Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №734 від 19.10.2016. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами № 1589 і № 803


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 734

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1589 і від 6 червня 2007 р. № 803

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1589 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 48, ст. 2146; 2002 р., № 14, ст. 732; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 71, ст. 2676), і Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714; 2008 р., № 6, ст. 146, № 28, ст. 874; 2009 р., № 48, ст. 1624; 2010 р., № 16, ст. 741; 2011 р., № 35, ст. 1451;  2012 р.,  № 87, ст. 3546; 2015 р., № 79, ст. 2643), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

       В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 25

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 жовтня 2016 р. № 734

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1589 р. і від 6 червня 2007 р. № 803 

1. У Порядку забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1589:

1) абзац перший пункту 1 після слів “(далі — закордонні дипломатичні установи)” доповнити словами “та відчуження нерухомого майна шляхом його продажу у разі зміни статусу та/або місцезнаходження закордонної дипломатичної установи в державі перебування або її ліквідації”;

2) абзац перший  пункту 2 після слів “за кордоном” доповнити словами  “, а також щодо відчуження нерухомого майна у разі зміни статусу та/або місцезнаходження закордонної дипломатичної установи в державі перебування або її ліквідації”; 

3) пункт 15 викласти у такій редакції: 

“15. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо придбання нерухомого майна закордонна дипломатична установа за погодженням з МЗС проводить переговори з власником (продавцем) такого майна та готує, погоджує з ним і надсилає МЗС остаточний проект договору (контракту) купівлі-продажу відповідно до законодавства держави перебування.”;

4) абзац другий пункту 16 викласти у такій редакції: 

“Оригінал зазначеного договору (контракту) або нотаріально засвідчена копія договору (контракту) купівлі-продажу (якщо законодавством держави перебування не передбачена інша процедура набуття прав власності покупця) зберігається в архіві МЗС, копія договору (контракту) в місячний строк після його підписання надсилається Фонду державного майна.”;

5) доповнити Порядок після розділу “Придбання нерухомого майна” розділом такого змісту:

“Відчуження нерухомого майна

161. Закордонні дипломатичні установи подають МЗС пропозиції  (декілька варіантів) щодо відчуження нерухомого майна шляхом продажу внаслідок втрати  функціональної придатності такого майна для розміщення установи, які повинні містити: 

письмове погодження (згоду) відповідного органу держави перебування щодо намірів української сторони змінити статус та/або місцезнаходження закордонної дипломатичної установи в державі перебування або здійснити її ліквідацію, а також стосовно інших дій, пов’язаних з відчуженням нерухомого майна;

довідку про балансову (залишкову) вартість та первісну (переоцінену) вартість нерухомого майна, яке пропонується до відчуження шляхом продажу, а також інформацію, що стосується набуття права власності на нерухоме майно та його технічного стану (довідка або акт у довільній формі з описом основних будівельних параметрів та обставин, які спонукали до втрати функціонального призначення та/або функціональної придатності, крім випадків ліквідації закордонної дипломатичної установи);

відомості про потенційних покупців, умови та валюта платежів, інші умови договору (контракту) або його проект, за яким здійснюватиметься продаж нерухомого майна;

дані про очікувані витрати закордонної дипломатичної установи, що пов’язані з оформленням договору (контракту) згідно із законодавством держави перебування;

документи з оцінки нерухомого майна (за окремим попереднім погодженням з МЗС щодо оплати відповідних послуг), проведеної відповідним місцевим експертом (органом) згідно з вимогами законодавства держави перебування.

162. МЗС опрацьовує подані закордонною дипломатичною установою пропозиції, надсилає  їх на погодження  Мінфіну,  Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Фонду державного майна, СБУ, Службі зовнішньої розвідки та у разі потреби іншим заінтересованим державним органам. Зазначені державні органи повинні  підготувати свої висновки щодо одержаних пропозицій та надіслати їх МЗС.

163. МЗС за результатами отримання висновків Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Фонду державного майна, СБУ, Служби зовнішньої розвідки  та у разі потреби інших заінтересованих державних органів  готує узагальнений висновок щодо відчуження  нерухомого майна, реалізація якого здійснюватиметься у вільному доступі на ринку держави перебування відповідно до законодавства держави перебування у сфері застосування принципів міжнародного приватного права, та надсилає його Кабінетові Міністрів України для прийняття відповідного рішення. 

164. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення закордонна дипломатична  установа  за  погодженням  з  МЗС проводить  переговори  з покупцем  нерухомого майна та готує,  погоджує з ним і надсилає МЗС остаточний  проект  договору (контракту) купівлі-продажу. 

165. На підставі прийнятого рішення Кабінетом Міністрів України МЗС надає відповідні повноваження керівникові закордонної дипломатичної установи на підписання договору (контракту) купівлі-продажу.

Передача нерухомого майна покупцеві здійснюється шляхом укладення акта приймання-передачі та після виплати коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом безготівкового їх перерахування з відкритого покупцем у банківській установі рахунка.

Оригінал зазначеного договору (контракту) або нотаріально засвідчена копія договору (контракту) купівлі-продажу (якщо законодавством держави перебування не передбачена інша процедура набуття прав власності покупця) зберігається в архіві МЗС, копія договору у місячний строк після його підписання надсилається Фонду державного майна.

166. Кошти, що надходять від продажу нерухомого майна, спрямовуються до державного бюджету.”;

6)  у тексті Порядку слово “Держбуд” в усіх відмінках замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку.

2. Пункт 16 Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 після слів “майна, що перебуває за кордоном” доповнити словами “(крім нерухомого майна закордонних дипломатичних установ, реалізація якого здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України)”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.10.2016)
Просмотров: 839
Всего комментариев: 0
avatar