та звільняє з посади військовослужбовців, державних службовців та працівників Адміністрації Держспецзв’язку, керівників територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій, які входять до структури Держспецзв’язку, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку;”;

4) підпункт 12 після слів “територіальних органів” доповнити словами “Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку”;

5) підпункт 19 викласти у такій редакції:

“19) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальні органи, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальні підрозділи, положення (статути) про заклади, установи та організації, які входять до структури Держспецзв’язку;”;

6) підпункт 21 викласти у такій редакції:

“21) утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства
у межах загальної структури, чисельності особового складу Держспецзв’язку і виділених коштів Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальні підрозділи, заклади, установи та організації, які входять до структури Держспецзв’язку;”;

7) доповнити пункт підпунктом 211 такого змісту:

“211) вносить подання Кабінету Міністрів України щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку;”;

8) підпункт 24 після слів “територіальних органів” доповнити словами “Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку”;

9) підпункт 26 викласти у такій редакції:

“26) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, державних службовців і працівників апарату Адміністрації Держспецзв’язку, керівників та заступників керівників територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій, які входять до структури Держспецзв’язку;”;

10) підпункт 31 після слів “територіальних органів” доповнити словами “, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку”.

4. У тексті Положення слова “установи та інші організації” у всіх відмінках замінити словами “установи та організації” у відповідному відмінку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (25.10.2016)
Просмотров: 540
Всего комментариев: 0
avatar