Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №73 від 14.02.2017. Деякі питання реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. № 73

Київ

Деякі питання реалізації Договору між 
Урядом України та Урядом Республіки 
Польща про надання кредиту на 
умовах пов’язаної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, що додається.

2. Установити, що підготовка інвестиційних проектів, необхідних для реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, ратифікованого Законом України від 3 лютого 2016 р. № 977-VIII, здійснюється за формою згідно з додатком 1 до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116). Такі інвестиційні проекти підлягають обов’язковій державній експертизі, проведеній згідно з вимогами пунктів 8—16 зазначеного Порядку.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 67

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 лютого 2017 р. № 73

ПОРЯДОК
реалізації Договору між Урядом України та Урядом 
Республіки Польща про надання кредиту на умовах 
пов’язаної допомоги

1. Цей Порядок встановлює процедуру реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, ратифікованого Законом України від 3 лютого 2016 р. № 977-VIII (далі — Договір), залучення та використання кредитних коштів.

2. Головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами, визначеними Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для фінансування проекту модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю, проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску і проекту з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону, для подальшого якісного поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща є відповідно МВС, Мінфін і Укравтодор, відповідальними виконавцями — Держприкордонслужба і ДФС.

Укравтодор та відповідальні виконавці визначають замовників, що забезпечують реалізацію інвестиційних проектів, необхідних для реалізації Договору (далі — замовники).

3. За рахунок кредиту Республіки Польща, залученого відповідно до Договору, Банк національного господарства (Республіка Польща) перераховує кошти за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Договору та Договору про імплементацію між Мінфіном та зазначеним Банком, підприємцям з місцезнаходженням в Республіці Польща за контрактами, укладеними замовниками у рамках відповідного інвестиційного проекту (далі — контракт), на виконання грошових зобов’язань замовників за такими контрактами.

4. Використання кредитних коштів здійснюється з дотриманням умов Договору та Договору про імплементацію між Мінфіном і Банком національного господарства.

5. Вибрані Україною відповідно до положень Договору кредитні кошти — це бюджетні кошти, спрямовані підприємцю з місцезнаходженням в Республіці Польща через учасників бюджетного процесу, зазначених у пункті 2 цього Порядку, на оплату товарів, робіт і послуг в рамках відповідних контрактів у день їх вибірки Україною від Уряду Республіки Польща у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок кредитних коштів здійснюється замовниками в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених Договором.

Замовники проекту з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону та проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску можуть здійснювати одночасно закупівлю робіт із проектування та робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту відповідно до моделі “проектування — будівництво” в установленому законодавством порядку.

7. Для відображення Укравтодором та відповідальними виконавцями у бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності операцій у частині надходжень і видатків державного бюджету за рахунок бюджетних коштів Мінфін не пізніше першого числа місяця, що настає за звітним, подає головним розпорядникам бюджетних коштів та відповідальним виконавцям інформацію про фактичний стан використання кредитних коштів, залучених Україною відповідно до Договору, за формою згідно з додатком.

8. Мінфін надає Казначейству розпорядження на відображення операцій за спеціальним фондом державного бюджету в частині здійснення державних запозичень.

9. Казначейство забезпечує відображення операцій у частині здійснення державних запозичень органами Казначейства в обліку та звітності про виконання бюджетів. Відображення видатків в обліку виконання державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації здійснюється органами Казначейства в установленому законодавством порядку.

10. Кредитні кошти, що спрямовуються на фінансування капітального будівництва, використовуються з урахуванням Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674) та Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

11. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, виконані роботи та надані послуги здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Укравтодор та відповідальні виконавці подають щокварталу не пізніше 10 числа наступного місяця після звітного кварталу Мінекономрозвиткуінформацію відповідно до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів, затвердженого Мінекономрозвитку, та оприлюднюють зазначену інформацію на своїх офіційних веб-сайтах у зазначені строки.

13. Складення та подання фінансової, бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання кредитних коштів, 
залучених Україною відповідно до Договору між 
Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання 
кредиту на умовах пов’язаної допомоги

Назва проекту

Дата платежу

Сума платежу

Валюта платежу

Сума у валюті позики, євро

Сума в національній валюті, гривень

 

 

 

_____________________ 
(найменування посади*)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

 

МП

 

_______________

(дата)

 

 

__________

* Згідно з наказом Мінфіну про надання права підпису та затвердження документів.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (15.02.2017)
Просмотров: 655
Всего комментариев: 0
avatar