Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №72 від 14.02.2017. Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. № 72

Київ

Про внесення змін до Порядку сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування 
з окремих видів господарських операцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 7, ст. 234, № 34, ст. 1778; 2005 р., № 13, ст. 668, № 37, ст. 2284; 2013 р., № 5, ст. 160; 2014 р., № 54, ст. 1445; 2015 р., № 44, ст. 1378; 2016 р., № 54, ст. 1892), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 72

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку сплати збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування
з окремих видів господарських операцій

1. Пункт 1512 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується абонентами у разі відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим.

2. Пункт 1513 доповнити абзацами такого змісту:

“вартість послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.

У разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, яку оператор стільникового рухомого зв’язку перераховує неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді, зараховується оператором стільникового рухомого зв’язку в рахунок зменшення поточних платежів із зазначеного збору протягом поточного звітного періоду.”.

3. Абзац третій пункту 1514 після слів “такого оператора” доповнити словами “, крім випадків надання послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення”.

4. Пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

“Повернення помилково або надміру сплачених сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій здійснюється у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.”.

5. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 2 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 72)

ЗВІТ 
про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування з вартості послуг стільникового
рухомого зв’язку за __________________ 20 __ р.

                 (квартал)

_____________________________________________________

(орган Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)

_____________________________________________________

 (оператор стільникового рухомого зв’язку)

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________

Телефон _____________________________________________________

 

Найменування показника

Усього, гривень

1. Послуги стільникового рухомого зв’язку, усього

 

у тому числі:

 

послуги, вартість яких сплачена споживачами таких послуг оператору

 

послуги, надані оператором безоплатно

 

2. Нараховано збору (пункт 1 ´ 7,5 відсотка)

 

3. Перераховано неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації, або територіальній громаді

 

4. Сума збору, нарахована на суми, перераховані неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації, або територіальній громаді (пункт 3 ´7,5 відсотка)

 

5. Належить до сплати збору (пункт 2 — пункт 4)

 

6. Сплачено збору у звітному кварталі

 

 

МП (за наявності печатки)

_______________________

(найменування посади керівника)

________________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

________________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

 

____ ___________ 20___ р.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (15.02.2017)
Просмотров: 791
Всего комментариев: 0
avatar